Web Site  

woman Wilhelmina Antonia van Erberfeld‏‎
Geboren ‎18 feb 1725 Rotterdam
[tekst]
Geref. doop; Getuigen: Jacob Erbervelt, Antonia Kraij, Willemina Fiool
N.B: naam ook Erbervelt

Overleden ‎11 sep 1790 Rotterdam
[tekst]
Overleden in de Oppert; 4½ uur beluijen; Grote kerk; overledene liet na 1 meerderjarig kind.
‎, 65 jaar
[Tekst]
Wilhelmina erfde een poppenhuis van haar tante Sara Rothé, die getrouwd was met Jacob Ploos van Amstel, een broer van haar Moeder. Jacob verdiende zo'n fl 8000,- per jaar, zodat Sara een van de rijkste vrouwen van Amsterdam was. Zij vezamelde als hobby poppenhuizen. In 1743 kocht zij drie poppenhuizen voor fl 903,- een aanzienlijk bedrag voor die tijd.
Sara verdronk in 1751, toen haar koets bij Halfweg te water raakte. Twee nichten van haar, die ook in de koets zaten, konden gered worden. Mogelijkerwijs was Wilhelmina Erberveld een van hen.
Het poppenhuis dat Wilhelmina erfde van haar tante Sara Rothé is wereldberoemd, en is te bezichtigen in het Gemeente Museum van Den Haag.

POPPENHUIS Haags Gemeente Museum [Bron: Archief Ploos v Amstel]

Ondertrouwd ‎30 mrt 1766 Rotterdam
Gehuwd ‎14 apr 1766 Rotterdam
[tekst]
Gereformeerd huwelijk: Dirk was jongeman, 's Hage , wonend Groote Wijnbrugstraat.
(24 jaar gehuwd) met:

man Dirk Lodewijk Willem van Cattenburch, Mr‏‎
Geboren ‎17 apr 1737 's Gravenhage
Gedoopt ‎ Eynenthout (Wassenaar)
Overleden ‎12 mrt 1800 Rotterdam
[tekst]
overleden in de Oppert; overledene liet na 1 meerderjarig kind; 4½ uren beluijen.
Begraven in de klasse van 30 gulden.
‎, 62 jaar
Begraven ‎19 mrt 1800 Rotterdam
[Tekst]
CATTENBURG (Dirk Lodewijk v a n ), ged. te Eynenthout onder Wassenaar 24 April 1737. overl. te Rotterdam 15 Mrt. 1800, was een zoon van Mr. W i l l e m H e n d r i k v a n C a t t e n b u r g , heer van Grijpskerke en Poppendamme en van J o h a n n a d e s T o m b e . 24 Mrt.
1752 te Leiden student geworden, promoveerde hij aldaar in de rechten.
Te Rotterdam werd hij 29 Dec. 1756 als poorter beëedigd.
Nadat hij sinds 1760 enkele kleine stedelijke ambten had bekleed, werd hij in 1765 schepen, in 1770 schepen-commissaris en in 1787 vroedschapslid.
In 1788 en van 1791-1793 was hij gedeputeerde ter dagvaart, van 1793-1795 gecommitteerde raad en in 1791 en 1792 burgemeester.
Het jaar 1795 maakte een einde aan zijn politieke loopbaan.
Van 1788-1795 behoorde hij ook tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam.
Hij huwde te Rotterdam 14 April 1766 met W i l h e l m i n a A n t o n i a E r b e r v e l t .
Over hem verscheen: Lauwerkrans gevlochten door de dankbare burgerij om de hoofden van de WelEdele Geboren Heeren en Mrs. Jan Cornets de Groot, oud-vice-president schepen der stad Rotterdam bewindhebber der Gen. Nederl. O.I.C. ter kamer Rotterdam en Dirk Lodewijk van Cattenburch, oud-vice-president-schepen derzelver stad.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; V o r s t e r m a n v a n O i j e n ,
Stam en Wapenb. I, 143, waar als zijn geboorteplaats, evenals in het leidsche Alb. Stud. en het
rotterdamsche trouwregister, den Haag wordt opgegeven.
Maandblad De Ned. Leeuw I, 20; Rott. Historiebl. II, 175 Moquette.

Kind:

1.
woman Cornelia Margaretha Wilhelmina van Cattenburch‏
Geboren ‎10 jul 1768 Rotterdam
[tekst]
Gereformeerd gedoopt; getuigen: Abraham Erbervelt, Cornelia Ploos van Amstel, Margaretha Jacoba Erbervelt
(geboorte aangifte: Margrita Jacoba van Erberfeld)
Gedoopt (doop getuige: Cornelia Ploos van Amstel, Abraham van Erberfeld)
Overleden ‎18 jan 1820 Rotterdam‎, 51 jaar
[Tekst]
Op 26 nov 1787 werd Jonkvrouwe Cornelia Margaretha Wilhelmina van Cattenburch als erfgenaam genoemd van haar oom Boudewijn Jacob Lohoff, die op de Heerengracht in Amsterdam woonde, en getrouwd was met Margretha Jacoba Erberfelt.
Cornelia Margaretha was de dochter van Boudewijns schoonzus: Wilhelmina Anthonia van Erbenfelt.
Cornelia Margaretha's erfenis bedroeg Fl 100.000,- ineens.
[Bron: Archief Amsterdam; notaris Cornelis van Homrigh]
{Boudewijn Lohoff woonde op de Heeregracht 586: Het Hof van Baron de Belmonte, dat hij in 1774 voor fl 57.000,- kocht. In 1789 werd het huis verkocht voor fl. 44.000,-}

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl