Web Site  

man Pieter Pieterson‏‎
Overleden ‎26 okt 1726 Waalwijk
Beroep: Veehandelaar
[tekst]
Leverde vee aan het leger.

[Tekst]
In 1684 wordt Pieter Wouter Pietersz genoemd als erfgenaam van een leen van 1/2 morgen land onder Besoijen {ref: Wouter Pieterson}.

In 1725 wordt Pieter Pieterson wonende alhier tot Waalwijck in gebreke gesteld door Hendrick de Roij, mede wonend alhier, wegens onbetaalde huurpenningen van Hendrick's land, en wegens gebruik van het kerkpad.
Op 27 maart 1725 ondertekent Pieter een schulbekentenis ten bedrage van fl. 164,- aan Hendrick de Roij. Pieter belooft het bedrag in 4 termijnen te zullen betalen. Onderpand zijn zijn eigen persoon en goederen.
[bron: 1048 Rechterlijk archief, Waalwijk, 1531-1811 ]

Ondertrouwd ‎7 aug 1706
Gehuwd ‎23 aug 1706 Waalwijk
[tekst]
Den 7 augustij (1706) doet Peeter Olifiers woonende alhier aengevinge om sig te begeven in den huwelijckse staet met Catharina van Hoorn (Hooven ?) woonende tot Waelwijck, en verclaert beijde te gehooren onder de Classie van f 6:0:0.
(20 jaar gehuwd) met:

woman Catharina van Horne‏‎
Gedoopt ‎29 mei 1679 Oss
[tekst]
RK doop te Oss: Catharina, dochter van Reijnerus van Hornen en Gertrudis N.N.; Get: Adrianus Creij en Petronella Adriani Soemers.

Overleden ‎2 jul 1763 Waalwijk
[tekst]
Overleden Catharina van Hooven, wed Pr Pieterson "op 't kerkhof" ; kleed en graf: 1,,18,,0
‎, ongeveer 84 jaar

Kinderen:

1.
woman Adriana Maria Pieterson‏‎
Overleden ‎ Besoijen
[tekst]
Adriana overleed ongehuwd; classis fl 3,-; begraven te Waalwijk op 't kerkhof, voor 't kleed fl 1,18.
(overlijden aangifte: Ambrosius Leusen)
Begraven ‎22 mei 1786 Waalwijk
Deze persoon was getuige bij:
geboorte aangifte: Catharina Anna Leusen
2.
woman Waltera (Theodora) Pieterson‏
Geboren ‎± 1730 Waalwijk
[tekst]
Waltera Pieterson, wordt bij haar RK huwelijk en de doop van haar eerste kinderen Theodora genoemd.
Bij aantekenen en haar wettelijk huwelijk is haar voornaam Waltera.
Op 02-06-1749 was Waltera Piterson in Waalwijk, samen met zus Gertruda, getuige bij het RK huwelijk van haar zus Gisberta, wonend te Besoijen, die toen trouwde met Arnoldus van der Pot.

Overleden (overlijden aangifte: Petrus Joannes "Pieter" Leusen)
Begraven ‎9 mrt 1796 Haastrecht
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door zoon Pieter Leusen; (klasse fl 3,--).

Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Anna Leusen

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl