Web Site  

woman Maria Cornelisse "Marrigje" Wiltenburgh‏‎
Geboren ‎5 jun 1710 Woerden
[tekst]
Doopregistratie: "Filia Cornelii Hendrixse Wittenburgh et Geertrudis Jans; Susc. Catharina Wittenburgh.

Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Dirk Overes, doop getuige: Cornelia Gerritse Overes, doop getuige: Dirk Overes
[Tekst]
Op 02-02-1784 verkochten Maria Wiltenburg, weduwe van Dirk Verhoef, wonend te Zwammerdam, en Pieter Wiltenburg, wonend te Bodegraven, bij veiling aan Maarten Hofland, wonend te Bodegraven, 2 morgen land in de Dronen, strekkend van de Rijndijkse Wagenweg tot aan de Miensloot, belend ten oosten de erfgenamen van Bartholomeus Bik en ten westen Cornelis de Jong en Willem van der Starre. Koopsom 1750 gulden.

Gehuwd ‎26 nov 1736 Zwammerdam
[tekst]
RK gehuwd; Kinderen van Maria Cornelisse en Bouwen Gerritsz, RK gedoopt te Zwammerdam:
1. Gerrit: 24-09-1737; get: Cornelis Gerardi Nederstight.
2. Divera (Dieuwertje): 09-11-1738; get. Cornelius Gerritse Nederstight.
met:

man Bouwe (Balduïnes) Gerritsz Neederstigt‏‎


2e huwelijk
woman Maria Cornelisse "Marrigje" Wiltenburgh‏‎


Ondertrouwd ‎3 sep 1744 Bodegraven
Gehuwd ‎22 sep 1744 Zwammerdam
[tekst]

Ondertr. te Bodegraven: Dirk Dirkz Verhoef J.M. van Bodegraven, wonenden onder Alphen, met Maria Cornelisse Wiltenburg Weduwe van Bouwen Neederstigt, wonende onder Swammerdam; Classe fl 3,-.
Kinderen van Dirk Dirkz en Maria Cornelisse: RK gedoppt te Zwammerdam:
1. Theodorus ged. 24-09-1745; getuige Dirikje Dieriks Neck
2. Cornelis ged. 08-10-1747; getuige Aeltje Cornelisse Wiltenburgh
3. Gerarda ged. 19-10-1749; getuige Aeltje Cornelisse Wiltenburgh .

Gehuwd (religieus) ‎22 sep 1744 Zwammerdam (maximaal 40 jaar gehuwd) met:

man Dirk Dirkz Verhoef(f)‏‎
Gedoopt ‎21 apr 1720 De Lier
[tekst]
Voornaam en patroniem ook Theodorus Dierixse, en Dirick Dirksz.
{ Re: LDS en Doopboek De Lier DL 1-10 (blz-7) }
N.B. Volgens zijn huwelijksakte was Dirk Dirkz Verhoef J.M. van Bodegraven, wonend onder Alphen.

Overleden ‎voor 1784‎, ongeveer 64 jaar
Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Dirk Overes
[Tekst]
Op 19-02-1759 Koopt Dirk Dirkse Verhoeff, wonend te Bodegraven, 1/4 deel van 2 morgen land in de Dronen, belend ten oosten de erfgenamen van Bartholomeus Bik, ten westen Maarten Blonk, ten noorden de Rijndijk en ten zuiden de Miensloot. Dirk bezat al 1/4 deel, als getrouwd zijnde met Maria Cornelisdr Wiltenburgh. Koopsom 175 gulden.
Verkopers waren:
Cornelis Vegtersz Mooij, Gerrit Claasse van Veen, getrouwd met Neeltje Vegtersdr Mooij, beiden wonend onder Uithoorn, Hendrik Hendriksz Wiltenburgh en Pieter Hendriksz Wiltenburgh als voogden, mede met Jan Jansz Langerak, wonend te Bodegraven, over Jan Vegterse Mooij, zoon van Vegter Cornelisse Mooij en Aaltje Cornelisse Wiltenburgh;
ieder erfgenaaam voor 1/4 deel.
E.e.a volgens testament voor notaris Carel Copius te Aalsmeer d.d. 16-10-1738 en de akte van voogdij voor Frederik Luijt, notaris te Gouda, d.d. 01-06-1752.
Bron: Groenehart Archieven: protocollen Zwammerdam 1738-1759, Inventaris nr 28 blz 263v.
---------------------------------------------------------------
Volgens een akte van 15-11-1760 is Casper Calis, wonend op de Overtocht, schuldig aan Dirk Dirkse Verhoeff, wonend onder Bodegraven, een bedrag van 700 gulden.
Gesteld onderpand: 4 1/2 morgen land, strekkend uit de Rijn tot Jacob de Keijser, belend ten oosten Arij Jansz Vlasman en ten westen de Keijser voornoemd. Geroijeerd 05-10-1784.
Bron: Groenehart Archieven: protocollen Zwammerdam 1760-1778, inventarisnr 29, blz 12.

Kinderen:

1.
man Theodorus "Dirk" Verhoef(f)‏‎
Gedoopt ‎24 sep 1745 Zwammerdam
[tekst]
RK doopget: Dirkje Dircks Neck?
2.
woman Gerarda Dirkze "Geertje" Verhoef‏
Geboren ‎19 sep 1749 Bodegraven
[tekst]
RK doop get: Aaltje Cornelisse Wiltenburgh

Gedoopt ‎19 sep 1749 Zwammerdam
Overleden ‎19 sep 1823 Alphen en Rietveld
[tekst]
Overlijden werd aangegeven door kleinzoon Gerrit Overes, 23jr, bouwman en Jan Splinter, 57jr, arbeider, beiden wonend te Alphen en Rietveld.
‎, 74 jaar (overlijden aangifte: Gerrit Overes)
Beroep: Bouwvrouw
[tekst]
in Alphen a/d Rijn tijdens het huwelijk van zoon Bart in 1821, en bij overlijden.

Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Gerrit Overes, doop getuige: Willem Overes
[Tekst]
Op 30-05-1792 verkopen Frans Janse (gehuwd met Geertruij Dirks Verhoeff) en Geertruijs broer: Dirk Verhoeff, wonend te Barwoutswaarder,de enige erfgenamen van Dirk Dirksz Verhoeff, aan Hendrik Overes: de helft van een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de straat tot aan nagenoemd erf, belend ten oosten Dirk de Bruijn en ten westen Jan Straver; nog de helft van een huis en erf aldaar, strekkend van de Herenweg tot Cornelis Blommesteijn, belend ten oosten het voorgaande en de heer Blijdesteijn en ten westen Blommesteijn voornoemd.
De laatste eigendomsbrieven van 22-04-1739 en 21-05-1740.
Koopsom 300 gulden.
{Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1792-1797, inventarisnr 31, blz 24v}

Op 21-03 -1800 koopt Hendrik Overes van Dirk Verhoeff, wonend te Barwoutswaarder, die met zijn zuster Geertruij Dirks Verhoeff enige erfgenamen van Dirk Dirksz Verhoeff zijn, voor fl 200, de andere helft van bovengenoemde huizen.
{Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1798-1801, inventarisnr 32, blz 106}.

Op 11-02-1803, bij de verkoop van de woningen en landerijen van Mr. Gerard Belaert van Wieldrecht door curatoren, wordt Geertje Dirks Verhoef, weduwe van Frans Janssen genoemd als huurder van een Huysmans-wooning, met zomerhuis, berg, schuur en gemetseld varkenschot, zijnde geweest de hoffsteede Over 't Veen, staande en gelegen in de polder Steekt, inclusief de volgende partijen land, tesamen 31 morgen en 362 roeden.
1.- 14 morgen 37 roeden, gelegen achter de wonig,
2. -11 morgen 100 roeden, waarvan 1 morgen 100 roeden leenroerig "aan den huyze van Vianen", gelegen tot aan de Molenwetering toe.
3. - 6 morgen 225 roeden gelegn in de polder van het Ryneveld
4. - 2 morgen hooyland gelegen in de polder van het Ryneveld.
De huur bedroeg fl 1000,- per jaar, en liep tot Kersmis 1804 voor de landerijen en tot mei 1805 voor de woning, met nog 5 keur- of optie jaren.

Tevens werd zij nog genoemd als huurder van 2 morgen 400 roe uit een partij van 4 morgen 400 roeden in de polder Ryneveld voor fl 35,- per jaar.
[ Bron: Leydse Courant d.d. 18 febr 1803; p2 ]

Op 21-08-1823 wordt Geertje Dirkse Verhoef, weduwe Frans Jansen genoemd als gebruiker van drie partijen land:
>> 3 bunder 26 roeden 43 el/ 3 morgen 500 roeden land, gelegen in de Polder Achter de Kerk, te Alphen, belendend ten zuiden weduwe Van Ommen, ten westen Gerrit Zekveld, ten noorden Jacobus Koenekoop en ten oosten de Rijndijk; verworven door Adam Stratenus van Johanna van Beek, weduwe Jacobus Corneliszn. Voorbij, op 06-08-1806 te Alphen;
>> 5 bunder 37 roeden 75 ellen/ 6 morgen 189 roeden land, gelegen Polder Achter de Kerk en Zanen, strekkende uit de Rijn en van de herenweg tot Gijsbert Kop, belendend ten oosten Michaël van der Meersch en ten westen de erven Jan Gerritszoon Kraan, verworven door Adam Stratenus uit de boedel van Willempje Hoogervorst, weduwe van Jan Gerritszoon Kraan op 14-04-1803
>> een stuk land, groot 2 bunder 55 roeden 47 ellen/ 3 morgen, gelgen Polder Achter de Kerk, te Alphen, met een houtbosje, strekkende van de uiterdijk uit de Rijn, over de Hoge Rijndijk en de lage rijweg, tot aan de Piswatering, belendend ten oosten de koper en ten westen Pieter Moerkerk; door Adam Stratenus verworven op 25-04-1807.

Voornoemd land is onderdeel van een onderpand voor een lening van Ida Bartha Hoff, weduwe van Adam Stratenus, eigenaresse, te Alphen, en mr. Pieter Stratenus, advocaat, te 's-Gravenhage; Margaretha Maria Stratenus, meerderjarig, ongehuwd, eigenaresse, te Alphen, voor zichzelf en als gemachtigde van Bernardus Johannes Stratenus, particulier, te Amsterdam.
{Bron: Groenehart archief Archieven, notarissen te Alphen, 1668-1935; Invent. nr. 75.}

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl