Web Site   

man‎Cornelis Willemsz Wiltenburg‏‎
Zoon van Willem Wiltenburg en N.N.‏.
Gedoopt ‎voor 1615
Overleden ‎1668
[tekst]
14-05-1669 koopt Trijntgen Dircxdr, weduwe van Cornelis Willemsz Wiltenburch 2 1/2 morgen land in het Broekveld, Koopsom 950 gulden.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Toegangsnr. 114.1.02; Invent nr. 22, pag. 8]
.
‎, leeftijd ongeveer 53 jaar
[Tekst]
20-10-1660; Testament Cornelis Willemsz Wiltenburg.
Cornelis Willemsz benoemt zijn enige zoon Heijndrick Cornelisz Wiltenburg tot enige erfgenaam.
Bloedverwant; Gijsbert Willemsz Wiltenburch, te Bodegraven broer, voogd, erfgenaam; Merrichgen Willemsdr Wiltenburch, te Woerden, erfgenaam, bloedverwant; Cornelis Willemsz van Gijlingh, te Bodegraven, voogd.
Barent Costerus, te Woerden, getuige.
[Bron: Notariƫle akten Woerden, 1660 - 1660; Invent. nr. 8506-I, Akte nr. 37 ]
.
25-11-1666; Zwammerdam:
Cornelis Willemssen Wiltenburch en Jan Huijbertsen Vermij kopen van Pieter Heijndricksen Hartochtsvelt, nu wonend te Zwammerdam, een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten Cornelis Pieterssen Bruijn en ten westen Jan Florissen van de Vijver.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Toegangsnr. 114.1.02; Invent nr. 21, pag. 194v]
.
26-05-1669; Woerden
Genoemd worden te Bodegraven: Cornelis Willemsz Wiltenburch: erflater, voogdijsteller.
Cornelis Willemsz van Gijlingh: voogd, bloedverwant; Claesje Jacobsz Verhoeck, voogd; Gijsbert Willemsz Wiltenburch: voogd, bloedverwant.
[Bron: Notarile akten Woerden, 1669 - 1669; Invent nr: 8522, Akte nr: 65 ]

Gehuwd ‎voor 1660 (minimaal 8 jaar gehuwd) met:

womanTrijntje Dircks Versijll‏
Dochter van Dirck Claesz Versijll en N.N.‏.
Overleden ‎voor 1689
[tekst]
24-12-1689 worden de erven van Trijntje Dircx Versijll genoemd als belendend aan een huis, erf en lijnbaan in het oostelijk deel van het dorp Bodegraven.
[Bron: Schepenakten Bodegraven, 1689 - 1689; Invent nr. 3, Aktenr. 119, pag nr. 54v ]
, 1e huwelijk met: Jacob Cornelisz Verhoeck, ‎2e huwelijk met: Cornelis Willemsz Wiltenburg
[Tekst]
14-05-1669; Zwammerdam:
Trijntgen Dircxdr, weduwe van Cornelis Willemsz Wiltenburch koopt van Annetgen Cornelisdr {Ponsen}, weduwe van Ansem Pietersdr wonend te Bodegraven, met Floris Dircxsz van Neut, haar zwager als voogd, 2 1/2 morgen land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot het land van Cornelis Huijgen, belend ten oosten Willem Carssen en ten westen de rentmeester Nieupoort. Koopsom 950 gulden.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Toegangsnr. 114.1.02; Invent nr. 22, pag. 8]
.
14-05-1671 en 10-06-1680 Zwammerdam;
Genoemd Trijntje Dircksz, weduwe van Cornelis Willemsz Wiltenburgh als belendend aan 2 1/2 morgen land in het Broekveld, van Willem Corssen van Leeuwen.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Toegangsnr. 114.1.02; Invent nr. 23, pag. 18, en nr. 24 pag 112v]
.
07-06-1678; Ambacht Bodegraven
Stijntje Dircx Versijl transporteert aan Daem Jansz Hogenes een erf met afgebrand huis in het dorp Bodegraven.
[Bron: Schepenakten Bodegraven, 1678 - 1678; Invent nr.2, Akte nr. 71, Folionr. 41 ]
.
08-06-1679; Ambacht Bodegraven
Stijntje Dircxe Versijll transporteert, samen met de weduwe van Claes Jansz Verwoert, een boerderij met zes morgen land in de Noordzijderpolder aan Arijen Eliasz van Ameijde.
[Bron: Schepenakten Bodegraven, 1679 - 1679; Invent nr. 2, Aktenr. 104, Folionr. 63v ]

Kind:

1.
manHendrik Corneliszn Wiltenburg‏
Geboren ‎± 1640 Zwammerdam
Overleden ‎27 nov 1713 Bodegraven‎, leeftijd ongeveer 73 jaar
[Tekst]
Hendik Corneliszn Wiltenburg c.s. wordt in 1711 als belendend genoemd ten westen van 6 morgen 3 1/2 hond land in het Broekveld onder Bodegraven.
Dit land werd door Petrus Swaardecroon, medisch doctor te Zwammerdam, geschonken aan zijn dochter Adriana Swaardecroon, getrouwd met Casparus Dankertsz, remonstrants predikant te Zwammerdam.
[Bron: protocollen Zwammerdam 17-09-1711]
.
10-09-1720; notaris Jacob van Blijdesteijn te Zwammerdam: Erven de drie kinderen van Hendrik Cornelisz Wiltenburg van hun neef Jan Gijsbert Wiltenburgh.
Hendrik - , Cornelis - , en Maria Hendriks Wiltenburgh, getrouwd met Dirk Pietersz Groeneveld worden bernoemd als mede erfgenamen in het testament van Jan Gijsbert Wiltenburgh, wonend in Oud Bodegraven.
Cornelis en Hendrik werden tot executeurs van het testament benoemd. Ook Jan's neven en nichten van moederskant krijgen ieder fl 100,-- resp.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Toegangsnr.114.1.02; Inventnr. 28, pag. 258]
N.B. Jan Gijsbert Wiltenburgh was de zoon van Ghijsbert Willems Wiltenburgh en Annetje Jansdr Vermeij. Gijsbert was de broer van hun vader Cornelis Willems Wiltenburg.
.
.


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl