Web Site  

woman Geertje Jacobs van Egmond (alias van der Sluys)‏‎
Geboren ‎± 1610 Valkenburg (Z-H)
Overleden ‎na 29 aug 1685 Voorschoten
[tekst]
overleden tussen 29-08-1685 en 1693.

[Tekst]
Geertje is in 1677 een van de erven van haar neef Nicolaas Corsterman Heer van Rodenburg; zijn vader was een broer van haar moeder. Samen met haar broer Huijbert verwerft Geertje 1/3 van de erfenis, voor een waarde van ƒl. 19250.-. betreffende:

a. 14 morgen land in de Sijp, omtrent Schagerbrugge in Noord-Holland, getaxeerd op ƒl. 4000.-
b. een stuk leenland gelegen op de Nieuwe Weteringh, onder Alkemade groot 3 morgen, getaxeerd op ƒl. 1350.-
c. 1 morgen in de Veenpolder bij de Langeweg ƒl. 550.-
d. huis, barg en land in de Veenpolder onder Alkemade, groot 2 morgen, 400 roeden ƒl. 1500.-
e. een acker in de Googhpolder onder Alkemade ƒl. 180.-
f. 2 morgen en 529 roeden weiland te Voorschoten aen Dobbe ofte Speckien wateringh ƒl. 1700.-
g. huis met erf in de Papestraat tot Leyden met een ganck nevens ƒl. 850.-
h. een huis op de Breestraat tot Leyden nr 6 ƒl. 3200.-
i. een huis op de Breestraat nr 7 , belend aan het voorgaende huis ƒl. 5000.-
j. 1 morgen en 68 roeden land te Lisse in de Sasbroeckerpolder ƒl. 600.-
k. aan contanten ƒl. 320.-

Na jurische procedures die tot 1693 voortduren, wordt uiteindelijk item h.i. en j. niet getransporteerd, maar het verschil wordt in contanten aangevuld.
Op 9 februari 1693 geven de kinderen van Pieter Leendertsz vd Geest, en Huijbert Jacobs v Egmont nl: Jacob Pieters van der Geest en Jacob Huyberts van Egmond machtiging om in hun naam de erfgoederen te verkopen die zijn gelegen: 'soo in de Zijpe omtrent Schagerbrugge, in de Heerlijckheijt van Voorschoten en in Roelevaartgensveen in Alckemade’. Theo van der Poel 1981.
(bron: Kwartierstaat van Johanna vd Geest; door G. Koote.)

Gehuwd ‎± 1640 (ongeveer 41 jaar gehuwd) met:

man Pieter Leendertse van der Geest‏‎
Geboren ‎jan 1611
[tekst]
Doopinschrijving in de Oude Molstraat Den Haag.

Gedoopt ‎21 jan 1611 Wassenaar
Overleden ‎± 1681
[tekst]
Overleden tussen: 1 mei 1680 en 28-03-1682.
‎, ongeveer 70 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
te Voorschoten

[Tekst]
4-6-1660. Pieter Leendertszn. van de Geest, Huibert Jacobszn. van der Sluys in huwelijk gehad hebbende Maartje Leendertsdr van de Geest en Jacob Claaszn Hillenaar gehuwd met Haasje Leendertsdr van de Geest erfgenamen van hun moeder Geertje Pietersdr. van Raaphorst en nog voor 3/4 erfgenamen van Huibert Dirkszn van de Geest, allen voor hen zelve en Gerrit Crijnszn. en Joris Crijnszn. van 's-Gravenmade omen en bloodvoogden van de nagelaten kinderen van Jan Leendertszn. van de Geest mede erfgenamen van de voorsz. Huibert Dirkszn. van de Geest voor 1/4 verkopen aan Jr Amelis van der Bouckhorst 4 morgen 1 hond 2 roe wei- of hooiland gelegen onder Wassenaar, belend O de kinderen en erfgenamen van de heer commies Schas, Z het Buurpad, W de koper en N de gemene zijlwatering en een partij geestland daarbij gelegen groot 6 morgen 2 hond 31 roe, belast met 2 gulden 5 st per jr tbv de Heilige Geest van Wassenaar en 15 st per jr tbv het Gilde alhier, 2 gulden 5 st per jr tbv de Memorie te Leiden, tezamen 5 gulden 5 st. ( rest van de akte ontbreekt).
[bron: rechterlijk archief Wassenaar]

N.B. : Is dit dezelfde Pieter Leendertse vd G ?
PL vd G Leenman van 2 morgen land in Alkemade, van de hofstede Warmond ( 07-01-1677 t/m 28-03-1682).
Ná 1669 vetrok hij naar Voorschoten, en nam de boedel over van de overleden Johan van Duynen te Veur. Later gaat deze boedel naar Leendert Janszn van der Geest.
(Bron: Kwartierstaat van Rijn).

Kind:

1.
man Jacob Pieters van der Geest (Alias van Wassenaer), Leenman‏
Geboren ‎± 1647 Voorschoten
Overleden ‎voor 1695
[tekst]
Jacob overleed aan de Vliet te Zoeterwoude.
(bron : kwartierstaat van van-Rijn)

Beroep: Bouwman
[tekst]
te Zoeterwoude

[Tekst]
Jacob Pieters was boer op het land van zijn schoonvader Ary Hendrix Bijvliet, die in juni 1668 overleed.

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl