Web Site  

woman Cijgje SijgjeVlasman‏‎
Gedoopt ‎4 nov 1785 Nieuwkoop
[tekst]
Cijgje werd ook Sijgje, en o.a. bij doop van zoon Gerrit in 1811, Gijsje genoemd.

Overleden ‎4 mei 1818 Alphen‎, ongeveer 32 jaar

Gehuwd ‎25 apr 1811 Bodegraven
[tekst]
Op 14-03-1821 op verzoek Bart Overes, bouwman, te Alphen, huis nr. 59, weduwnaar van Sijtje Vlasman,
inventariseert en waardeert J.J. Ooijkaas, notaris, te Alphen roerende goederen.
Bart Overes is vader en voogd over zijn miderjarige kinderen: Gerrit, 9 jaar; Maria, 6 jaar; Geertruijda, 4 jaar; Pieter, 1 jaar.
Toeziend voogd is Coenraad Murk, schipper, te Bodegraven, (benoemd 10-06-1818).
Dirk Overes, bouwman, te Alphen en Jacob Vlasman, bouwman, te Alphen, zijn als deskundigen (benoemd 10-06-1818).
De inventaris betreft meubelen, bouwgereedschappen, levende have enz. behorende tot de boedel van Bart Overes en wijlen zijn huisvrouw Sijtje Vlasman, overleden te Alphen in nr. 59 op 04-05-1818.
In de keuken, in het kabinet, vrouwenklederen, op de kelderkamer, in de kelder, in de koestal, op de zolder, in het wringhuis, in het zomerhuis, in de karnschuur, in de koeschuur, in de dorsschuur, in de paardenstal, in de vaarsloot, op het erf, in het veld, in de boomgaard, in het land bij Dirk Overes, in het land achter het huis, op het buitenstuk, op de achterdeel, goud- en zilverwerk en contanten.
Een testament van Sijgie Vlasman van 09-07-1816 voor notaris Guillaume Brack te Zwammerdam.
Getuigen zijn Klaas in 't Hol en Huig Vergeer, beiden bouwlieden, beiden te Alphen.
[Bron: Notaris Archief Alphen, 1668-1935; Toegangsn: 112.2.01 ; Inventnr: 73]
(7 jaar gehuwd) met:

man Bartholomeus "Bart" Overes‏‎
Geboren ‎23 aug 1782 Bodegraven
[tekst]
Gedoopt in de RK Willebrorduskerk.

Gedoopt ‎23 aug 1782 Zwammerdam (doop getuige: Hendrik Bartisse Overes)
Overleden ‎13 jul 1868 Oudshoorn‎, 85 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
te Alphen a/d Rijn

Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Gerrit Overes, overlijden aangifte: Pieter Overes, ‎1e huwelijk met: Cijgje SijgjeVlasman, 2e huwelijk met: Jannigje "Johanna" Zeijerveld
[Tekst]
22-06-1819: Bart Overes koopt op een veiling voor f 100,- een perceel wei- of hooiland, gelegen in de Polder Rijneveld, onder Alphen, groot 2 morgen 147 roeden, strekkende van de Toegangse Kade tot de landen van B. van Wijk Jz., belend ten noorden de Toegangse Kade, ten oosten het voorgaande perceel, ten zuiden B. van Wijk Jz. en ten westen mevrouw de weduwe Stratenus.
Verkoper was Frederik Godard Baron van Rheede, rentenier, Wittevrouwenstraat, te Utrecht.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 71]

23-06-1823: Bart Overes, bouwman, te Alphen, huurt van Ida Bartha Hoff, weduwe Adam Stratenus, eigenaresse, te 's-Gravenhage, een perceel land (nr. 53), groot 2 bunder 73 roeden/ 3 morgen 127 roeden, aan de noordzijde van het Rietveldse Pad, belendend Pieter Stuivenberg resp. de heer Beckering.
De huur voor het jaar 1823 bedraagt ƒ 86.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 75]

21-08-1823: Bart Overes word genoemd als "gebruiker" van onroerend goed van Ida Bartha Hoff, weduwe van Adam Stratenus, eigenaresse, te Alphen, en mr. Pieter Stratenus, advocaat, te 's-Gravenhage; Margaretha Maria Stratenus, meerderjarig, ongehuwd, eigenaresse, te Alphen, voor zichzelf en als gemachtigde van Bernardus Johannes Stratenus, particulier, te Amsterdam.
Het betreft een huismanswoning, genaamd Over 't Veen, met de grote berg, zomerhuisje, wagenschuurtje, karnmolen en varkenshok, boomgaard, hoekje teelland enz., groot 30 bunder 88 roeden 61 ellen/ 36 morgen 162 roeden, waarvan:
> 11 bunder 97 roeden 44 ellen/ 14 morgen 37 roeden gelegen zijn op de Polder 't Steekt, onder Alphen, strekkende uit de Rijn over de Rijndijk tot aan de Toegangse Kade, belendend ten westen Thomas Blom, uit de Rijn tot aan de Toegangse Kade toe, ten oosten Huig Verbeek en Joost Tinkelhoff en de steden Amsterdam en Gouda.
> 9 bunder 50 roeden 91 ellen/ 11 morgen 100 roeden, gelegen als voren, strekkende met een uiterdijk uit de Rijn tot aan de Toegangse kade toe, belendend ten oosten uit de Rijn, gedeeltelijk de heer Schattenkerk en vervolgens de heer Van Poeliën van Nieuwland, tot aan de Toegangse kade toe en ten westen uit de Rijn de steden Amsterdam en Gouda.
> 7 bunder 13 roeden 17 ellen/ 8 morgen 225 roeden op de Polder Rijneveld onder Alphen, belenden ten oosten de steden Amsterdam en Gouda, ten westen Thomas Blom, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de Toegangse kade.
> 2 bunder 27 roeden 8 ellen/ 2 morgen 400 roeden hooiland, gelegen op de Polder Rijneveld.
> een stuk teelland, gelegen op de Polder Rijneveld, groot 2 bunder 98 roeden 4 ellen/ 3 morgen 300 roeden, belendend ten oosten Arij de Jong, ten westen Jan van Wijk Ewoudszoon, ten zuiden Jan Konijnenburg, ten noorden de Toegangse Kade.
Het onroerend goed werd verworven door Adam Stratenus van de heren curators over mr. Gerard Beelaerts van Wieldrecht op 20-07-1805.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 75]

21-07-1824; wordt Bart Overes genoemd, belendend aan percelen wei- en hooiland, van Ida Bartha Hoff, weduwe Adam Stratenus.
Deze percelen, nr's 124, 163, 164, 180, 181 en 197 zijn gelegen in de Polder Rijneveld, te Alphen, strekkende van de Toegangse kade tot aan de Groeneweg.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 76]

Buitenplaats "Over 't Veen":
In 1769 draagt Catharina van den Bergh, gesepareerde huisvrouw van Joost Hendrik Vos, wonende te Leiden, over op haar voorn. man, wonende te Amsterdam, een hofstede "Overveen" bestaande uit een herenhuis, huismanswoning, bouwhuis, met het speelhuis, staande buitendijks voor de voorn. woning, daarbij een schuur en 37 morgen 62 roeden land. Hiervan 25 morgen 13 roeden in de Steekt, strekkend 14 morgen 37 roeden uit de Rijn over de Rijndijk tot de Toegangskade.
In 1770 verpandde Joost Hendrik Vos, "Overveen" aan Cornelis Ariensz van Wieringen, te Aarlanderveen, voor een lening van fl 3000-.
In 1771 verpandde hij de hofstede aan David Roelofsz, wonende te Amsterdam, voor een lening van 1.000 gulden.
in 1774 was Over 't Veen verpand voor een lening van fl 3000,- aan Jan van der Mark, meester pannenbakker, wonende te 's-Molenaarsbrug onder Oudshoorn.
In 1775 werd de buitenplaats "Over 't Veen" te Alphen, verpand aan Gerard Belaarts van Wieldrecht, schepen(?) van de provinciale rekenkamer van Holland, wonende in Den Haag, voor een bedrag van 5.000 gulden.
In 1782 verkocht Joost Hendrik Vos, de hofstede gedwongen aan Gerard Belaertsz van Wieldregt voor fl 13.000,-)
In 1805 kocht Adam Stratenus, wonend te Dordrecht Over 't Veen voor fl 10.500,- van de curatoren van Gerard Beelaerts van Wieldrecht.
In 1807 na zijn overlijden, kwam Over 't Veen in handen van zijn echtgenote Vrouwe Ida Bartha Hoff.
In 1825 wordt haar zoon Bernardus Johannes Stratenus te Amsterdam eigenaar; de boerderij wordt dan op fl. 10920,- gewaardeerd in de erfenis.06-08-1868: In de Boedelbeschrijving van wijlen Bartholomeus Overes blijkt hij in het bezit geweest te zijn van een boerderij met 18 bunder land.
Op 16-02-1869 verzoeken de erfgenamen van Bart Overes deze boerderij te verkopen.
Op de openbare veiling in het Logement de Vergulde Wagen van weduwe De Wit, wordt de boerderij verkocht voor ƒ 28.350 aan Krijnders van der Zijde, bouwman, te Nieuwe Wetering, in naam van zijn vader Klaas van der Zijde, landman, te Nieuwe Wetering, gemeente Alkemade.

Het betrof een voor weinig jaren nieuw gebouwde bouwmanswoning met stalling voor 22 koeien, zomerhuis, schuur met fornuis en bakoven, karnmolen, paardenstalling, wagenschuur, loods, varkenshok, vijfroedenhooiberg, boomgaard, moestuin, enige percelen wei- of hooiland:
1. - in de Steekter Polder, onder Alphen: 9 bunders 81 roeden 62 ellen, kadastraal C: 435, 438 t/m 449, 457, 460, 461, 462, 1344 en 1345
. . . (verkregen op 06-04-1854 voor notaris C. van der Lee te Aarlanderveen)
2. - in de Rijneveldse Polder, onder Alphen: Hooiland, groot 9 bunders 15 roeden 24 ellen, kadastraal D: 319 t/m 326.
. . . (D 319 en 320, verkregen voor notaris E.H.G. Thesingh te Hazerswoude op 07-11-1855;
. . . (D 321 t/m 324 voor notaris Gordon op 13-04-1863
. . . (D 325 en 326 voor 3/4e deel van zijn kinderen uit zijn huwelijk met Johanna Zijerveld voor notaris Johannes Burchard Duisenberg op 21-03-1854,
. . . en voor het overige 1/4e deel als erfgename van zijn huisvrouw Johanna Zijerveld volgens haar testament van 25-01-1822 voor notaris Otto Nicolaas Tholen te Bodegraven).
. . . ( Johanna Zijerveld had de eigendom van 325 en 326 verkregen voor notaris Cornelis Kempenaar te Woubrugge op 18-09-1837)
[Bron: Notaris archief Alphen,1668-1935; Toegangsnr: 112.2.01; Inventnr: 144]

06-08-1868: Boedelbeschrijving en boedeldeling van wijlen Bartholomeus Overes, door Notaris Kluit.
Opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Vliet, watermolenaar, te Aarlanderveen, en van Huibert langeveld, bouwman, te Oudshoorn, ten sterfhuize van wijlen Bartholomeus, ook genaamd Bart, Overes, in leven laatstelijk weduwnaar van Jansje Zeijerveld, gewoond hebbend ten huize van Pieter Zwanenburg, bouwman, te Oudshoorn op de bouwhoeve nr. 140.
Op verzoek en in tegenwoordigheid van:
1. Geertje Overes, huisvrouw van Johannes Theodorus Cokx, bouwman, te Bodegraven.
2. Willem Overes, bouwman, te Hazerswoude.
3. Arie Overes, bouwman, te Alphen;
4a. Jannigje van Eijk, weduwe van Gerrit Overes, te Alphen, als moeder van en voogdesse over haar drie minderjarige kinderen Aart, Evert, en Marijtje Overes.
4b. Jan Overes, arbeider, te Alphen.
4c. Willem Overes, in dienst van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden bij de Grenadiers en jagers, te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door Gerrit Overes, landbouwer, te Alphen.
4d. Elisabeth Overes, meerderjarig, ongehuwd, dienstbaar, te Haastrecht
4e. Sophia Overes, meerderjarig, ongehuwd, dienstbaar, te Alphen.
. . . Genoemde minderjarige en meerderjarige kinderen Overes onder 4 zijn de kinderen uit het huwelijk van wijlen Gerrit Overes en Jannigje van Eijk.
5. Adrianus Overes, bouwman, te Alphen.
6. Geertje Overes, huisvrouw van Pieter Zwanenburg, bouwman, te Alphen
7. Margje Overes, meerderjarig, ongehuwd, rentenierster, thans wonend te Leuven (eerder te Megen), vertegenwoordigd door Gerrit, Overes Hendrikszoon, landbouwer, te Alphen.
Genoemde personen zijn of zijn geweest de enige nagelaten kinderen resp. kleinkinderen van de overleden Bart/Bartholomeus Overes.
Adrianus Overes is toeziende voogd over genoemde minderjarigen.
Gerrit en Adrianus waren executeurs volgens het testament van 29-01-1868 voor notaris Kluit.
Taxateur is Hermanus Overes, bouwman, te Alphen.

Inventarisatie beschrijving: Op de zolder; in de stal; op de werf; op een opkamertje.
Contanten; vorderingen op: de heer Menger, te Utrecht, ƒ 199,50; wijlen Gerrit Overes, te Alphen, ƒ 1.899; Willem Overes, te Hazerswoude, ƒ 700; wijlen Gerrit Overes, te Alphen, ƒ 400;
Margje Overes, te Leuven, ƒ 425,75; Geertje Overes, ƒ 300; Willem Overes, te Hazerswoude, ƒ 200.
Onroerend goed: bouwmanswoning als hierboven beschreven, door erflater verhuurd aan Arie Overes, te Alphen, voor ƒ 50 per morgen, voor de tijd tot 2 jaar na het overlijden van de erflater.
De begrafeniskosten bedroegen ƒ 230,09. Andere schulden en lasten bedroegen ƒ 194,27.

De deling van de erfenis vond plaats op 14-05-1869.
De kinderen van Bart Overes hebben ieder recht op 1/7edeel en de kleinkinderen, samen recht op het resterende 1/7e deel, ieder recht op 1/49e deel.
[Bron: Notaris Archief Alphen 1668-1935:Toegangsnr: 112.2.01; Inventr: 143 en 144]

Kinderen:

1.
man Gerrit Overes‏
Gedoopt ‎3 dec 1811 Alphen (ZH)
[tekst]
Doopgetuigen waren Manus Overes en Marijtje Verhoef.
(doop getuige: Hermanus "Manus" Overes, Maria "Marijtje" Verhoeff)
Overleden ‎23 dec 1858 Alphen a/d Rijn‎, ongeveer 47 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
Ook veldwachter

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Johannes Theodorus Cocx & Geertruij "Geertje" Overes
2.
woman Margje "Maria" Overes‏‎
Geboren ‎6 sep 1813 Alphen (ZH)
[tekst]
Bij de geboorteaangifte waren aanwezig: Thomas Blom, 39jr, en Barend Tinkelhoff, 41 jaar, bouwlieden the Alphen

Begraven ‎na 1869
Beroep: Rentenierster
[tekst]
in 1868

[Tekst]
Marrigje was ongehuwd.
Bij de boedelbeschrijving van haar vader op 06-08-1868 werd zij, rentenierster, wonend te Leuven (eerder te Megen), vertegenwoordigd door Gerrit, ook wel genaamd Gerardus, Overes Hendrikszoon, landbouwer, te Alphen.
3.
woman Geertje "Geertruida" Overes‏
Geboren ‎8 okt 1815 Alphen (ZH)
[tekst]
Bij de geboorteaangifte waren aanwezig: Dirk Overes, 30 jr, landman en Jan den Bouwmeester, 31jr, zonder beroep, beiden wonend te Alphen.
(geboorte aangifte: Dirk Overes)
Overleden ‎10 apr 1891 Alphen a/d Rijn‎, 75 jaar
4.
man Pieter Overes‏‎
Geboren ‎2 aug 1817 Alphen en Rietveld
[tekst]
Bij de geboorteaangifte waren aanwezig: Maarten Krommenhoek, 33jr, koperslager, en Peter Floor, 42 jr, veldwachter, beiden woonachtig te Alphen en Rietveld.

Overleden ‎15 dec 1818 Alphen a/d Rijn
[tekst]
Het overlijden werd aangegevn door vader Bart Overes, 35 jr, bouwman en Jacob van Muijen, 41 jr, schipper, oom van de overledene.
‎, 1 jaar (overlijden aangifte: Jacob Janse van Muijen (Muijden), Bartholomeus "Bart" Overes)

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl