Web Site  

man Wilhelmus Verhoeven‏‎
Gedoopt ‎31 jan 1667 Duiven
[tekst]
RK doopgetuigen: Jacoba Wamstecker en Joanna Verzotses?

Begraven ‎6 jul 1738 Duiven
Beroep: Smid
[tekst]
te Duiven

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige (religieus): Derck (Theodorus) "Dirk (Derk, Derrick)" Verhoeven & Jacoba "Jacomien" Gijsberts, doop getuige: Bartholomeus Verhoeven, doop getuige: Maria Willemina "Marij" Verhoeven, doop getuige: Jacobus "Cobus" Verhoeven
[Tekst]
Willem Verhoeven laat op 10-06-1738, een maand voor zijn overlijden, ziek te bed liggend, een testament opmaken. Hij heeft zelf geen kinderen. De 18 erfgenamen, die ieder een gelijke portie krijgen, zijn:

Zijn zuster Aeltje Verhoeven, weduwe van Geurd Spaen en haar 6 kinderen,
De 3 kinderen van wijlen zijn zuster Naleke (=Petronella) Verhoeven en Gerrit van Aernhem,
De 7 kinderen van zijn overleden broeder Derk Verhoeve, en tenslotte,
Jacoba Heijnen, dochter van zijn nicht Maria Verhoeve en Henrick Heijnen.

Zijn koper en tin gaat naar de kinderen van zijn overleden broer Derck Verhoeven;
de R.K. kerk te Duiven krijgt f.10, de armen aldaar ook f.10;
zijn nicht Maria Verhoeven krijgt wegens oppassing een vrije woning levenslang en vruchtgebruik van ΒΌ mg. op de Droo achter de kerk.

Gehuwd (religieus) ‎28 aug 1726 Duiven
[tekst]
Getuigen bij het RK huwelijk zijn: Henricus Schuirman, Joanna van Hummel, Joanna Coeman en 'frequenti populo'.
Er zijn geen kinderen bekend uit dit huwelijk; volgens testament van Wilhelmus in 1738, waren er toen geen kinderen in leven.
(huwelijksgetuige (religieus) Henricus Schuirman) met:

woman Maria Jansen‏‎
Gedoopt ‎± 1692
Begraven ‎28 jun 1727 Duiven

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl