Web Site  

man Gerrit Bartisse (Bartholomeuszn) Overes‏‎
Geboren ‎± 1748 Zwolle
[tekst]
Familienaam ook Overesch.

Begraven ‎7 dec 1787 Alphen

Ondertrouwd ‎3 jan 1772 Bodegraven
Gehuwd ‎19 jan 1772 Bodegraven
[tekst]

RK huwelijk Classe fl 3,- voor elk:
Gerrit Overesch J.M. geb. van Zwolle, wonende onder Bodegraven, met
Geertje Verhoef J.D. geb. en wonende alhier. (= Bodegraven).
Het huwelijk werd op 19 januari voor het Gerecht te Bodegraven gesloten, ten overstaan van:
Mr. Nicolaas de Voogt van der Hum, Schout, Huybert Muyzevoet en Martinus van Zwieten, schepenen.

Op 10-10-1772 registreert Gerrit Bartesz Overes, onder Bodegraven getrouwd met en Geertje Dirkse Verhoef een mutueel testament.
Ze benoemen tevens haar moeder Maria Wiltenburgh, weduwe van Dirk Verhoeff, tot erfgenaam en elkaar tot voogd.
[Bron: Notariële akten Bodegraven, 1772, B066; Inventarisnummer: 882; Aktenummer: 26]
(51 jaar gehuwd) met:

woman Gerarda Dirkze "Geertje" Verhoef‏‎
Geboren ‎19 sep 1749 Bodegraven
[tekst]
RK doop get: Aaltje Cornelisse Wiltenburgh

Gedoopt ‎19 sep 1749 Zwammerdam
Overleden ‎19 sep 1823 Alphen en Rietveld
[tekst]
Overlijden werd aangegeven door kleinzoon Gerrit Overes, 23jr, bouwman en Jan Splinter, 57jr, arbeider, beiden wonend te Alphen en Rietveld.
‎, 74 jaar (overlijden aangifte: Gerrit Overes)
Beroep: Bouwvrouw
[tekst]
in Alphen a/d Rijn tijdens het huwelijk van zoon Bart in 1821, en bij overlijden.

Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Gerrit Overes, doop getuige: Willem Overes, ‎1e huwelijk met: Gerrit Bartisse (Bartholomeuszn) Overes, 2e huwelijk met: Frans Janse
[Tekst]
Op 30-05-1792 verkopen Frans Janse (gehuwd met Geertruij Dirks Verhoeff) en Geertruijs broer: Dirk Verhoeff, wonend te Barwoutswaarder,de enige erfgenamen van Dirk Dirksz Verhoeff, aan Hendrik Overes: de helft van een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de straat tot aan nagenoemd erf, belend ten oosten Dirk de Bruijn en ten westen Jan Straver; nog de helft van een huis en erf aldaar, strekkend van de Herenweg tot Cornelis Blommesteijn, belend ten oosten het voorgaande en de heer Blijdesteijn en ten westen Blommesteijn voornoemd.
De laatste eigendomsbrieven van 22-04-1739 en 21-05-1740.
Koopsom 300 gulden.
{Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1792-1797, inventarisnr 31, blz 24v}

Op 21-03 -1800 koopt Hendrik Overes van Dirk Verhoeff, wonend te Barwoutswaarder, die met zijn zuster Geertruij Dirks Verhoeff enige erfgenamen van Dirk Dirksz Verhoeff zijn, voor fl 200, de andere helft van bovengenoemde huizen.
{Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1798-1801, inventarisnr 32, blz 106}.

Op 11-02-1803, bij de verkoop van de woningen en landerijen van Mr. Gerard Belaert van Wieldrecht door curatoren, wordt Geertje Dirks Verhoef, weduwe van Frans Janssen genoemd als huurder van een Huysmans-wooning, met zomerhuis, berg, schuur en gemetseld varkenschot, zijnde geweest de hoffsteede Over 't Veen, staande en gelegen in de polder Steekt, inclusief de volgende partijen land, tesamen 31 morgen en 362 roeden.
1.- 14 morgen 37 roeden, gelegen achter de wonig,
2. -11 morgen 100 roeden, waarvan 1 morgen 100 roeden leenroerig "aan den huyze van Vianen", gelegen tot aan de Molenwetering toe.
3. - 6 morgen 225 roeden gelegn in de polder van het Ryneveld
4. - 2 morgen hooyland gelegen in de polder van het Ryneveld.
De huur bedroeg fl 1000,- per jaar, en liep tot Kersmis 1804 voor de landerijen en tot mei 1805 voor de woning, met nog 5 keur- of optie jaren.

Tevens werd zij nog genoemd als huurder van 2 morgen 400 roe uit een partij van 4 morgen 400 roeden in de polder Ryneveld voor fl 35,- per jaar.
[ Bron: Leydse Courant d.d. 18 febr 1803; p2 ]

Op 21-08-1823 wordt Geertje Dirkse Verhoef, weduwe Frans Jansen genoemd als gebruiker van drie partijen land:
>> 3 bunder 26 roeden 43 el/ 3 morgen 500 roeden land, gelegen in de Polder Achter de Kerk, te Alphen, belendend ten zuiden weduwe Van Ommen, ten westen Gerrit Zekveld, ten noorden Jacobus Koenekoop en ten oosten de Rijndijk; verworven door Adam Stratenus van Johanna van Beek, weduwe Jacobus Corneliszn. Voorbij, op 06-08-1806 te Alphen;
>> 5 bunder 37 roeden 75 ellen/ 6 morgen 189 roeden land, gelegen Polder Achter de Kerk en Zanen, strekkende uit de Rijn en van de herenweg tot Gijsbert Kop, belendend ten oosten Michaël van der Meersch en ten westen de erven Jan Gerritszoon Kraan, verworven door Adam Stratenus uit de boedel van Willempje Hoogervorst, weduwe van Jan Gerritszoon Kraan op 14-04-1803
>> een stuk land, groot 2 bunder 55 roeden 47 ellen/ 3 morgen, gelgen Polder Achter de Kerk, te Alphen, met een houtbosje, strekkende van de uiterdijk uit de Rijn, over de Hoge Rijndijk en de lage rijweg, tot aan de Piswatering, belendend ten oosten de koper en ten westen Pieter Moerkerk; door Adam Stratenus verworven op 25-04-1807.

Voornoemd land is onderdeel van een onderpand voor een lening van Ida Bartha Hoff, weduwe van Adam Stratenus, eigenaresse, te Alphen, en mr. Pieter Stratenus, advocaat, te 's-Gravenhage; Margaretha Maria Stratenus, meerderjarig, ongehuwd, eigenaresse, te Alphen, voor zichzelf en als gemachtigde van Bernardus Johannes Stratenus, particulier, te Amsterdam.
{Bron: Groenehart archief Archieven, notarissen te Alphen, 1668-1935; Invent. nr. 75.}

Kinderen:

1.
man Bartholomeus Overes‏‎
Gedoopt ‎4 nov 1772 Zwammerdam (doop getuige: Hendrik Bartisse Overes)
2.
man Hermanus "Manus" Overes‏
Geboren ‎ Bodegraven
[tekst]
Getuigen bij het huwelijk waren:
Jacobus Verbij, 57jr, vleeshouwer, Thomas Blom, 53jr, bouwman, Arij Koster, 64jr, Boomkweker en Jacob van Groos, 39jr, boomkweker, wonende te Boskoop en Alphen.

Gedoopt ‎17 jul 1774 Zwammerdam (doop getuige: Lambertus "Lammert" Overes)
Overleden ‎25 dec 1812 Alphen‎, ongeveer 38 jaar
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Willemijntje Cornelisse "Willempje" Hogenes, overlijden aangifte: Geertruij "Geertje" Overes, doop getuige: Gerrit Overes, doop getuige: Gerrit Overes
[Tekst]
Alphen 16-06-1803
Leendert van der Laan, getrouwd met Marijtje Cornelisdr Hogenes, Pieter de Jong, getrouwd met Cornelia Hogenes, mede Theunis van der Blom, getrouwd met Barbara Hogenes en Hermanus Overes, getrouwd met Willempje Cornelisdr Hogenes, erfgenamen van Cornelis Hogenes, verkopen aan Pieter Oosthoek en Aart Vuijk, beide wonende te Boskoop, 1½ morgen land in 't Rijneveld, belend ten oosten en noorden de heer Snoek van Tol, ten westen Adrianus Rosbergen, ten zuiden de Groeneweg. Koopsom 500 gulden.
en verkopen aan Pieter van Kleeff, wonende te Boskoop, een enttuin groot 300 roeden in 't Rijneveld, belend ten oosten en noorden Cornelis van der Sneij, ten westen Anthonij Medemblik, ten zuiden de Groeneweg. Koopsom 400 gulden.
[bron: protocollen Alphen 1803-1804, invent nr. 47, blz 62 resp.64.]
3.
man Dirk Overes‏‎
Gedoopt ‎29 apr 1776 Zwammerdam (doop getuige: Maria Cornelisse "Marrigje" Wiltenburgh, Dirk Dirkz Verhoef(f))
4.
woman Cornelia Gerritse Overes‏
Geboren ‎ Bodegraven
Gedoopt ‎14 feb 1778 Zwammerdam (doop getuige: Maria Cornelisse "Marrigje" Wiltenburgh)
Overleden ‎2 nov 1823 Alphen‎, ongeveer 45 jaar
Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Cornelia Overes
5.
woman Harmeintje Overes‏‎
Gedoopt ‎11 mrt 1780 Zwammerdam (doop getuige: Hendrik Bartisse Overes)
6.
man Bartholomeus "Bart" Overes‏
Geboren ‎23 aug 1782 Bodegraven
[tekst]
Gedoopt in de RK Willebrorduskerk.

Gedoopt ‎23 aug 1782 Zwammerdam (doop getuige: Hendrik Bartisse Overes)
Overleden ‎13 jul 1868 Oudshoorn‎, 85 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
te Alphen a/d Rijn

Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Gerrit Overes, overlijden aangifte: Pieter Overes
[Tekst]
22-06-1819: Bart Overes koopt op een veiling voor f 100,- een perceel wei- of hooiland, gelegen in de Polder Rijneveld, onder Alphen, groot 2 morgen 147 roeden, strekkende van de Toegangse Kade tot de landen van B. van Wijk Jz., belend ten noorden de Toegangse Kade, ten oosten het voorgaande perceel, ten zuiden B. van Wijk Jz. en ten westen mevrouw de weduwe Stratenus.
Verkoper was Frederik Godard Baron van Rheede, rentenier, Wittevrouwenstraat, te Utrecht.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 71]

23-06-1823: Bart Overes, bouwman, te Alphen, huurt van Ida Bartha Hoff, weduwe Adam Stratenus, eigenaresse, te 's-Gravenhage, een perceel land (nr. 53), groot 2 bunder 73 roeden/ 3 morgen 127 roeden, aan de noordzijde van het Rietveldse Pad, belendend Pieter Stuivenberg resp. de heer Beckering.
De huur voor het jaar 1823 bedraagt ƒ 86.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 75]

21-08-1823: Bart Overes word genoemd als "gebruiker" van onroerend goed van Ida Bartha Hoff, weduwe van Adam Stratenus, eigenaresse, te Alphen, en mr. Pieter Stratenus, advocaat, te 's-Gravenhage; Margaretha Maria Stratenus, meerderjarig, ongehuwd, eigenaresse, te Alphen, voor zichzelf en als gemachtigde van Bernardus Johannes Stratenus, particulier, te Amsterdam.
Het betreft een huismanswoning, genaamd Over 't Veen, met de grote berg, zomerhuisje, wagenschuurtje, karnmolen en varkenshok, boomgaard, hoekje teelland enz., groot 30 bunder 88 roeden 61 ellen/ 36 morgen 162 roeden, waarvan:
> 11 bunder 97 roeden 44 ellen/ 14 morgen 37 roeden gelegen zijn op de Polder 't Steekt, onder Alphen, strekkende uit de Rijn over de Rijndijk tot aan de Toegangse Kade, belendend ten westen Thomas Blom, uit de Rijn tot aan de Toegangse Kade toe, ten oosten Huig Verbeek en Joost Tinkelhoff en de steden Amsterdam en Gouda.
> 9 bunder 50 roeden 91 ellen/ 11 morgen 100 roeden, gelegen als voren, strekkende met een uiterdijk uit de Rijn tot aan de Toegangse kade toe, belendend ten oosten uit de Rijn, gedeeltelijk de heer Schattenkerk en vervolgens de heer Van Poeliën van Nieuwland, tot aan de Toegangse kade toe en ten westen uit de Rijn de steden Amsterdam en Gouda.
> 7 bunder 13 roeden 17 ellen/ 8 morgen 225 roeden op de Polder Rijneveld onder Alphen, belenden ten oosten de steden Amsterdam en Gouda, ten westen Thomas Blom, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de Toegangse kade.
> 2 bunder 27 roeden 8 ellen/ 2 morgen 400 roeden hooiland, gelegen op de Polder Rijneveld.
> een stuk teelland, gelegen op de Polder Rijneveld, groot 2 bunder 98 roeden 4 ellen/ 3 morgen 300 roeden, belendend ten oosten Arij de Jong, ten westen Jan van Wijk Ewoudszoon, ten zuiden Jan Konijnenburg, ten noorden de Toegangse Kade.
Het onroerend goed werd verworven door Adam Stratenus van de heren curators over mr. Gerard Beelaerts van Wieldrecht op 20-07-1805.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 75]

21-07-1824; wordt Bart Overes genoemd, belendend aan percelen wei- en hooiland, van Ida Bartha Hoff, weduwe Adam Stratenus.
Deze percelen, nr's 124, 163, 164, 180, 181 en 197 zijn gelegen in de Polder Rijneveld, te Alphen, strekkende van de Toegangse kade tot aan de Groeneweg.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 76]

Buitenplaats "Over 't Veen":
In 1769 draagt Catharina van den Bergh, gesepareerde huisvrouw van Joost Hendrik Vos, wonende te Leiden, over op haar voorn. man, wonende te Amsterdam, een hofstede "Overveen" bestaande uit een herenhuis, huismanswoning, bouwhuis, met het speelhuis, staande buitendijks voor de voorn. woning, daarbij een schuur en 37 morgen 62 roeden land. Hiervan 25 morgen 13 roeden in de Steekt, strekkend 14 morgen 37 roeden uit de Rijn over de Rijndijk tot de Toegangskade.
In 1770 verpandde Joost Hendrik Vos, "Overveen" aan Cornelis Ariensz van Wieringen, te Aarlanderveen, voor een lening van fl 3000-.
In 1771 verpandde hij de hofstede aan David Roelofsz, wonende te Amsterdam, voor een lening van 1.000 gulden.
in 1774 was Over 't Veen verpand voor een lening van fl 3000,- aan Jan van der Mark, meester pannenbakker, wonende te 's-Molenaarsbrug onder Oudshoorn.
In 1775 werd de buitenplaats "Over 't Veen" te Alphen, verpand aan Gerard Belaarts van Wieldrecht, schepen(?) van de provinciale rekenkamer van Holland, wonende in Den Haag, voor een bedrag van 5.000 gulden.
In 1782 verkocht Joost Hendrik Vos, de hofstede gedwongen aan Gerard Belaertsz van Wieldregt voor fl 13.000,-)
In 1805 kocht Adam Stratenus, wonend te Dordrecht Over 't Veen voor fl 10.500,- van de curatoren van Gerard Beelaerts van Wieldrecht.
In 1807 na zijn overlijden, kwam Over 't Veen in handen van zijn echtgenote Vrouwe Ida Bartha Hoff.
In 1825 wordt haar zoon Bernardus Johannes Stratenus te Amsterdam eigenaar; de boerderij wordt dan op fl. 10920,- gewaardeerd in de erfenis.06-08-1868: In de Boedelbeschrijving van wijlen Bartholomeus Overes blijkt hij in het bezit geweest te zijn van een boerderij met 18 bunder land.
Op 16-02-1869 verzoeken de erfgenamen van Bart Overes deze boerderij te verkopen.
Op de openbare veiling in het Logement de Vergulde Wagen van weduwe De Wit, wordt de boerderij verkocht voor ƒ 28.350 aan Krijnders van der Zijde, bouwman, te Nieuwe Wetering, in naam van zijn vader Klaas van der Zijde, landman, te Nieuwe Wetering, gemeente Alkemade.

Het betrof een voor weinig jaren nieuw gebouwde bouwmanswoning met stalling voor 22 koeien, zomerhuis, schuur met fornuis en bakoven, karnmolen, paardenstalling, wagenschuur, loods, varkenshok, vijfroedenhooiberg, boomgaard, moestuin, enige percelen wei- of hooiland:
1. - in de Steekter Polder, onder Alphen: 9 bunders 81 roeden 62 ellen, kadastraal C: 435, 438 t/m 449, 457, 460, 461, 462, 1344 en 1345
. . . (verkregen op 06-04-1854 voor notaris C. van der Lee te Aarlanderveen)
2. - in de Rijneveldse Polder, onder Alphen: Hooiland, groot 9 bunders 15 roeden 24 ellen, kadastraal D: 319 t/m 326.
. . . (D 319 en 320, verkregen voor notaris E.H.G. Thesingh te Hazerswoude op 07-11-1855;
. . . (D 321 t/m 324 voor notaris Gordon op 13-04-1863
. . . (D 325 en 326 voor 3/4e deel van zijn kinderen uit zijn huwelijk met Johanna Zijerveld voor notaris Johannes Burchard Duisenberg op 21-03-1854,
. . . en voor het overige 1/4e deel als erfgename van zijn huisvrouw Johanna Zijerveld volgens haar testament van 25-01-1822 voor notaris Otto Nicolaas Tholen te Bodegraven).
. . . ( Johanna Zijerveld had de eigendom van 325 en 326 verkregen voor notaris Cornelis Kempenaar te Woubrugge op 18-09-1837)
[Bron: Notaris archief Alphen,1668-1935; Toegangsnr: 112.2.01; Inventnr: 144]

06-08-1868: Boedelbeschrijving en boedeldeling van wijlen Bartholomeus Overes, door Notaris Kluit.
Opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Vliet, watermolenaar, te Aarlanderveen, en van Huibert langeveld, bouwman, te Oudshoorn, ten sterfhuize van wijlen Bartholomeus, ook genaamd Bart, Overes, in leven laatstelijk weduwnaar van Jansje Zeijerveld, gewoond hebbend ten huize van Pieter Zwanenburg, bouwman, te Oudshoorn op de bouwhoeve nr. 140.
Op verzoek en in tegenwoordigheid van:
1. Geertje Overes, huisvrouw van Johannes Theodorus Cokx, bouwman, te Bodegraven.
2. Willem Overes, bouwman, te Hazerswoude.
3. Arie Overes, bouwman, te Alphen;
4a. Jannigje van Eijk, weduwe van Gerrit Overes, te Alphen, als moeder van en voogdesse over haar drie minderjarige kinderen Aart, Evert, en Marijtje Overes.
4b. Jan Overes, arbeider, te Alphen.
4c. Willem Overes, in dienst van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden bij de Grenadiers en jagers, te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door Gerrit Overes, landbouwer, te Alphen.
4d. Elisabeth Overes, meerderjarig, ongehuwd, dienstbaar, te Haastrecht
4e. Sophia Overes, meerderjarig, ongehuwd, dienstbaar, te Alphen.
. . . Genoemde minderjarige en meerderjarige kinderen Overes onder 4 zijn de kinderen uit het huwelijk van wijlen Gerrit Overes en Jannigje van Eijk.
5. Adrianus Overes, bouwman, te Alphen.
6. Geertje Overes, huisvrouw van Pieter Zwanenburg, bouwman, te Alphen
7. Margje Overes, meerderjarig, ongehuwd, rentenierster, thans wonend te Leuven (eerder te Megen), vertegenwoordigd door Gerrit, Overes Hendrikszoon, landbouwer, te Alphen.
Genoemde personen zijn of zijn geweest de enige nagelaten kinderen resp. kleinkinderen van de overleden Bart/Bartholomeus Overes.
Adrianus Overes is toeziende voogd over genoemde minderjarigen.
Gerrit en Adrianus waren executeurs volgens het testament van 29-01-1868 voor notaris Kluit.
Taxateur is Hermanus Overes, bouwman, te Alphen.

Inventarisatie beschrijving: Op de zolder; in de stal; op de werf; op een opkamertje.
Contanten; vorderingen op: de heer Menger, te Utrecht, ƒ 199,50; wijlen Gerrit Overes, te Alphen, ƒ 1.899; Willem Overes, te Hazerswoude, ƒ 700; wijlen Gerrit Overes, te Alphen, ƒ 400;
Margje Overes, te Leuven, ƒ 425,75; Geertje Overes, ƒ 300; Willem Overes, te Hazerswoude, ƒ 200.
Onroerend goed: bouwmanswoning als hierboven beschreven, door erflater verhuurd aan Arie Overes, te Alphen, voor ƒ 50 per morgen, voor de tijd tot 2 jaar na het overlijden van de erflater.
De begrafeniskosten bedroegen ƒ 230,09. Andere schulden en lasten bedroegen ƒ 194,27.

De deling van de erfenis vond plaats op 14-05-1869.
De kinderen van Bart Overes hebben ieder recht op 1/7edeel en de kleinkinderen, samen recht op het resterende 1/7e deel, ieder recht op 1/49e deel.
[Bron: Notaris Archief Alphen 1668-1935:Toegangsnr: 112.2.01; Inventr: 143 en 144]
7.
man Dirk Overes‏
Geboren ‎ Alphen
Gedoopt ‎2 feb 1785 Alphen (doop getuige: Maria Cornelisse "Marrigje" Wiltenburgh, Hendrik Bartisse Overes)
Overleden ‎10 okt 1860 Alphen‎, ongeveer 75 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
later (1850, 1851) arbeider te Alphen

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Bartholomeus "Bart" Overes & Jannigje "Johanna" Zeijerveld, geboorte aangifte: Geertje "Geertruida" Overes
8.
man Willem Overes‏‎
Gedoopt ‎14 okt 1787 Alphen (doop getuige: Dirkje {Wilmse} Dobbe, Hendrik Bartisse Overes)
Overleden ‎30 aug 1808 Alphen‎, ongeveer 20 jaar (overlijden aangifte: ‎31 aug 1808)
Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Willem Overes

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl