Web Site  

man Jacob Meesz van Egmond (alias van der Sluys)‏‎
Geboren ‎± 1500 Valkenburg (Z-H)
Overleden ‎± 1575 Valkenburg (Z-H)
[tekst]
overleden in 1574 of 1575.
‎, ongeveer 75 jaar
Beroepen: Bouwman
[tekst]
landbouwer, te Valkenburg
, Zoetwatervisser

[Tekst]
Jacob Meesz, landbouwer te Valkenburg en huurde vooral land in het nabij gelegen Voorschoten.
In de quohieren van de 10e penning komt hij voor met de aantekening " Jacob Meessen tot Valckenburch bruijct van den huijsse van Wassenaar den Rijn twissen Leijden ende Valckenburch ende gheeft jaers hiervan te huijr 31 pond 10 st".
In Valkenburg woonde hij aan de Hoge Rijndijk bij de sluis in de Wassenaarse Wetering, vandaar dat enige nakomelingen zich ook wel van der Sluijs noemden.
In 1573 was Jacob Meesz met zijn koeien naar Delft gevlucht, daar zijn boerderij door de " spaense troubelen" was afgebrand.
Zijn erfgenamen zullen in 1576 dan ook de rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, waarvan land was gehuurd, vermindering van pacht vragen, daar zij hun bedrijf gedurende enige tijd niet normaal hadden kunnen uitoefenen.
In het quohier van de 10e penning van Valkenburg Ao 1544 komt hij niet voor. Wel het quohier van de 10e penning van Oegstgeest Ao 1544 wonende tot Valckenburch of ander Waddinge en gebruijcken tot Oegstgeest" o.a. Jacob Meesz bruijct 3 mergen lands sjaers om 18 gld".
Aangezien Jacob Meesz niet in Valkenburg woonde, zal hij dus aan de Waddinge gewoond hebben. ( De Wadding was toendertijd het gebied van de Hoge Rijndijk tussen de mond van de Vliet en de Haagsche Schouw te Voorschoten).

(bron: Kwartierstaat van Johanna vd Geest; door G. Koote.)

Gehuwd met:

woman Marijtje Cornelisdr‏‎
Geboren ‎± 1504
Overleden ‎na 20 apr 1575‎

Kind:

1.
man Mees Jacobsz van der Sluys‏
Geboren ‎± 1538 Valkenburg (Z-H)
Begraven ‎31 jul 1614 Valkenburg (Z-H)
Beroep: Bouwman
[Tekst]
Mees erfde de boerderij aan de Hoge Rijndijk bij de Wassenaarse Watering van zijn vader. Verder bezat hij nog diverse stukjes grond. Zijn vrouw bezat bijna 10 honden teelland in de Langewaerd te Rijnsburg, welke zij vermoedelijk van
haar ouders had geërfd.
In 1602 werd Mees voor de 200e penning aangeslagen voor 35 gulden, en was daarmee de één na hoogst
aangeslagene van de 15 aangeslagenen te Valkenburg.
Op 31 juli 1614, als Mees " sieckelijck te bedde leggende" was, werd de Leidse notaris van der Laen
verzocht naar Valkenburg te komen, naar het huis aan de Hoge Rijndijk bij de Wassenaarse watering,
voor het maken van een testament( helaas zeer moeilijk te lezen). Vermoedelijk is Mees kort hierna
overleden.
(bron: Kwartierstaat van Johanna vd Geest; door G. Koote.)