Web Site  

man Tomas den Hollander‏‎
Geboren ‎18 jan 1784 Amstelveen
[tekst]
Bij de RK doop van Tomas (zonder 'h'), waren de doopgetuigen: in de schuilkerk "De Posthoorn": Cornelis Jeroense den Hollander en Trijntje Jansse den Hollander.
.
Volgens het Registre Civique 1811 van Wassenaar is Thomas's geboortedatum 18-1-1784; beroep, tuinder.
In de lijst van de Garde National 1813 wordt genoemd: Thomas den Hollander, geboren 18-1-1784, landbouwer, gehuwd, een kind.
.
(N.B - 1: Ruim één jaar later wordt op 6-03-1785, een broer van hem geboren met dezelfde naam: Tomas, doopgetuigen wederom Cornelis den Hollander en Trijntje Jansse den Hollander. Wellicht is Tomas geboren in 1784 vroeg overleden, en is Tomas geboren in 1985 gehuwd met Maria van der Voort.)
(N.B - 2 In de overlijdens akte van Thomas, wordt hij de zoon van Johannes den Hollander genoemd).

Gedoopt ‎18 jan 1784 Amsterdam (doop getuige: Trijntje Jansdr den Hollander, Cornelis Jeroense den Hollander)
Overleden ‎15 aug 1859 Veur
[tekst]
Het overlijden van Thomas (75jr) werd aangegeven door Frederik van Vliet, bouwman, 34jr, behuwd zoon van de overledene.
Frederik vermeldt dat Thomas den Hollander de zoon is van Johannes den Hollander, en dat hij niet bekend is met de naam van de moeder van Thomas.
‎, 75 jaar
Beroep: Tuinder, landbouwer
[tekst]
te Veur

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Jan Jeroense "Johannes" den Hollander & Maria Beekman, overlijden aangifte: Maria Barendsdr "Marijtje" van der Voort
[Tekst]
In het morgenboek van 1824 wordt de nieuwe eigenaar van de Maria of Herbertshoeve te Veur genoemd: "De eigenaar wonende te Wassenaar, geboren in Amsterdam, is Thomas den Hollander".
Waneer zijn vrouw komt te overlijden is er onduidelijkheid onder de erfgenamen omtrent de nalatenschap. Thomas laat in het bijzijn van alle kinderen een boedellijst opstellen van datgene wat in, op en achter de woning aanwezig is, en de inventarislijst geeft een fraai beeld, zoals: schragen, kaasplanken, 16 komijne kazen, rieten matten, gierbak, (gekocht door Jan van der Ploeg) etc. etc.1 roodbonte varekoe, een zwarte witkop vare koe (ook wel blaarkop) een zwarte vare koe, een zwarte bonte vare koe een zwarte griemelkop vare koe, een witrug of aalstreep, een roodbonte kalfschot, een zwarte guiste, een zwarte guiste vaars, twee gelijktandse merrie paarden, schapen een zeug met 10 biggen, zes herfstvarkens.
Thomas en de kinderen uit zijn huwelijk met Maria vd Voort mochten hun lijfgoed behouden.
De boerderij moet in 1843 worden verkocht; een van de voorwaarden is dat Thomas op de woning kan blijven wonen en werken, zij het als pachter.
Volgens de boedelscheiding is Thomas door de kinderen van Jan van der Ploeg zijn bezitting kwijt geraakt.
Op 1 sept. 1939 wordt de woning tenslotte met 22 hect. land verkocht aan de Stichting Ned. Herv. Inrichting voor Zenuw en Geesteszieken te Leidschendam ("Hulp en Heil"). (bron: RvS 20-04-2006).
.
Volgens OAT 1832 (kadaster) was Thomas tuinder, landbouwer te Veur (bouwman te Oostveur, aan het het Buitenwater en in de Duivenvoordschepolder.
Hij bezat percelen 30 t/m 36, Bosch en Hakhout en weilanden. Belendenden waren o.a. Joachim Jochems, bankier in Den Haag, en vice admiraal Willem Otto van Bloijs van Treslong.
Verder bezat hij de percelen 66,67 en 70 t/m 74: weilanden, 180-196: huis, schuren tuin, erf, boomgaard, bosch hakhout en weilanden; 198-204 weilanden.
Ook percelen 232 en 235: "beplante weg" zijn van hem.
(bron: Frank Witschge).

Gehuwd ‎5 mei 1811 Wassenaar
[tekst]
Volgens de transcriptie van het boek der Gerechtelijke huwelijken Wassenaar boek 16 van Ton Bredero is Thomas geboren in Amstelveen.
"05 05 1811 Thomas den Hollander, jm geb Amstelveen wonend te Wass, Marijtje van der Voort, weduwe geb Lisse wonend te Wassenaar".
Thomas en Marijtje krijgen 4 dochters en 2 zonen.
In 1829 verhuizen Marijtje en Thomas den Hollander met Helena en Hendrik van der Ploeg en 6 kinderen den Hollander naar Veur.
(27 jaar gehuwd) met:

woman Maria Barendsdr "Marijtje" van der Voort‏‎
Gedoopt ‎4 jul 1785 Lisse
[tekst]
Volgens het overlijdensregister nr. 5, 28-1-1839 te Veur is Marijtje geboren in Lisse haar vader is Barend van der Voort en haar moeder is NN. Volgens de genealogie van van der Voort zijn haar ouders: Barend Jansz. van der Voort, en Adriaantje Jansdr. van Haastert.
Doopgetuigen waren: Jeroen Willemse van Schie en Fijtje van Haastregt. (bron: Stamboon van de familie van der Ploeg).
(doop getuige: Fijtje Jans van Haastregt, Jeroen Willemse van Schie)
Overleden ‎28 jan 1839 Veur
[tekst]
Overlijden aangegeven door Thomas den Hollander, bouwman, 55j, echtgenoot, en Jas van Haastrecht bouwman, 47 jr (bron: RvS 17 mei 2006)
‎, ongeveer 53 jaar (overlijden aangifte: Tomas den Hollander), 1e huwelijk met: Jan Franszn van der Ploeg, ‎2e huwelijk met: Tomas den Hollander

Kinderen:

1.
woman Johanna den Hollander‏‎
Geboren ‎13 apr 1812 Wassenaar
Overleden ‎2 jul 1891 Veur‎, 79 jaar
2.
man Jeroen den Hollander‏
Geboren ‎1 dec 1813 Wassenaar (geboorte aangifte: ‎3 dec 1813)
Overleden ‎15 apr 1865 Voorschoten‎, 51 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
te Voorschoten
3.
man Johannes den Hollander‏
Geboren ‎2 jun 1815 Wassenaar
Overleden ‎16 feb 1866 Pijnacker‎, 50 jaar
4.
woman Petronella den Hollander‏‎
Geboren ‎10 jan 1818 Wassenaar
5.
woman Elisabeth den Hollander‏
Geboren ‎5 jul 1820 Wassenaar
Overleden ‎6 feb 1895 Voorburg‎, 74 jaar
6.
woman Barbara den Hollander‏‎
Geboren ‎21 jan 1822 Wassenaar
Overleden ‎22 sep 1860 Veur‎, 38 jaar
7.
unknown Nn den Hollander levenloos geboren kind‏‎
Geboren ‎6 jan 1829 Veur
Overleden ‎6 jan 1829 Veur‎, minder dan 1 jaar oud

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl