Web Site  

man Hendrik den Hollander‏‎
Geboren ‎15 apr 1830 Wassenaar
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte waren: Stoffel van der Velden, 51 jr, schoenmaker, en Franciscus Johannes Wilmsom, 37 jr, wagenmaker, beiden wonend te Wassenaar.

Overleden ‎9 jun 1897 Wassenaar‎, 67 jaar (overlijden aangifte: Arie "Adrianus" den Hollander, Cornelis Wensveen)
Beroep: Bouwman
[Tekst]
Op 15 jarige leeftijd werkte Hendrik als boerenknecht bij Jacobus van der Kleij en Elisabeth van der Helm in Wassenaar.
.
Op 3 januari 1870 koopt Hendrik den Hollander, zonder beroep, wonend te Wassenaar voor fl 700,- van Jan Wensveen, zonder beroep, wonend te Wassenaar, "een partij tuin, bosch en boomgaard", gelegen in Wassenaar, ten N.O. van het Ammonslaantje of Kortendorp. (Later ook wel genoemd de Laanhoek)
Het betreft percelen , kadastraal Sectie B,
- nr 925, (40 are, 80 ca),
- nr 926 ( 4 are, 60 ca),
- nr 1218 ( 2 are 83 ca).
[re: Notaris T.J. van Bergen, arrondissement 's-Gravenhage, residerend te Wassenaar ; akte 01 03-01-1970]

In 1870, blijkens een gevelsteentje, bouwde Hendrik den Hollander een huis op perceel nummer 925; later bekend als Ammonslaan nr. 45.
Ca. 1884/1887 werden er bij het huis nog een huis en schuren gebouwd, en onstond er een boerderijtje.
Ca. 1894 werd er nog een bollenschuur bijgebouwd, die later (1914) door Willebrord van Leeuwen verbouwd werd tot een woonhuis, nu (2010) bekend als Ammonslaan nr 43.
Het pand Ammonslaan 45, werd in 1976 onbewoonbaar verklaard en in 1977 afgebroken. Robert van Lit heeft het pand getekend voor zijn boek "Wassenaarse Oudheden" p.99.

Gehuwd ‎23 aug 1870 Wassenaar
[tekst]
Huwelijks getuigen: Martinus Pompe, 70jr, smid; Pieter Vester, 50 jr, wagenmaker; Abraham Baartman, 63 jr, veldwachter, en Stoffel van der Bree, 54 jr, veldwachter, allen goede bekenden van de bruidegom en bruid, en wonende te Wassenaar.
(26 jaar gehuwd) met:

woman Cornelia van der Kleij‏‎
Geboren ‎1 jan 1846 Wassenaar
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte waren: Pieter Goemans, 40jr, wagenmaker en Leendert van der Velde, 52 jr, schoenmaker, beiden wonend te Wassenaar.

Overleden ‎27 nov 1897 Wassenaar‎, 51 jaar

Kinderen:

1.
man Arie "Adrianus" den Hollander‏
Geboren ‎1 jul 1871 Wassenaar
[tekst]
Geboorte aangifte door de vader, in aanwezigheid van: Timon Paddenburg, 58 jr, timmerman, en Pieter Slootweg, 51 jr, koopman, beiden wonend te Wassenaar.

Overleden ‎15 nov 1911 Wassenaar‎, 40 jaar
Beroep: Bloembollenkweker
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Hendrik den Hollander, huwelijksgetuige: Jacobus "Koos" Rooijakkers & Cornelia Jacoba "Neel" den Hollander, huwelijksgetuige: Willibrordus "Willem" van Leeuwen & Cornelia den Hollander
[Tekst]
Arie erfde het boerderijtje van zijn vader Hendrikus, gelegen op de hoek Ammonslaan - Maaldrift (ook bekend in die tijd als de Laanhoek), te Wassenaar.

Na zijn overlijden wordt op 2 April 1912 ten overstaan van notaris Munnich, aan de Laanhoek, ten huize van wijlen A. den Hollander, een vrijwillige openbare verkoping gehouden.
Verkocht werden: een paard, 6 koeien, 2 vaarzen, 1 kalf, diverse wagens, hooi en mest, landbouwgereedschappen en meubilaire goederen.

Op 4 dec 1912 wordt de boerderij met de daarbij behorende bouw- teel- en weilanden in de Laanhoek en nabij de Nieuwenweg, totaal ca. 5,5 ha, openbaar verkocht door notaris C. Munnich te Wassenaar.


Het huis met bollenschuur wordt gekocht door Willibrordus van Leeuwen; de zwager van Arie.
Twee percelen bouwland worden gekocht door J. den Hollander


2.
woman Elisabeth den Hollander‏‎
Geboren ‎30 aug 1872 Wassenaar
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte: Cornelis Kortekaas, 25 jr en Jacob Dobbe, particulier.

Overleden ‎11 apr 1901 Wassenaar‎, 28 jaar
3.
man Johannes den Hollander‏‎
Geboren ‎6 okt 1873 Wassenaar
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte: Mattheus Johannes Stevens, 31 jr, bakker, en Petrus Slootweg, koopman, 63 jr.

Overleden ‎28 mrt 1935 Wassenaar
[tekst]
Johannes overleed ongehuwd.
‎, 61 jaar
Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Hendrikus Leonardus Adrianus Rooijakkers & Maria Wilhelmina van Wissen
4.
woman Cornelia Jacoba "Neel" den Hollander‏
Geboren ‎26 jan 1875 Wassenaar
Overleden ‎9 dec 1965 Wassenaar
[tekst]
Begraven te Wassenaar, op het RK kerkhof van de St. Willibrordus kerk.
‎, 90 jaar
Begraven ‎ Wassenaar
Beroep: Bloembollenkweker
5.
woman Cornelia den Hollander‏
Geboren ‎17 mrt 1879 Wassenaar
Overleden ‎20 aug 1928 Wassenaar
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door haar echtgenoot Willibrordus van Leeuwen, 51jr, landarbeider en door Francois Jean Antoine Marie Monchen, 26jr, adjunct commies ter secretarie, beiden wonend te Wassenaar.
Begraven te Wassenaar, op het RK kerkhof.
‎, 49 jaar (overlijden aangifte: Willibrordus "Willem" van Leeuwen)
Begraven ‎23 aug 1928 Wassenaar
Beroep: ‎van 10 dec 1898 tot 24 apr 1903; Dienstbode
[tekst]
bij Theodorus den Hollander op boerderij Welstee in Leiderdorp
6.
woman Petronella den Hollander‏
Geboren ‎2 jul 1882 Wassenaar
[tekst]
Geboorte aangifte door de vader, in aanwezigheid van: Joseph Jansen, 65 jr, particulier, en Gerrit Groen, 38jr, gemeente opzichter.

Overleden ‎2 nov 1942 Wassenaar
[tekst]
Overlijdensaangifte door Cornelis Josephus Lauwrier, 30 jr, agent te Wassenaar.
‎, 60 jaar (overlijden aangifte: ‎3 nov 1942)
Beroep: Werkmeid
7.
man Joseph den Hollander‏
Geboren ‎5 okt 1890 Wassenaar
Overleden ‎25 okt 1962 Roermond‎, 72 jaar
Beroepen: Sergeant-majoor
[tekst]
Instructeur Infanterie Nederlands Indisch Leger
, Bloemist
[tekst]
in 1912

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Neeltje "Cornelia" den Hollander

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl