Web Site  

man Hendrik Bartisse Overes‏‎
Geboren ‎± 1745 Zwolle
Overleden ‎18 feb 1810 Zwammerdam‎, ongeveer 65 jaar
Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Bartholomeus Overes, doop getuige: Harmeintje Overes, doop getuige: Bartholomeus "Bart" Overes, doop getuige: Dirk Overes, doop getuige: Willem Overes
[Tekst]
Op 30-05-1792 koopt Hendrik Overes van Frans Janse (gehuwd met Geertruij Dirks Verhoeff) en van Geertruijs broer: Dirk Verhoeff, wonend te Barwoutswaarder,de enige erfgenamen van Dirk Dirksz Verhoeff, de helft van een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de straat tot aan nagenoemd erf, belend ten oosten Dirk de Bruijn en ten westen Jan Straver; nog de helft van een huis en erf aldaar, strekkend van de Herenweg tot Cornelis Blommesteijn, belend ten oosten het voorgaande en de heer Blijdesteijn en ten westen Blommesteijn voornoemd.
De laatste eigendomsbrieven van 22-04-1739 en 21-05-1740.
Koopsom 300 gulden.
[Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1792-1797, inventarisnr 31, blz 24v]

21-03 -1800 koopt Hendrik Overes van Dirk Verhoeff, wonend te Barwoutswaarder, die met zijn zuster Geertruij Dirks Verhoeff enige erfgenamen van Dirk Dirksz Verhoeff zijn, voor fl 200, de andere helft van bovengenoemde huizen.
[Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1798-1801, inventarisnr 32, blz 106]

18-10-1793 Koopt Hendrik Overes wonend aan de Overtocht te Zwammerdam, van Jan Ariense Straaver, te Zwammerdam, een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de straat tot aan de koper, belend ten oosten de binnendijk en ten westen de koper. Laatste eigendomsbrief van 20-04-1789. Koopsom 225 gulden.
[Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1792-1797, inventarisnr 31, blz 83v]

09-02-1803 Verkoop huis.
Hendrik Overes, wonend aan de Overtocht, verkoopt aan Cornelis Blommestijn, mede wonend aldaar, een huis en erf, strekkend van de Straat tot de tuin van de verkoper, belend ten oosten de verkoper en ten westen de koper. Laatste eigendomsbrief van 18-10-1793. Koopsom 275 gulden.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Inventarisnr. 33 pag. 58v]

Ondertrouwd ‎28 apr 1792 Alphen a/d Rijn
Gehuwd ‎13 mei 1792 Zwammerdam
[tekst]
Hendrik Overes J.M. gebooren te Zwol, en laatst gewoond hebbende te Alphen, en Joosje van den Ing, weduwe van Waaling van Veen, geb. te Bodegraven en woonende onder Swammerdam.

Op 08-12-1793 registreert het echtpaar Hendrik Overes en Johanna van der Eng te Bodegraven onder Zwammerdam, een mutueel testament
Ze benoemen elkaar tevens tot voogd.
[Bron: Notarieel archief Bodegraven, 1793; Inventarisnummer: 882; Aktenummer: 99 ]

Gehuwd (religieus) ‎13 mei 1792 Zwammerdam (17 jaar gehuwd) met:

woman Joosje Jacobs "Joosje" van den Eng‏‎
Geboren ‎ Bodegraven
[tekst]
Volgens RK doopakte: Joosje, {dochter van } Jacobus van Ringh en Duifje van der Waut; doopgetuigen: Lijsabeth van Ringh.

Gedoopt ‎20 aug 1734 Zwammerdam
Overleden ‎8 okt 1813 Alphen
[tekst]
Het overlijden van Joosje werd aangegeven door Lambertus Overes, 63jr, behuwd broeder, arbeider te Alphen en Drik Droog, 49jr, arbeider te Alphen.
Volgens haar overlijdensakte zou Joosje van der Eng, weduwe van Hendrik Overes overleden zijn op 85 jarige leeftijd. Dit klopt niet met haar doopdatum.
De aangevers wisten niet wie haar ouders waren; de leeftijd zal dus waarschijnlijk ook niet goed bekend geweest zijn.
‎, ongeveer 79 jaar (overlijden aangifte: Lambertus "Lammert" Overes), 1e huwelijk met: Waling Pieterz "Walricus" van Veen, ‎2e huwelijk met: Hendrik Bartisse Overes

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl