Web Site  

man Antonius Leusen‏‎
Geboren ‎ Haastrecht
[tekst]
RK doopget: Eva van Vliet.

Gedoopt ‎9 jun 1790 Haastrecht
Overleden ‎29 mrt 1865 Zoeterwoude
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door Anthonius Leusen, 32 jr, zonder beroep, zoon van de overledene en Pieter Zwetsloot, 39 jr, arbeider, geen familie.
‎, ongeveer 74 jaar
Beroep: Landbouwer/veehouder
[tekst]
te Alphen, wijk H nr. 241

[Tekst]
OP 29-Mei-1861 komt Anthonius Leusen, bouwman te Stein, ten behoeve van zijn minderjarige zoon Ambrosius Leusen, zonder beroep eveneens te Stein, overeen dat Pieter van Olm, sjouwermnan te Rotterdam, de dienstplicht zal overnemen van voornoemde minderjarige Ambrosius. Gemachtigde van Pieter van Olm was Jan de Jong te Ridderkerk.
[Bron: Notaris Reinier Hendrik van der Waijfort te Ridderkerk; akte nr17 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord ]

Gehuwd ‎22 feb 1821 Stein
[tekst]

Akte van beëdiging invent nr. 21 akte-58 datum 20-05-1829
Personen: Adrianus van Vliet, Catharina van Vliet gehuwd met Anthony Leusen, Dirk van Vliet, allen te Stein
Erfgenamen van Cornelis van Vliet te Stein
[bron orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH]

op 25-04-1866 vestigen zich, komend uit Zoeterwoude, in wijk 1 nr. 2 te Oudshoorn:
- Catharina van Vliet, wed. Leusen; geb. 15-10-1797 te Stein; beroep bouwvrouw, met haar kinderen:
- Cornelis geb. 10-11-1827 te Stein; beroep bouwman.
- Anthonius, geb. 26-02-1833 te Stein; beroep bouwman
- Franciscus, geb. 22-02-1836 te Stein; beroep bouwman.
- Anna, geb. 28-01-1841 te Stein; beroep bouwvrouw
- Johannes, geb. 09-08-1825 te Stein; beroep arbeider,bouwman.
(44 jaar gehuwd) met:

woman Catharina van Vliet‏‎
Geboren ‎15 okt 1797 Stein
[tekst]
RK doopget: Jannigje van der Vlist

Gedoopt ‎24 okt 1797 Haastrecht
Overleden ‎19 feb 1869 Oudshoorn
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door Johannes Leusen, 44 jr, bouwman, zoon van de overledene en Jan Oudshoorn, 48 jr, bouwman, bekende van de overledene, beiden wonend te Oudshoorn.
‎, 71 jaar
Beroep: Bouwvrouw
[tekst]
in 1866 en nog bij overlijden.

Kinderen:

1.
man Petrus Johannes Leusen‏‎
Geboren ‎12 dec 1821 Stein
Overleden ‎11 feb 1822 Stein
[tekst]
Bij overlijden Pieter Johannes genoemd.
‎, 0 jaar
2.
man Petrus Johannes Leusen‏‎
Geboren ‎22 dec 1822 Stein
Overleden ‎26 dec 1850 Stein
[tekst]
Bij overlijden Pieter Johannes genoemd.
‎, 28 jaar
Beroep: Student
[tekst]
Aan de Academie den Heiligen Geest te Leuven
3.
man Adrianus Leusen‏
Geboren ‎23 mrt 1824 Stein
Overleden ‎17 feb 1906 Waddinxveen
[tekst]
Overleden 81 jaar oud. (Genlias)
‎, 81 jaar
Beroep: Bouwknecht
4.
man Johannes Leusen‏‎
Geboren ‎9 aug 1825 Stein
Overleden ‎7 jun 1892 Oudshoorn‎, 66 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
Op hofstede "Kaliwoengoe" in de Lagewaard, onder Oudshoorn

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Christianus Johannes Maria "Chris" van der Geest & Johanna "Jans" Overes
[Tekst]
Op 02-02-1881 wordt Johannes genoemd, als erfgenaam van zijn broer Cornelis, samen met zijn broer Anthonis, en zus Anna Leusen.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935; nr 1 ]

Op 20 mei 1885 wordt in het logement 's-Molenaarsbrug de hofstede Kaliwoengoe bij opbod en afslag verkocht.
De boerderij met 37,5 hectaren wei- en hooiland gelegen in de Lagen Waard onder de gemeenten Oudshoorn en Koudekerk is dan tot Kerstmis 1887 (landerijen) resp. 1 mei 1888 (woning) verhuurd aan J. Leusen, voor fl 3825,- per jaar.
Als op 16 mei 1888 de hofstede wederom te koop wordt aangeboden, is J. Leusen nog steeds pachter van de percelen, voor fl 3200,- per jaar.
5.
man Cornelis Leusen‏‎
Geboren ‎10 nov 1827 Stein
Overleden ‎5 feb 1881 Oudshoorn
[tekst]
Cornelis overleed ongehuwd.
‎, 53 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
Op de bouwmanswoning Kaliwoengoe; eerder genaamd Bijelust (1881).

[Tekst]
Op 02-02-1881 laat Cornelis Leusen, bouwman, in de Lagewaard, te Oudshoorn, zijn uiterste wil noteren en benoemt tot zijn erfgenamen, ieder voor een gelijk deel zijn twee broers Johannes Leusen, te Oudshoorn, en Anthonius Leusen, te Alphen, en zijn zuster Anna Leusen, te Oudshoorn.
Opgemaakt 's nachts om één uur op de bouwmanswoning Bijelust, thans genaamd Kaliwoengoe, in het bijzijn van de getuigen Arie Overes, bouwman, te Oudshoorn, en Mattheus de Grauw, koetsiersknecht, te Alphen.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935; nr 1 ]
6.
woman Maria Leusen‏‎
Geboren ‎18 dec 1828 Stein
Overleden ‎13 apr 1868 Stein
[tekst]
Maria overleed ongehuwd.
‎, 39 jaar
7.
man Leonardus Leusen‏
Geboren ‎2 nov 1831 Stein
[tekst]
Bij de geboorte aangifte waren aanwezig:
Cornelis Verhoek, 25 jr, bouwman, en Fredrik Herman, 42 jr, veldwachter, beiden wonend te Stein.

Overleden ‎20 jun 1909 Gouda‎, 77 jaar
Beroepen: Leerlooier
[tekst]
te Nijmegen in 1869 en in Schoonhoven
, Kastelein
[tekst]
in 1892 te Gouda (Tapper: bev reg 1880 -1900); (koffiehuishouder in 1891)

[Tekst]
Van 1853 tot 1855 was Leonardus inwonend als leerlooiersknecht bij Theodorus Vogels, leerlooier, te Oisterwijk, getrouwd met zijn nicht Aletta Allegonda Leusen, dochter van Johannes Leusen en Maria Antonetta van Lommel.
Theodorus Vogels, was een zoon van Hendrik Vogels, burgemeester te Oisterwijk.

In 1858 bezat Theodorus o.a. een huis, schuur, leerlooierij, erf en tuin, in de Kerkstraat, sectie F nrs. 397 en 398, te Oisterwijk.


Van 1863 tot 1866 woonde broer Ambrosius in bij Leonardus in de Wittebroodstraat in Heusden.

Op 19 aug 1865 doet Leonardus Leusen bij notaris Eugenius Tijsmans te Waalwijk afstand van zijn rechten op zijn erfdeel van zijn schoonvader Marius Daniel van Mierop, ten behoeve van zijn zwager Cornelis Johannes Verwiel.
Zijn erfdeel betrof de helft van een woonhuis enkele percelen weiland, heide en een schuur, te Drunen.
Hij ontvangt voor deze overdracht een vergoeding van Fl 600,- .
[Bron: 1054 Notarieel archief, Waalwijk, 1626-1935, Invent. nr: 271, Aktenr: 140 ]
8.
man Anthonius Leusen‏‎
Geboren ‎26 feb 1833 Stein
Overleden ‎3 jul 1902 Alphen
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door Franciscus Leusen, 66 jr, landbouwer te Alpen, broeder en door Adrianus Streng, 75 jr, landbouwer te Alphen, neef van de overledene.
‎, 69 jaar (overlijden aangifte: Franciscus Leusen)
Beroep: Bouwman
[Tekst]
Op 02-02-1881 wordt Anthonius genoemd, als erfgenaam van zijn broer Cornelis, samen met zijn broer Johannes, en zus Anna Leusen.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935; nr 1 ]

Op 07-02-1882 wordt bouwman Leusen genoemd als bewoner van hofstede Hogerwal, in de Hoorn bij Alphen. (mogelijk is dit Anthonius Leusen, of zijn broer Franciscus).
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935; nr 157 ]
9.
woman Aletta Leusen‏
Geboren ‎13 jun 1834 Stein
Overleden ‎20 jul 1891 Waddinxveen‎, 57 jaar
10.
man Franciscus Leusen‏‎
Geboren ‎22 feb 1836 Stein
Overleden ‎27 okt 1905 Alphen
[tekst]
Overlijdensaangifte door: Petrus Quirinus Suijkerland, 34 jr, koster te Alphen, en door Hendrik Bakker, 60 jr, zonder beroep wonend te Alphen.
Geen partner vermeld in overlijdensakte.
‎, 69 jaar
Beroepen: Bouwknecht
[tekst]
in 1873
, ‎tot 1905; Landbouwer
[tekst]
bij overlijden

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Anthonius Leusen
[Tekst]
Op 07-02-1882 wordt bouwman Leusen genoemd als bewoner van hofstede Hogerwal, in de Hoorn bij Alphen. (mogelijk is dit Franciscus Leusen, of zijn broer Anthonius).
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935; nr 157 ]
11.
man Johannes Leusen‏‎
Geboren ‎7 aug 1837 Stein
Overleden ‎30 aug 1863 Stein‎, 26 jaar
12.
man Ambrosius Leusen‏‎
Geboren ‎30 apr 1839 Stein
Overleden ‎3 jun 1839 Stein‎, minder dan 1 jaar oud
13.
woman Anna Leusen‏‎
Geboren ‎28 jan 1841 Stein
Overleden ‎3 nov 1889 Oudshoorn‎, 48 jaar
Beroep: Bouwvrouw
[tekst]
Op boerderij Kaliwoengoe in de Lagewaard, met haar broers Cornelis en Johannes Leusen.

[Tekst]
Op 02-02-1881 wordt Anna genoemd, als erfgenaam van haar broer Cornelis, samen met haar broers Anthonius en Johannes Leusen.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935; nr 1 ]
14.
man Ambrosius Leusen‏
Geboren ‎10 okt 1842 Stein
Overleden ‎6 nov 1897 Haarlem‎, 55 jaar
Beroep: Winkelier
[tekst]
t.t.v. zijn huwelijk; in 1884 wordt boekhandel A. Leusen genoemd.

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl