Web Site  

woman Antje Jansdr Erffoort‏‎
Geboren ‎10 mei 1704 Hillegom
[tekst]
RK doopget: Dirk Dammisz en Trijn Dirks.

Gedoopt ‎10 mei 1704 Vogelenzang
Overleden ‎jun 1747 Heemstede‎, 43 jaar
Begraven ‎18 jun 1747 Hillegom

Gehuwd (religieus) ‎21 feb 1734 Vogelenzang
[tekst]
huwelijksget: eerw. hr. Estveld en Hendrijntje Jans
(ongeveer 13 jaar gehuwd) met:

man Claas Cornelisz Schrama (van Schramade)‏‎
Geboren ‎1 jul 1713 Hillegom
[tekst]
RK doopgetuigen: Jan Abrahams en IJtje Hendrics.

Gedoopt ‎1 jul 1713 Overveen
Overleden ‎25 aug 1770 Hillegom‎, 57 jaar
Begraven ‎30 aug 1770 Hillegom
[Tekst]
Bij acte van 30-3-1721 (ter gelegenheid van hertrouwen Trijntje Laart met Pieter Janse de Graaf), ontvangt zoon Claes de vaderlijke erfportie van 1 duisent gulden; er worden dan drie voogden aangesteld.

In 1731 raakte het dienstmeisje van zijn ouders (Trijntje Wiegmans) "bezwangerd” van Claas.
Volgens de betreffende akte: "’Minderjarige jongeman geas. met zijn behuwde vader (stiefvader) Pieter Janse de Graaff en zijn eigen moeder Catrijntje Gijsbers van de Laart, wonende onder Heemstede, ter ene en Trijn Wiegmans meerderjarige dochter wonende voor dienstmeid ter huise van de voorn. comparant.
Te kennen gevende dat de laatste comparant voorgevende door de eerste comparant te zijn beswangert.
Mochten het kind of kinderen blijven leven dan wil ze een vergoeding voor kraamkosten , alimentatie enz. van 330 gulden. Ze belooft om daarna binnen ’n dag of vijf naar haar geboorteplaats Osnabrughe te sullen vertrekken sonder ooit met de voorn. kind of kinderen alhier te mogen wederkomen.’’

Op 3 december 1749 verkoopt Claas een bouwhuis, schuur en barg met 8 morgen, 400 roe tuin, wei- en hooiland in Hillegom/Vennip.

[Bron: Stamboom van Schrama / 's Gravenmade; door Gerard Schrama ].

Kinderen:

1.
woman Guurtje Claasdr Schrama‏
Geboren ‎25 apr 1739 Vogelenzang
[tekst]
RK doopgetuigen: Knelis Janse en Antje Jeroense.

Gedoopt ‎25 apr 1739 Vogelenzang
Overleden ‎11 dec 1776 Heemstede
[tekst]
begrafenis: 3 gulden
‎, 37 jaar
Beroep: Bouwvrouw
[tekst]
in 1776
2.
man Cornelis Claaszn Schrama‏
Roepnaam: Krelis
Geboren ‎10 jan 1743 Vogelenzang
[tekst]
Cornelis werd gedoopt als " Knelis"; RK doopgetuigen: Jan Knelisse en Maritje Jans.

Gedoopt ‎10 jan 1743 Vogelenzang
Overleden ‎6 feb 1804 Hillegom‎, 61 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
op de boerderij "Loostereind" bij de Bartenbrug (Margrietenlaan 52) in Hillegom.

[Tekst]
Cornelis huurde boerderij "Loostereind" aan de Margarietenlaan in Hillegom tot 20 juni 1788.
Hij leent dan 7000 gulden (20 juni 1788) en koopt op diezelfde dag de boerderij met ongeveer 20 (of 16) morgen land voor 8800 gulden van Vrouwe Catharina Six van Hillegom.
(Zij is eigenaresse geworden via de nalatenschap van haar vader, de heer Six,)
.
Een strookje duin, groot 81.25 roede is bij de verkoop inbegrepen. Het strookje duin lag ten Noord-Oosten en ten Zuid-Oosten van de boerderij en was met “abeele beplant”. In de erfpachtbrief was opgenomen, dat “de wegen altijd ruym vrij ende onbelemmert over de voors(egde) 81.25 roede lands gebruykt sullen konnen worden”.
.
Cornelis wilde niet, dat de boerderij en landerijen na zijn dood in publieke veiling zouden worden gebracht. In gevolge testamentaire dispositie ging boerderij en land op 20-2-1804 voor 8800 gulden over in handen van zijn oudste dochter Catharina (Trijntje) getrouwd met Casparus van Chaise (ofwel Cas van Saase).
In 1844 werd de boerderij aangekocht door Arie Heemskerk en sindsdien is het altijd de “boerderij van Heemskerk” gebleven.
De (zeer oude) boerderij was genaamd “Loostereind” en lag op de hoek van de Loosterweg / Nieuweweg (vroeger Doodweg). De boerderij komt voor op een kaart van Floris Balthasars uit 1615 en op een kaartje van 1675. In de Margrietenlaan staat daar geschreven “Grietenbrugge”. Waarschijnlijk liep de Loosterweg (waarschijnlijk een karrespoor) met een bocht achter om de boerderij heen en boog als Margrietenlaan in de richting van de Trekvaart. De naam Margrietenlaan is ook al heel oud. Op een kaart van 1649 wordt hij “Margrieten Berger Laen” genoemd, maar de betekenis daarvan is niet duidelijk.

Tijdens het Franse bewind wordt Mr. J. Six gedwongen ‘’zijn’’ Heereweg over te dragen aan de overheid. Cornelis Claesz is daarbij betrokken, op 20 november 1797 was hij aanwezig op een bijeenkomst met Mr. J. Six, schout en schepenen.
(bron: Website van Gerard Schrama)
.