Web Site  

woman Petronella van Leeuwen‏‎
Geboren ‎9 aug 1801 Rijswijk
[tekst]
doop getuigen: Anna van Leeuwen en Augustinus Olsthoorn.

Overleden ‎22 aug 1876 Wassenaar‎, 75 jaar

Gehuwd ‎27 okt 1837 Wassenaar
[tekst]
Huwelijks getuigen:
Jan Korel, 53j, Jan Jacob Ruygrok, 43j, Cornelis Nell, 36j, Johannes Nell, 25j, allen landbouwers en goede bekenden.
.
(huwelijksgetuige Jan Corel, Johannes Jacobsz "Jan" Ruijgrok) (38 jaar gehuwd) met:

man Pieter den Hollander‏‎
Geboren ‎4 mei 1805 Wassenaar
Gedoopt ‎4 mei 1805 Wassenaar (doop getuige: Petronella "Pieternel" van Haastert, Petrus "Pieter" den Hollander)
Overleden ‎27 feb 1879 Wassenaar‎, 73 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
in 1829
, 1e huwelijk met: Catharina van Swieten, ‎2e huwelijk met: Petronella van Leeuwen
[Tekst]
Pieter den Hollander wordt op een kaart van 1854 aangegeven als eigenaar van een boerderij naast Bellensteijn aan de Oostdorperweg in Wassenaar. Dit is de huidige boerderij Nooitgedacht, gelegen aan de Oostdorperweg nr. 201.
De boerderij is gesticht in de late Middeleeuwen; de oudste vermelding (maar hij is veel ouder) dateert van 1581.
De boerderij was toen in handen van jonkheer Jan Paets (van kasteel Santhorst). Jan Paets is door Alva het land uit gezet omdat hij "heulde" met de Geuzen.
In de 17e eeuw was jonkheer van Berchem eigenaar, daarna, via zijn dochter Elisabeth kwam de boerderij in bezit van jonkheer Willem van Rijt.
In 1658 werd de boerderij aan Dirck Corneliszn van Roon verkocht. Pachter op dat moment was Hendrik Dirxz van Veen.
Aan het eind van de 17e eeuw wordt Cornelis Pieterszn Raephorst als eigenaar genoemd. In de 18e eeuw wordt nog genoemd als eigenaar Tijs Janse van Rijn, Dirk Cornelisse Briolé, Cornelis Pieters Adegeest, Jan Tetterode, en Jacoba Adegeest.
Pieter den Hollander kocht de boerderij op 24 november 1835 van Adriana Oosterveer, weduwe van Cors Bartsz Remmerswaal, voor fl 1800,- , volgens akte van transport, gepasseerd bij Notaris Anthonius v Bergen te Wassenaar.
Bij een boedelscheiding in 1869 vertegenwoordigde de boerderij een waarde van fl 3400,- , en werd omschreven als: "Een woning met boomgaard, moestuin, teel- en weiland, staande en gelegen onder Wassenaar, in het Oostdorp". De kadastrale nummers: Sectie B 418 t/m 425, omvatte 2 bunder, 95 roe, 70 el.
.
In 1870 leent Pieter den Hollander fl 2000,- aan Gerrit Ruijgrok; onderpand waren 5 percelen weiland in de Oosterdorper polder onder Wassenaar (sectie B nr's 655 t/m 659). Gerrit Ruijgrok had deze weilander in 1870 verkregen uit de erfenis van zijn ouders.
.
Inwonend bij Pieter en Catharina in 1829 waren: Anthony Peters 78jr geb Bakel (geh. met Christina Willems 80jr geb Wel), Andries Peters 38 jr geb Wassenaar, arbeider, geh. met Johanna Sijnen 34 jr geb Den Haag, en hun kinderen Maria 10jr, Hendrik 7jr, en Jacoba 3jr allen geb te Wassenaar.

Kinderen:

1.
woman Maria den Hollander‏
Geboren ‎30 jan 1839 Wassenaar
Gedoopt (doop getuige: David Ruijgrok, P. Slootweg)
Overleden ‎3 aug 1887 Naaldwijk‎, 48 jaar
2.
man Arie den Hollander‏‎
Geboren ‎12 feb 1840 Wassenaar
Overleden ‎25 mei 1840 Wassenaar‎, minder dan 1 jaar oud
3.
woman Catharina den Hollander‏‎
Geboren ‎25 jan 1841 Wassenaar
Beroep: Naaister
4.
man Cornelis den Hollander‏
Geboren ‎20 jan 1842 Wassenaar (geboorte aangifte: Jan Corel, ‎21 jan 1842, Johannes Jacobsz "Jan" Ruijgrok)
Overleden ‎10 nov 1890 Wassenaar‎, 48 jaar
Beroepen: Bouwknecht
[tekst]
later landbouwer
, Landbouwer
[tekst]
op boerderij Nooitgedacht aan de Oostdorperweg te Wassenaar

[Tekst]
Cornelis en Maria woonden op de boerderij Nooitgedacht, gelegen aan de westzijde van de Oostdorperweg.
Deze in oude stijl door den Hollander verbouwde boerderij, dateert van vóór 1581, en wordt sinds 1968 bewoond door de familie L.C.J. Ruijgrok, kleinzoon van Cornelis den Hollander.

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl