Web Site  

man Pieter Lourisz van Swieten‏‎
Geboren ‎± 1560 Voorschoten
[Tekst]
In 1601 wordt Pieter Lourisz genoemd in Stompwijk als hij met zijn schoonvader Claes Cornelisz van Rijn, beiden wonende te Voorschoten, aan Catharina van der Bouchorst weduwe van Maes Alewynsz, wonende te Leiden, een jaarlijkse losrente van 24 gld schuldig is. Onderpand van Pieter Lourisz is 4 morgen land in Stompwijk, belend ten oosten de Gangwech, ten westen en zuiden Pieter Lourisz zelf, ten noorden de Vliet.

Op 3 april 1602 (Stompwijk) is Pieter Lourisz wonende te Voorschoten aan Cornelis Adriaensz Cnotter wonende te Leiden een jaarlijkse losrente van 37 gld 10 st schuldig, met 600 gld als hoofdsom en als onderpand 4 morgen land in Stompwijk, belend ten oosten de Gangwech, ten westen en zuiden Pieter Lourisz zelf, ten noorden de Vliet.

[Bron: Kwartierstaat Koos van Rijn].

Gehuwd ‎± 1585
[tekst]
Op 19 juli 1636 testeren Pieter Lourys van Swieten en Geertge Claesdr van Rhyn, echteluiden wonende te Voorschoten bij de hofstede van Joffr. van Nath, op de langstlevende, die zonodig aan hun jongste zoon Willem de 400 gld moet uitkeren, mitsgaders eventueel een uitzet en een halve bruiloft zoals hun andere kinderen, die in de huwelijkse staat zijn getreden, met namen:
Jan, Cornelis, Claes, jonge en oude Lourys, Adriaentge en Tryntge, alles zonodig buiten de weeskamer.

Op 7 september 1643 wordt Pieter Lourisz van Swieten genoemd, wonende te Voorschoten bij de Corenmolen.

Op 9 februari 1650 approberen en doen gestand Pieter Lourisz van Swieten en Geertge Claesdr van Rhijn, ge√ęchte luiden wonende te Voorschoten bij het huis te Roucoop, de testamentaire dispositie van 19 juli 1636, behalve dat hun oudste zoon Jan Pietersz van Swieten i.p.v.400 gld, 200 gld kreeg en 3 hond teelland, liggende bij de oude korenmolen, belend ten oosten Willem Willemsz van Rhyn met bruikwaar, ten zuiden de Heerwech, ten westen en noorden de voorschreven Willem Willemsz van Ryn mede met bruikwaar, waarmee de andere kinderen vrede moeten hebben, alles buiten de weeskamer om.

[Bron: Kwartierstaat Koos van Rijn].
met:

woman Geertje Claesdr van Rhijn‏‎
Geboren ‎± 1560

Kinderen:

1.
man Willem Pietersz van Swieten‏
Overleden ‎voor 14 okt 1666
2.
man Cornelis Pietersz van Swieten‏
Geboren ‎na 1586
[tekst]
Op 19 juli 1636 wordt zoon Cornelis genoemd in het testament van Pieter Lourys van Swieten en Geertge Claesdr van Rhyn, echteluiden wonende te Voorschoten.

Overleden ‎voor 26 jan 1651‎, maximaal 65 jaar

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl