Web Site  

man Willem Hendrik van Cattenburch, Mr, Heer van Grijpskerke en Poppedamme‏‎
Geboren ‎29 aug 1684 's-Hertogenbosch
Gedoopt ‎1 sep 1684 's-Hertogenbosch
Overleden ‎5 dec 1745 Gouda‎, 61 jaar
Begraven ‎10 dec 1745 Gouda
[Tekst]
Willem Hendrik was een van de rijkste inwoners van Gouda in 1742; hij had 8 bedienden, het grootste aantal in Gouda; hij bezat o.a. een zomer residentie en een koets met twee paarden. Zijn zoon Johan Carel probeerde dezelfde levenstijl te behouden, maar maakte daardoor grote schulden. Hij verduisterde fl 10.000,- uit de kas van de gemeente Gouda, en moest in 1767 de stad ontvluchten.

Ondertrouwd ‎14 nov 1728 's Gravenhage
Gehuwd ‎28 nov 1728 's Gravenhage
[tekst]
Akte van ondertrouw te Gouda 14 nov 1728; Betoogh gegeven om 28 nov in Den Haag te trouwen:
De Heer Mr. Willem Hendrik van Cattenburgh J.M. op de Gouwe met Vrouwe Johanna del Tombes wonende in 's Gravenhage.
(17 jaar gehuwd) met:

woman Jeanne "Johanna" del Tombe‏‎
Geboren ‎11 mrt 1702 Leiden
[tekst]
Doopgetugen in de Vrouwenkerk (Waalse kerk) waren Elias del Tombe en Jeanne du Piere veuve (= weduwe) van Simon Drolenvaeux.
.
De Vrouwekerk of Vrouwenkerk was een gotische kerk in de Nederlandse stad Leiden.
De kerk is in de 14e eeuw gebouwd en heette voor de Reformatie Onze-Lieve-Vrouwekerk. De hugenoten (de protestantse vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk) namen het gebouw in 1584 in gebruik als Waalse kerk.
Hier gingen in de 17e eeuw de Pilgrim Fathers en de eerste kolonisten van Manhattan ter kerke.
De kerk werd in de 19e eeuw gesloopt. De ruïne staat tegenwoordig aan het Vrouwenkerkhof, het plein tegenover het huidige Museum Boerhaave, net ten noorden van de drukke winkelstraat Haarlemmerstraat.
(geboorte aangifte: Elyas Carels del Tombe, Jeanne "Jenne" du Piere)
Gedoopt ‎17 mrt 1702 Leiden
Overleden ‎26 jan 1748 Wassenaar
[tekst]
Johanna overleed op haar buitenplaats 't Eijndehout te Wassenaar (bron: De Nederlandsche Leeuw 1896-17-113) en werd begraven in de St. Janskerk te Gouda.
‎, 45 jaar
Begraven ‎31 jan 1748 Gouda, 1e huwelijk met: Gerard de Mauregnault, Jhr Mr, Heer van Grijpskerke en Poppedamme, ‎2e huwelijk met: Willem Hendrik van Cattenburch, Mr, Heer van Grijpskerke en Poppedamme
[Tekst]
@N6411@

Kind:

1.
man Dirk Lodewijk Willem van Cattenburch, Mr‏
Geboren ‎17 apr 1737 's Gravenhage
Gedoopt ‎ Eynenthout (Wassenaar)
Overleden ‎12 mrt 1800 Rotterdam
[tekst]
overleden in de Oppert; overledene liet na 1 meerderjarig kind; 4½ uren beluijen.
Begraven in de klasse van 30 gulden.
‎, 62 jaar
Begraven ‎19 mrt 1800 Rotterdam
[Tekst]
CATTENBURG (Dirk Lodewijk v a n ), ged. te Eynenthout onder Wassenaar 24 April 1737. overl. te Rotterdam 15 Mrt. 1800, was een zoon van Mr. W i l l e m H e n d r i k v a n C a t t e n b u r g , heer van Grijpskerke en Poppendamme en van J o h a n n a d e s T o m b e . 24 Mrt.
1752 te Leiden student geworden, promoveerde hij aldaar in de rechten.
Te Rotterdam werd hij 29 Dec. 1756 als poorter beëedigd.
Nadat hij sinds 1760 enkele kleine stedelijke ambten had bekleed, werd hij in 1765 schepen, in 1770 schepen-commissaris en in 1787 vroedschapslid.
In 1788 en van 1791-1793 was hij gedeputeerde ter dagvaart, van 1793-1795 gecommitteerde raad en in 1791 en 1792 burgemeester.
Het jaar 1795 maakte een einde aan zijn politieke loopbaan.
Van 1788-1795 behoorde hij ook tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam.
Hij huwde te Rotterdam 14 April 1766 met W i l h e l m i n a A n t o n i a E r b e r v e l t .
Over hem verscheen: Lauwerkrans gevlochten door de dankbare burgerij om de hoofden van de WelEdele Geboren Heeren en Mrs. Jan Cornets de Groot, oud-vice-president schepen der stad Rotterdam bewindhebber der Gen. Nederl. O.I.C. ter kamer Rotterdam en Dirk Lodewijk van Cattenburch, oud-vice-president-schepen derzelver stad.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; V o r s t e r m a n v a n O i j e n ,
Stam en Wapenb. I, 143, waar als zijn geboorteplaats, evenals in het leidsche Alb. Stud. en het
rotterdamsche trouwregister, den Haag wordt opgegeven.
Maandblad De Ned. Leeuw I, 20; Rott. Historiebl. II, 175 Moquette.

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl