Web Site  

man Hendrik den Hollander‏‎
Geboren ‎24 okt 1830 Leiderdorp om 16:00:00 uur (geboorte aangifte: ‎26 okt 1830, Willem ten Kate, Jacobus "Japik" van der Vlugt)
Overleden ‎28 okt 1896 Leiderdorp
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door Christianus den Hollander, zoon van de overledene, en Christianus Johannes Marie van der Geest, 41jr, landbouwer te Leiderdorp.
‎, 66 jaar (overlijden aangifte: Christianus Johannes Maria "Chris" van der Geest, Christiaan den Hollander)
Beroep: Bouwman
Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Pieter Groen in 't Wout & Anna den Hollander, huwelijksgetuige: Arij den Hollander & Cornelia van der Poel
[Tekst]
Hendriks vader Kors koopt op een openbare veiling voor Notaris is Anthonij Bernardus Barkeij Nicolaaszoon, op 01-09-1854 in het Heerenlogement aan den Burgt (Leiden), voor de som van fl 11.100,--, 10 percelen wei- of hooiland in de Boterhuispolder onder Leiderdorp.
Verkoper is Benjamin Eigeman, commissionair in effecten en secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland; hij is gemagtigde voor Vrouwe Sophie Lambertine Woelfing, echtgenote van Edouard Baron Mertens, grondeigenaar, wonende te Warisoulx (Namur).
De landerijen waren in eigendom van Vrouwe Sophie Lambertine gekomen, bij akte van scheiding op den een en twintigsten Mei achttien honderd vijf en dertig voor den Notaris Honoré Cheval, residerende te Brussel."


In 1862 werd aan de Zijldijk bij de Dwarswetering (bij de Driegatenbrug) een boerderij op dit weiland gebouwd.
Na het overlijden van vader Kors werden bij de boedelschijding op 10-12-1875 de 10 percelen weiland en een huis met erf, tezamen groot 16 hectaren 72 aren 10 centiaren getaxeerd op fl. 34.500,--
Deze boerderij en weilanden werden in een legaat van zijn moeder Jannetje Zandbergen op 16 febr. 1880 toebedeeld aan Hendrik den Hollander.

N.B. De Zijl, gelegen naast de Zijldijk werd door PG Witsen Geysbeek als volgt beschreven in het "Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving, dat in 1861 opnieuw werd uitgegeven.
ZIJL is de naam van een vrij breed water of vliet in Zuid Holland.
Zij neemt haren oorsprong in den regter arm des Rijns boven Leiden waar eene brug de Spanjaardsbrug geheeten eenen overgang over haar levert, slechts een vierde uur gaans van de naar haar genoemde Zijl poort der slad.
Vervolgens slroomt de Zij door de gewezen heerlijkheden Leiderdorp, Oegstgeesl en Warmond, valt in het breede water het Zweiland genaamd, vereenigt zich daarna ter linkerzijde met de Eimerspoel en loopl dan voorbij het dorp de Kaag vanwaar zij zich door het Kagermeer en het Lange Rak in het Leidsche en Haarlemmer meer plagt te ontlasten.
Ter regter zijde is de Zijl evenwel door middel van de Spijkerboor vereenigd met de Kever, en liep daarmede, aan den anderen kant van bet Kager meer slroomende door de Huig-sloot insgelijks in het groote, thans drooggemaakte meer.

Het was nabij de Zijl dat graaf Lodewijk van Loon, toen hij zich voor zijne gemalin gravin Ada van Holland in het bezit van dat graafschap wilde vestigen, met zijn leger door graaf Willem, oom der gravin geslagen en op de vlugt gedreven werd, waarbij een groot aantal vlugtelingen die de wilden overzwemmen in dat water het leven verloren.
Vroeger was gravin Ada reeds met den burgt te Leiden, op welken zij geweken was, in de magt haars ooms gevallen en gevankelijk naar Texel gevoerd.
In later tijd werd de Zijl onder de zoogenaamde vroon wateren gerekend op welke de slad Leiden hel regtvan visscherij oefende."

Gehuwd ‎2 okt 1862 Woubrugge
[tekst]
Getuigen bij het huwelijk waren:
Willem van Tuijl 27jr, veldwachter te Woubrugge,
Abraham van Griethuizen, 51jr, deurwaarder te Woubruge,
Cornelis Swart, 40jr, landbouwer, Woubrugge en
Jan van der Meer, 63jr, Landbouwer te Ter Aar.
.
Volgens het bevolkingsregister van Leiderdorp gingen Hendrik en Johanna op 02-10-1862 (hun trouwdatum) wonen op 122 C (notitie op persoonskaart: "gebouwd in 1862"), de boerderij aan de Driegatenbrug dus.
Hendrik kwam van Kerkwijk 162.
(34 jaar gehuwd) met:

woman Johanna "Jannetje" Lieverse‏‎
Geboren ‎17 okt 1827 Hoogmade
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte waren: Hendrik Regtvoort, 22 jaar, schoenmaker, Hoogmade en Bart van Vliet, 29 jaar, schoenmakersbaas, Hoogmade.
(geboorte aangifte: ‎18 okt 1827)
Overleden ‎13 dec 1898 Leiderdorp
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door Christianus den Hollander, zoon van de overledene, en door Jacob Kwakernaat, 56jr, landbouwer te Leiderdorp.
‎, 71 jaar (overlijden aangifte: Christiaan den Hollander)
Beroep: Bouwvrouw

Kind:

1.
man Christiaan den Hollander‏
Geboren ‎22 nov 1867 Leiderdorp
[tekst]
Getuigen bij de aangifte waren:
Abraham Christiaan Smit, 47jr, ontvanger, en Jan de Lange, 74 jr, zonder beroep beide wonend te Leidedorp.
.

Overleden ‎21 nov 1945 Leiderdorp‎, 77 jaar
Beroep: Landbouwer
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Johanna "Jannetje" Lieverse, overlijden aangifte: Hendrik den Hollander

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl