Homepage  

Symbolen

-Symbolen die je tegenkomt in de stamboom

Aan de linkerkant van de persoonsnamen in de lijsten en rapporten, zie je het icoon Reports. Als je hier met de muis overheen gaat, dan komt er een pop-up menu. In het popup menu zie je diverse iconen met namen van rapporten en overzichten die van die persoon zijn te maken (het aantal iconen varieerd aan de hand van voorouders en/ of nakomelingen). Hierna volgt een lijst met de iconen en de betekenis ervan.

Kwartierstaat Kwartierstaat: Een kwartierstaat is een overzicht van 1 persoon (proband genoemd) met zijn voorouders waarbij een speciale nummering wordt gehanteerd, de proband heeft nummer 1, zijn vader nummer 2 en zijn moeder nummer 3. Steeds is de vader het dubbele van zijn zoon en de moeder 1 hoger. Nummer 40 is dus de vader van nummer 20 en nummer 41 is de moeder van nummer 20. Meer over kwartierstaten kun je hier lezen

Parenteel Parenteel: Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. Meer over parentelen kun je hier lezen

Outline report Outline report: Een outline report is een overzichtelijke opsomming van alle nakomelingen van 1 persoon (en diens partner(s)), waarbij iedere generatie een generatienummer krijgt.


ancestor sheet Kwartierblad: Een kwartierblad is een overzicht met 5 generaties in een tabel, met de hoofdpersoon aan de onderzijde en de voorouders erboven in steeds kleinere vakken.

Fanchart Fanchart: Een Fanchart is een soort cirkeldiagram waar de voorouders in een cirkel om de gekozen persoon heen worden weergegeven, dit geeft een extra overzichtelijke kijk op de afstamming van een bepaald persoon (de vakken zijn aanklikbaar om snel naar de gezinspagina van de betreffende persoon te gaan).
De grootte van de fanchart kan tesamen met nog wat andere instellingen links in het menu worden aangepast.

Menu bovenaan

-In het menu bovenaan zie je staan

-Je ziet A-, A+ en Reset staan
Hiermee kun je op