Web Site  

man Pieter Willemsz van Swieten‏‎
Geboren ‎± 1647 Voorschoten
Beroep: ‎van ± 1667; Soldaat
[tekst]
Onder de compagnie van capitein Patburch

[Tekst]
Op 29 april 1679 in Voorschoten verklaren Pieter Willemsz van Swieten en Neeltge Willemsdr van Swieten weduwe van Arij Leendertsz Ruijghrock in Zoeterwoude, kinderen en mede-erfgenamen van Willem Pietersz van Swieten die een zoon en mede-erfgenaam was van Pieter Lourisz van Swieten en Geertge Claesdr van Rijn, op zekere voorwaarden een partij weiland en teelland onder Voorschoten verkocht te hebben aan Huijgh Arentsz Bijvlieth.
Wegens diens overlijden wordt het weiland en het teelland nu getransporteerd aan de voogden van hun minderjarige kinderen.
[Bron: Kwartierstaat Koos van Rijn].

In 1687 054 wordt Pieter Willemsz van Swieten genoemd als erfgenaam van de overleden weduwe van Louris Willemsz van Swieten.
Erven: Pieter Willemsz van Swieten F.2.10; Neeltie Willems van Swieten x Hendrick Jansz Verhorst/{Verhoogh} te Leiderdorp F. 2.10; het kind van Huych Arents Bijvliet F. 6.5; Jacob Pietersz van Geest x Maertie Ariens Bijvliet te Zoeterwoude F. 3.15 .
[N.B. Neeltgen Willemsdr van Swieten, overl. voor 22-5-1685, weduwe van Arij Leenderts Ruijchrock tr.(ned.herv.) te Leiderdorp 10-2-1680 Hendrick Jansz. Verhoogh, wed. van Leentje Leenderts Holslot.]

Op 30-03-1706 wordt Pieter Willemsz van Swieten genoemd in het nieuwe testament van Dirck Jorisz Outshoorn die ziek te bedde liggend voor notaris Dirck Toornvliet verklaarde:
Tot zijn erfgenamen worden benoemd: zijn neven en nichten met name Joris, Joghem en Leentie Willems van Outshoorn, mitsgaders Pieter Willemsz van Swieten, ieder voor een vijfdepart, alsmede de kinderen van zaliger Willem Willemsz van Outshoorn tesamen voor het resterende vijdepart.
Voor Pieter Willemsz van Swieten wordt bepaald dat hij borg moet staan voor een bedrag van 200 gulden ten behoeve van juffrouw weduwe Van der Werff in Delft.
Hij benoemt tot executeurs van zijn nalatenschap Joris Willemsz Outshoorn, Dirk Reijersz Moerkerken, Cornelis Schrevelsz Versijde en Cornelis Dirksz.
[Bron: Historisch huisonderzoek Woelwijk in Voorschoten; familie van Outshoorn eigenaar 1651 tot 1707 ; door Jaques Duivenvoorden]

Ondertrouwd ‎5 nov 1667 Delft
Gehuwd ‎20 nov 1667 Delft
[tekst]
14 april 1665 trouwde Neeltje Willems van Swieten uit Voorschoten, de zus van Pieter in Hof van Delft met Adriaen Leendertsz Ruijgrock wonend onder .... ? in de Noortketel polder

05 nov 1667:Ondertrouw: Pijeter Willemsz van Swijeten; soldaat onder de compagnie van capitein Patburch met Maria Frans (twee attestaties van Schipluiden)

16 april 1673 wordt Marijtje Frans begraven, huisvrouw van Pieter Willems van Swieten (in de Burgstraat kerkhof); nalatend één minderjarig kind.

24 mei 1690 wordt Pieter Willemsz van Swieten genoemd als schuldenaar m.b.t. een obligatie getransporteerd bij Notaris Hendrik Brouckman (1687-1691)
. . . . . . . . . Koper van de obligatie is Floris van der Werff; erflater is Grietje Hillebrands Ouwervest; [ref: Inv. nr. 161.2458, folio: Inventarisnummer 161.2458 folio: 223.]

30 maart 1706 wordt Pieter Willemsz van Swieten opgedragen het testament van Dirck Jorisz Outshoorn om borg te staan voor een bedrag van 200 gulden ten behoeve van juffrouw weduwe Van der Werff in Delft.
met:

woman Maria Frans‏‎
Geboren ‎ Schipluiden
[tekst]
Bij haar ondertrouw werd attestatie gegeven vanuit Schipluiden.

Begraven ‎16 apr 1673 Delft

Kind:

1.
man Leendert Pieterszn van Swieten‏‎
Geboren
[tekst]
Doopget: Arnout du Buijsont, Annetje Cornelis en Jannetje Claes.

Gedoopt ‎21 dec 1670 Delft


2e huwelijk
man Pieter Willemsz van Swieten‏‎


Gehuwd ‎na 1673 met:

woman Jannetje Willems‏‎

Kind:

1.
man Willem Pietersz van Swieten‏
Gedoopt ‎3 apr 1678 Delft
[tekst]
Gedoopt: Willem, zoon van Pieter Willemse en Jannetje Willems; get: Willem Willems, Grietje Jans, en Judith Jans.

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl