Web Site  

man Adrianus Sandbergen‏‎
Roepnaam: Janus
Geboren ‎ Rijnsburg
[tekst]
RK doopgetuigen: Dirk Jannz van Leven (=Leeuwen) en Marijtje Jans van Leven (= Leeuwen).

Gedoopt ‎2 nov 1757 Oegstgeest
Overleden ‎19 apr 1846 Rijnsburg
[tekst]
Overlijden aangegeven door: door Hendrik Jacobus van Klaveren, 50j, schoenmaker en Jan van Egmond, 38j, landbouwer, beiden uit Rijnsburg
‎, ongeveer 88 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
nog landbouwer bij overlijden.

Gehuwd ‎22 mei 1785 Rijnsburg
[tekst]
Bruid en bruidegom "habitant" (=wonend) in Rhijnsburg.

Gehuwd (religieus) ‎22 mei 1785 Oegstgeest (4 jaar gehuwd) met:

woman Aleida Cornelisdr Verdel‏‎
Roepnaam: Aaltje
Geboren ‎ Rijnsburg
[tekst]
Aleida was dochter van Cornelis Verdel en Marijtje Cornelisse Bredero. (bron: Henricus Smeels-parenteel Zandbergen).

Gedoopt ‎20 mei 1762 Oegstgeest
Overleden ‎19 nov 1789 Rijnsburg‎, ongeveer 27 jaar

Kind:

1.
man Jan Zandbergen‏
Geboren ‎jul 1786 Rijnsburg
Gedoopt ‎4 jul 1786 Oegstgeest
Overleden ‎10 feb 1848 Voorhout‎, 61 jaar
Beroep: Landbouwer
[Tekst]
In 1848 onder nr. 21, werd een langstlevende contract opgemaakt van Johannes Sandbergen wonende te Voorhout, gehuwd met Maria Oosterman.
.


2e huwelijk
man Adrianus Sandbergen‏‎


Ondertrouwd ‎6 mei 1791 Oegstgeest
Gehuwd (religieus) ‎22 mei 1791 Oegstgeest
[tekst]
Huwelijks akte te Oegstgeest nr. 13-12.; Bruid en Bruidegom "Habitant" in Rhijnsburg.
Kinderen van Janus Jansz Sandbergen en Marijtje Rietveld; Allen geboren in Rijnsburg en RK gedoopt in Oegstgeest.
Alida. . . .ged. 22-03-1793; get. Claas van Rijn en Marijtje Sandbergen; overl. 31-10-1835 te Oegstgeest.
Willem. . .ged. 19-06-1795; get. Hendrik- en Neeltie Rietveld; gehuwd (1) met Grietje van Rhoon; en (2) met Jacoba van Leeuwen.
Georgius. ged. 04-09-1798; get Joris Sandbergen en Grietje Verdel (zie N.B); overl. 10-11-1861 te Rijnsburg; gehuwd met Niesje (Agnes) van Paridon)
Martijntie.ged. 21-12-1800; get. Joris Banken en Grietie Verdel
Jannetje .ged. 05-12-1802; get. Wouter Verdel en Antie Rietveld
Dirk . . . . ged. 28-08-1807; get. Jan van Swieten en Dirkje Rietveld. begraven 09-1808 te Rijnsburg.
.
{N.B: Georgius wordt genoemd als zoon van Janus Sandbergen en Marijtje Verslood; ged. 04-09-1798 (dopen Oegstgeest akte 12-p83; getuigen Joris Sandbergen en Grietie Verderl}
[Bron: RvS 15-apr-06]
.
(ongeveer 44 jaar gehuwd) met:

woman Maria Rietveld‏‎
Roepnaam: Marijtje
Gedoopt ‎16 mei 1763 Oegstgeest
[tekst]
Doopgetuigen waren Hendrik - en Pieternelletje van der Mark.

Overleden ‎6 dec 1835 Rijnsburg
[tekst]
Overleden 70 jr oud, aangegeven door Gerrit Grimbergen, 51j, hoefsmid, en Hendrik Grimbergen, 25 j, ook hoefsmid.
.
‎, ongeveer 72 jaar

Kinderen:

1.
man Willem Zandbergen‏‎
Geboren ‎ Rijnsburg
[tekst]
Doopakte 12-74; get. Hendrik Rietveld en Neeltie Rietveld (bron: RvS)

Gedoopt ‎19 jun 1795 Oegstgeest
Overleden ‎10 nov 1863 Rijnsburg‎, ongeveer 68 jaar
Beroep: Landbouwer
Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Christianus den Hollander & Jannetje Zandbergen
2.
man Georgius Zandbergen‏
Roepnaam: Joris
Geboren ‎ Rijnsburg
[tekst]
In het doopboek van NA Oegstgeest (O12- p83) wordt als moeder van Greorgius, Marijtie Verslood genoemd; getuigen Joris Sandbergen en Grietie Verdel (bron: RvS).

Gedoopt ‎4 sep 1798 Oegstgeest
Overleden ‎10 nov 1861 Rijnsburg‎, ongeveer 63 jaar
Beroep: Landbouwer
Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Christianus den Hollander & Jannetje Zandbergen
[Tekst]
Vogens notariële akte 1848 nr-9 bij notaris Matrette, verkocht Joris Zandbergen een partij bouwland van 65 roeden en 45 ellen achter de Kloosterschuur te Rijnsburg.
In de boedelscheiding na zijn dood, blijkt Joris in het bezit van een boerenwoning en een woonhuis aan de Koestraat in Rijnsburg, ca. 360 roe bouwland in Rijnsburg, o.a “van Ouds het Westje” gelegen in de Waard (60roe), "de Hart" bij "de Kloosterschuur" (92 roe), in de Geerhoek (92 roe) en verder bezat hij onder Voorhout ca. 2,4 bunder weiland, de helft van 1 bunder 65 roe bouwland genaamd “de Galg” in de Hoogewegschen polder aan de Voorhouterweg en 2 bunder 90 roe weiland genaamd “de twintig Hond”. De totale waarde van het onroerend goed was ca 13.000,- gulden; tot de beziitingen behoorden tevens nog een onderhandse obligate ten laste van de gemeente Rijjnsburg, en uitstaande leningen ter waarde van 1100 gulden.
Bij verkoop in 1874 blijkt Jannetje Zandbergen, de zus van Joris, en moeder van Johannes (Jan) den Hollander eigenaresse van de helft van het perceel "de Galg", dat dan voor fl 1795,- door Jan den Hollander namens zijn moeder verkocht wordt.
.
Toen Joris was overleden werd er i.v.m. zijn 3 minderjarige kinderen Anna, Alida, Adriana en 1 meerderjarige Maria een testatment gemaakt waarin tot toeziend voogd Willem Zandbergen wordt benoemd.
.
3.
woman Jannetje Zandbergen‏
Roepnaam: Johanna
Geboren ‎5 dec 1802 Rijnsburg
[tekst]
Janneties vader werd bij haar doop "Janus Sandbergen" genoemd.
Doopgetuigen: Wouter Verdel en Antie Rietveld.

Gedoopt ‎5 dec 1802 Oegstgeest
Overleden ‎7 jan 1880 Zoeterwoude
[tekst]
Overlijden werd aangegeven door: Theodorus den Hollander, 42jr, bouwman, wonend te Leiderdorp, en Nicolaas Ammerlaan, 52 jr, arbeider, wonend te Zoeterwoude; de eerste zoon van de overledene, de tweede geen familie.
‎, 77 jaar (overlijden aangifte: Theodorus den Hollander)
[Tekst]
In 1874 machtigd Johanna Zandbergen haar zoon Johannes den Hollander, bouwman wonende te Sassenheim, en Petrus Mooijman, bouwman wonende te Rijnsburg echtgenoot van Anna Zandbergen om vijf percelen te verkopen: het eerste perceel met bouwmanswoning enz., de overige vier percelen bouw- en weiland.
Een en ander volgens een proces verbaal gedateerd 6-aug-1874 van "openbare veiling en verkooping van onroerende goederen onder Rijnsburg en Voorhout".
De verkoop wordt gedaan door Notaris Johan de Crane, ten huize van den kastelein Arie van den Eijkel in "de Zwaan" te Rijnsburg.
Jannetje (Johanna) krijgt de helft van de opbrengst van perceel drie, gelegen in den Doorn a/d Voorhouterweg genaamd "de Galg" , voor fl. 1795,-- (bron NK)
(N.B Anna Zandbergen is de dochter van Jannetjes broer Joris Zandbergen; Joris was reeds in 1861 overleden en de boerderij werd waarschijnlijk verkocht door de erfgenamen o.a. Anna en haar tante Jannetje).