Web Site  

woman Annetge Willemsdr van Rijn‏‎

Gehuwd ‎na 1578 (maximaal 33 jaar gehuwd) met:

man Pieter Willemsz Wetsman‏‎
Overleden ‎voor 1611, 1e huwelijk met: Ariaentje Cornelisdr van Swieten (Cortwil), ‎2e huwelijk met: Annetge Willemsdr van Rijn

Kind:

1.
man Willem Pietersz Wetsman‏
Overleden ‎± 1670
[Tekst]
Willem was j.m. van Haechambacht woonde op de Westerbeeck, toen hij huwde.
.
Het kasteel Westerbeek, lag ongeveer op de hoek van de huidige De la Reyweg en de Bothastraat.
Westerbeek was genoemd naar de gelijknamige beek, die ten zuidwesten van Den Haag loopt.
In de "Korte en beknopte Beschryving van 's-Gravenhage", verschenen in 1767, staat Westerbeek als volgt omschreven:
"Het legt rondsom in zyne graften en was voorhenen voorzien van 4 toorens met schietgaten tot bescherming en tegenweer. Thans heeft het enige lage zeskante toorentjes met spitse kappen die rondom een vierkant muurwerk staan, en op het dak is een vierkant toorenswys uitstek met een leuning omzet.....".
Het huis moet zijn gebouwd in 1430 door Willem van Schagen, baljuw van Den Haag en raadsheer in het Hof van Holland. Hij was een natuurlijke zoon van Albrecht van Beieren, graaf van Holland, en Maria van Bronkhorst.
In zijn lange geschiedenis kende het verscheidene belangrijke bewoners, onder wie de families van Seghwaert, Van Westerbeek en Slicher, waarvan een aantal leden hoge posten in Holland bekleedde.
In 1794 werd het huis Westerbeek bijna geheel gesloopt.
Bij het huis behoorde ook een boerderij, die bekend stond als de hofstede Vittelervoorde en later de Haagwoning werd genoemd: deze lag iets ten zuiden van het kasteel, op de plaats waar de Scheeperstraat uitkomt op De la Reyweg. De naam Haagwoning is al aangetroffen in archiefstukken uit het begin van de zeventiende eeuw: de geschiedenis van deze boerderij gaat terug tot in de vijftiende eeuw. In de 19e eeuw is, aangrenzend aan en onder één dak met de Haagwoning het buitenverblijf "Mon Verger" gebouwd. In 1914 kocht de gemeente 's-Gravenhage de Haagwoning om deze in 1915 te laten afbreken.
.
In 1895 werd het Westerbeek-terrein door mevr. S.C. Heppener verkocht aan de N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Laan van Meerdervoort". Op initiatief van één van de bestuursleden van deze maatschappij, Mr. A.E.H. Goekoop, werden in de winter van 1896-'97 en 1897-'98 de fundamenten van het kasteel blootgelegd, waarbij de omvang ven het kasteel, 690 m², voorzien van zware hoektorens en omringd door een brede gracht bevestigd werd.
[bron: Haags Gemeente Archief]
.


2e huwelijk
woman Annetge Willemsdr van Rijn‏‎


Gehuwd ‎voor 1590 met:

man Leendert Cornelisse van Swieten‏‎

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl