Web Site  

woman Joanna "Jannetje" van Geel‏‎
Geboren ‎ Reeuwijk (Randenburg)
[tekst]
Doopgetuigen: Cornelis Verhoek en Jannetje Hooijkaas.
Gedoopt als dochter van Jan van Geel en Claasje Jans Lieverde; bij haar huwelijk Jannetje van Geling genoemd; later ook Johanna van Geelen; (o.a. in de ovl akte van Lambertus Overes).

Gedoopt ‎16 jul 1767 Reeuwijk (Randenburg) (doop getuige: Jannetje Jans "Anna" Hooijkaas)
Overleden ‎12 nov 1835 Hazerswoude
[tekst]
Zij overleed 72 jaar oud volgens haar overlijdensakte, waarin haar ouders "Johannis van Geel en Klaasje Lieverde" genoemd worden.
Johanna werd dan echter in 1767 gedoopt, en zou dus 68 jaar geworden zijn.
‎, ongeveer 68 jaar
Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Dirk Overes

Gehuwd ‎27 apr 1800 Reeuwijk
[tekst]
"Lammert Overes JM geboren te Zwol, wonende onder Reeuwijk met Jannetje van Geling JD geboren en wonende meden onder Reeuwijk."

Gehuwd (religieus) ‎27 apr 1800 Reeuwijk (Randenburg) (32 jaar gehuwd) met:

man Lambertus "Lammert" Overes‏‎
Geboren ‎1750 Zwolle
[tekst]
Lambertus was 63 jaar toen hij op 8 okt 1813 het overlijden van schoonzus Joosje van der Eng aangaf.
Bij zijn overlijden werd een ouderdom van 92 jaar genoemd; hij zou dan in ca 1740/1741 geboren zijn.

Overleden ‎27 feb 1833 Alphen
[tekst]
Overlijden werd aangegeven door Adrianus van Leeuwen, 35jr, arbeider, en Jan van Leeuwen, 48jr, pannenbakkersknecht, beiden gebuur van de overledene.
Overledene was 92 jaar oud volgens zijn ovl akte,; (geen ouders vermeld op overlijdensakte).
‎, 82 of 83 jaar
Beroepen: Winkelier
[tekst]
in 1817, 1821 en 1824
, Arbeider
[tekst]
in 1813

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Joosje Jacobs "Joosje" van den Eng, doop getuige: Hermanus "Manus" Overes, doop getuige: Dirk Overes
[Tekst]
Op 15-03-1803 Aankoop huis
Lambertus Overes, wonend te Alphen koopt van Arend Nieuwenhof, wonende te Alphen, een huis, schuur en erf in de Steekt, belend ten oosten Kors Oudenes, ten westen Sara van Staveren, strekkend van de erven Belt tot in de Rijn. Koopsom 500 gulden.
[Bron: Gerechtelijk archief Alphen,1582-1811; Inventnr. 46, pag 187v]

Op 29-04-1808 wordt Lambertus Overes genoemd, belendend ten Oosten van een huis, erf en schuur in de Steekt, gekocht door Sara van Staveren, getrouwd met Andries Blink, wonende te Hazerswoude.
[Bron: gerechtelijk archief Alphen 1582-1811; Inventarisnnr: 49, pag 71]

03-03-1817 Hypotheek akte voor notaris Ooijkaas:
Lambert Overes, winkelier, te Alphen, bekent schuldig te zijn aan Reinier Kool, eigenaar, te Alphen, in diens kwaliteit als gemachtigde van de erfgenamen van Jan de Bie en zijn mede overleden echtgenote Aartje Dirksdochter van Wijk, beiden gewoond hebbend en overleden te Alphen, (procuratie 02-08-1814 voor notaris Ooijkaas), de som van 224 gulden 15 stuiver 8 penning wegens indertijd geleverde winkelwaar.
Het moet tenminste afgelost worden in negen termijnen van 25 gulden.
Tot zekerheid geldt een hypotheek op het huis, erf en schuur, staande en gelegen in het Steekt, belend ten oosten Kors Oudenes, ten westen Sara van Staveren, strekkende van de erven Belt tot in de Rijn; indertijd gekocht van Arend Nieuwenhof op 15-03-1803.

27-07-1821: Hypotheek akte voor notaris Cornelis Kempenaar te Woubrugge.
Lambert Overes, winkelier wonende in Steekt onder Alphen passeert hypotheek ten behoeve van Hendrik Suijkerland, bouwman, in het Steekt, groot 400 gulden gevestigd op een huis en erf, staande en gelegen aan de Hoge Rijndijk in het Steekt te Alphen, nr. 72.

Beide hypothecaire inschrijvingen worden doorgehaald op 03-04-1824, met akkoord van Reinier Kool en Hendrik Suijkerland.
[Bronnen: Notarieel archief Alphen,1668-1935; Inventnr: 70 en 76 (doorhaling) en Notarieel Archief Woubrugge 1659-1883: Inventnr: 67, p25.]

09-12-1823 geeft Lammert Overes te Alphen volmacht aan Pieter Dozij te Alphen tot het vekropen van zijn huis.
15-12-1823 verkoopt Pieter Dozij, vrederechter, te Alphen, zaakgelastigde van Lambertus Overes, winkelier, te Alphen, het huis en erf, staande in het Steekt, nr. 42/63, strekkende over de Hoge Rijndijk tot de Rijn, belendend Frans Osterloh resp. Willem Colijn.
De verkoop vond plaats ten huize van kastelein Pieter Peters in het Huis der Gemeente.
In bod gesteld door Hendrik Suijkerland, bouwman, te Alphen, voor ƒ 500; gemijnd door Gijsbert van der Bijl, te Oudshoorn, voor 2 gulden, dus koper voor ƒ 502.
[Bron: Notarieel archief Alphen 1668-1935; Inventarisnr. 75]

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl