Web Site  

man‎Bartholomeus "Bart" Overes‏‎
Geboren ‎23 aug 1782 Bodegraven
[tekst]
Gedoopt in de RK Willebrorduskerk.

Gedoopt ‎23 aug 1782 Zwammerdam (doopgetuige: Hendrik Bartisse Overes)
Overleden ‎13 jul 1868 Oudshoorn‎, 85 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
te Alphen a/d Rijn

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Gerrit Overes, overlijden aangifte: Pieter Overes
[Tekst]
22-06-1819: Bart Overes koopt op een veiling voor f 100,- een perceel wei- of hooiland, gelegen in de Polder Rijneveld, onder Alphen, groot 2 morgen 147 roeden, strekkende van de Toegangse Kade tot de landen van B. van Wijk Jz., belend ten noorden de Toegangse Kade, ten oosten het voorgaande perceel, ten zuiden B. van Wijk Jz. en ten westen mevrouw de weduwe Stratenus.
Verkoper was Frederik Godard Baron van Rheede, rentenier, Wittevrouwenstraat, te Utrecht.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 71]

23-06-1823: Bart Overes, bouwman, te Alphen, huurt van Ida Bartha Hoff, weduwe Adam Stratenus, eigenaresse, te 's-Gravenhage, een perceel land (nr. 53), groot 2 bunder 73 roeden/ 3 morgen 127 roeden, aan de noordzijde van het Rietveldse Pad, belendend Pieter Stuivenberg resp. de heer Beckering.
De huur voor het jaar 1823 bedraagt ƒ 86.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 75]

21-08-1823: Bart Overes word genoemd als "gebruiker" van onroerend goed van Ida Bartha Hoff, weduwe van Adam Stratenus, eigenaresse, te Alphen, en mr. Pieter Stratenus, advocaat, te 's-Gravenhage; Margaretha Maria Stratenus, meerderjarig, ongehuwd, eigenaresse, te Alphen, voor zichzelf en als gemachtigde van Bernardus Johannes Stratenus, particulier, te Amsterdam.
Het betreft een huismanswoning, genaamd Over 't Veen, met de grote berg, zomerhuisje, wagenschuurtje, karnmolen en varkenshok, boomgaard, hoekje teelland enz., groot 30 bunder 88 roeden 61 ellen/ 36 morgen 162 roeden, waarvan:
> 11 bunder 97 roeden 44 ellen/ 14 morgen 37 roeden gelegen zijn op de Polder 't Steekt, onder Alphen, strekkende uit de Rijn over de Rijndijk tot aan de Toegangse Kade, belendend ten westen Thomas Blom, uit de Rijn tot aan de Toegangse Kade toe, ten oosten Huig Verbeek en Joost Tinkelhoff en de steden Amsterdam en Gouda.
> 9 bunder 50 roeden 91 ellen/ 11 morgen 100 roeden, gelegen als voren, strekkende met een uiterdijk uit de Rijn tot aan de Toegangse kade toe, belendend ten oosten uit de Rijn, gedeeltelijk de heer Schattenkerk en vervolgens de heer Van Poeliën van Nieuwland, tot aan de Toegangse kade toe en ten westen uit de Rijn de steden Amsterdam en Gouda.
> 7 bunder 13 roeden 17 ellen/ 8 morgen 225 roeden op de Polder Rijneveld onder Alphen, belenden ten oosten de steden Amsterdam en Gouda, ten westen Thomas Blom, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de Toegangse kade.
> 2 bunder 27 roeden 8 ellen/ 2 morgen 400 roeden hooiland, gelegen op de Polder Rijneveld.
> een stuk teelland, gelegen op de Polder Rijneveld, groot 2 bunder 98 roeden 4 ellen/ 3 morgen 300 roeden, belendend ten oosten Arij de Jong, ten westen Jan van Wijk Ewoudszoon, ten zuiden Jan Konijnenburg, ten noorden de Toegangse Kade.
Het onroerend goed werd verworven door Adam Stratenus van de heren curators over mr. Gerard Beelaerts van Wieldrecht op 20-07-1805.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 75]

21-07-1824; wordt Bart Overes genoemd, belendend aan percelen wei- en hooiland, van Ida Bartha Hoff, weduwe Adam Stratenus.
Deze percelen, nr's 124, 163, 164, 180, 181 en 197 zijn gelegen in de Polder Rijneveld, te Alphen, strekkende van de Toegangse kade tot aan de Groeneweg.
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935: nr. 76]

Buitenplaats "Over 't Veen":
In 1769 draagt Catharina van den Bergh, gesepareerde huisvrouw van Joost Hendrik Vos, wonende te Leiden, over op haar voorn. man, wonende te Amsterdam, een hofstede "Overveen" bestaande uit een herenhuis, huismanswoning, bouwhuis, met het speelhuis, staande buitendijks voor de voorn. woning, daarbij een schuur en 37 morgen 62 roeden land. Hiervan 25 morgen 13 roeden in de Steekt, strekkend 14 morgen 37 roeden uit de Rijn over de Rijndijk tot de Toegangskade.
In 1770 verpandde Joost Hendrik Vos, "Overveen" aan Cornelis Ariensz van Wieringen, te Aarlanderveen, voor een lening van fl 3000-.
In 1771 verpandde hij de hofstede aan David Roelofsz, wonende te Amsterdam, voor een lening van 1.000 gulden.
in 1774 was Over 't Veen verpand voor een lening van fl 3000,- aan Jan van der Mark, meester pannenbakker, wonende te 's-Molenaarsbrug onder Oudshoorn.
In 1775 werd de buitenplaats "Over 't Veen" te Alphen, verpand aan Gerard Belaarts van Wieldrecht, schepen(?) van de provinciale rekenkamer van Holland, wonende in Den Haag, voor een bedrag van 5.000 gulden.
In 1782 verkocht Joost Hendrik Vos, de hofstede gedwongen aan Gerard Belaertsz van Wieldregt voor fl 13.000,-)
In 1805 kocht Adam Stratenus, wonend te Dordrecht Over 't Veen voor fl 10.500,- van de curatoren van Gerard Beelaerts van Wieldrecht.
In 1807 na zijn overlijden, kwam Over 't Veen in handen van zijn echtgenote Vrouwe Ida Bartha Hoff.
In 1825 wordt haar zoon Bernardus Johannes Stratenus te Amsterdam eigenaar; de boerderij wordt dan op fl. 10920,- gewaardeerd in de erfenis.06-08-1868: In de Boedelbeschrijving van wijlen Bartholomeus Overes blijkt hij in het bezit geweest te zijn van een boerderij met 18 bunder land.
Op 16-02-1869 verzoeken de erfgenamen van Bart Overes deze boerderij te verkopen.
Op de openbare veiling in het Logement de Vergulde Wagen van weduwe De Wit, wordt de boerderij verkocht voor ƒ 28.350 aan Krijnders van der Zijde, bouwman, te Nieuwe Wetering, in naam van zijn vader Klaas van der Zijde, landman, te Nieuwe Wetering, gemeente Alkemade.

Het betrof een voor weinig jaren nieuw gebouwde bouwmanswoning met stalling voor 22 koeien, zomerhuis, schuur met fornuis en bakoven, karnmolen, paardenstalling, wagenschuur, loods, varkenshok, vijfroedenhooiberg, boomgaard, moestuin, enige percelen wei- of hooiland:
1. - in de Steekter Polder, onder Alphen: 9 bunders 81 roeden 62 ellen, kadastraal C: 435, 438 t/m 449, 457, 460, 461, 462, 1344 en 1345
. . . (verkregen op 06-04-1854 voor notaris C. van der Lee te Aarlanderveen)
2. - in de Rijneveldse Polder, onder Alphen: Hooiland, groot 9 bunders 15 roeden 24 ellen, kadastraal D: 319 t/m 326.
. . . (D 319 en 320, verkregen voor notaris E.H.G. Thesingh te Hazerswoude op 07-11-1855;
. . . (D 321 t/m 324 voor notaris Gordon op 13-04-1863
. . . (D 325 en 326 voor 3/4e deel van zijn kinderen uit zijn huwelijk met Johanna Zijerveld voor notaris Johannes Burchard Duisenberg op 21-03-1854,
. . . en voor het overige 1/4e deel als erfgename van zijn huisvrouw Johanna Zijerveld volgens haar testament van 25-01-1822 voor notaris Otto Nicolaas Tholen te Bodegraven).
. . . ( Johanna Zijerveld had de eigendom van 325 en 326 verkregen voor notaris Cornelis Kempenaar te Woubrugge op 18-09-1837)
[Bron: Notaris archief Alphen,1668-1935; Toegangsnr: 112.2.01; Inventnr: 144]

06-08-1868: Boedelbeschrijving en boedeldeling van wijlen Bartholomeus Overes, door Notaris Kluit.
Opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Vliet, watermolenaar, te Aarlanderveen, en van Huibert langeveld, bouwman, te Oudshoorn, ten sterfhuize van wijlen Bartholomeus, ook genaamd Bart, Overes, in leven laatstelijk weduwnaar van Jansje Zeijerveld, gewoond hebbend ten huize van Pieter Zwanenburg, bouwman, te Oudshoorn op de bouwhoeve nr. 140.
Op verzoek en in tegenwoordigheid van:
1. Geertje Overes, huisvrouw van Johannes Theodorus Cokx, bouwman, te Bodegraven.
2. Willem Overes, bouwman, te Hazerswoude.
3. Arie Overes, bouwman, te Alphen;
4a. Jannigje van Eijk, weduwe van Gerrit Overes, te Alphen, als moeder van en voogdesse over haar drie minderjarige kinderen Aart, Evert, en Marijtje Overes.
4b. Jan Overes, arbeider, te Alphen.
4c. Willem Overes, in dienst van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden bij de Grenadiers en jagers, te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door Gerrit Overes, landbouwer, te Alphen.
4d. Elisabeth Overes, meerderjarig, ongehuwd, dienstbaar, te Haastrecht
4e. Sophia Overes, meerderjarig, ongehuwd, dienstbaar, te Alphen.
. . . Genoemde minderjarige en meerderjarige kinderen Overes onder 4 zijn de kinderen uit het huwelijk van wijlen Gerrit Overes en Jannigje van Eijk.
5. Adrianus Overes, bouwman, te Alphen.
6. Geertje Overes, huisvrouw van Pieter Zwanenburg, bouwman, te Alphen
7. Margje Overes, meerderjarig, ongehuwd, rentenierster, thans wonend te Leuven (eerder te Megen), vertegenwoordigd door Gerrit, Overes Hendrikszoon, landbouwer, te Alphen.
Genoemde personen zijn of zijn geweest de enige nagelaten kinderen resp. kleinkinderen van de overleden Bart/Bartholomeus Overes.
Adrianus Overes is toeziende voogd over genoemde minderjarigen.
Gerrit en Adrianus waren executeurs volgens het testament van 29-01-1868 voor notaris Kluit.
Taxateur is Hermanus Overes, bouwman, te Alphen.

Inventarisatie beschrijving: Op de zolder; in de stal; op de werf; op een opkamertje.
Contanten; vorderingen op: de heer Menger, te Utrecht, ƒ 199,50; wijlen Gerrit Overes, te Alphen, ƒ 1.899; Willem Overes, te Hazerswoude, ƒ 700; wijlen Gerrit Overes, te Alphen, ƒ 400;
Margje Overes, te Leuven, ƒ 425,75; Geertje Overes, ƒ 300; Willem Overes, te Hazerswoude, ƒ 200.
Onroerend goed: bouwmanswoning als hierboven beschreven, door erflater verhuurd aan Arie Overes, te Alphen, voor ƒ 50 per morgen, voor de tijd tot 2 jaar na het overlijden van de erflater.
De begrafeniskosten bedroegen ƒ 230,09. Andere schulden en lasten bedroegen ƒ 194,27.

De deling van de erfenis vond plaats op 14-05-1869.
De kinderen van Bart Overes hebben ieder recht op 1/7edeel en de kleinkinderen, samen recht op het resterende 1/7e deel, ieder recht op 1/49e deel.
[Bron: Notaris Archief Alphen 1668-1935:Toegangsnr: 112.2.01; Inventr: 143 en 144]

Gehuwd ‎25 apr 1811 Bodegraven
[tekst]
Op 14-03-1821 op verzoek Bart Overes, bouwman, te Alphen, huis nr. 59, weduwnaar van Sijtje Vlasman,
inventariseert en waardeert J.J. Ooijkaas, notaris, te Alphen roerende goederen.
Bart Overes is vader en voogd over zijn miderjarige kinderen: Gerrit, 9 jaar; Maria, 6 jaar; Geertruijda, 4 jaar; Pieter, 1 jaar.
Toeziend voogd is Coenraad Murk, schipper, te Bodegraven, (benoemd 10-06-1818).
Dirk Overes, bouwman, te Alphen en Jacob Vlasman, bouwman, te Alphen, zijn als deskundigen (benoemd 10-06-1818).
De inventaris betreft meubelen, bouwgereedschappen, levende have enz. behorende tot de boedel van Bart Overes en wijlen zijn huisvrouw Sijtje Vlasman, overleden te Alphen in nr. 59 op 04-05-1818.
In de keuken, in het kabinet, vrouwenklederen, op de kelderkamer, in de kelder, in de koestal, op de zolder, in het wringhuis, in het zomerhuis, in de karnschuur, in de koeschuur, in de dorsschuur, in de paardenstal, in de vaarsloot, op het erf, in het veld, in de boomgaard, in het land bij Dirk Overes, in het land achter het huis, op het buitenstuk, op de achterdeel, goud- en zilverwerk en contanten.
Een testament van Sijgie Vlasman van 09-07-1816 voor notaris Guillaume Brack te Zwammerdam.
Getuigen zijn Klaas in 't Hol en Huig Vergeer, beiden bouwlieden, beiden te Alphen.
[Bron: Notaris Archief Alphen, 1668-1935; Toegangsn: 112.2.01 ; Inventnr: 73]
(7 jaar gehuwd) met:

womanCijgje SijgjeVlasman‏
Gedoopt ‎4 nov 1785 Nieuwkoop
[tekst]
Cijgje werd ook Sijgje, en o.a. bij doop van zoon Gerrit in 1811, Gijsje genoemd.

Overleden ‎4 mei 1818 Alphen‎, ongeveer 32 jaar

Kinderen:

1.
manGerrit Overes‏
Gedoopt ‎3 dec 1811 Alphen (ZH)
[tekst]
Doopgetuigen waren Manus Overes en Marijtje Verhoef.
(doopgetuige: Hermanus "Manus" Overes, Maria "Marijtje" Verhoeff)
Overleden ‎23 dec 1858 Alphen a/d Rijn‎, ongeveer 47 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
Ook veldwachter

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Johannes Theodorus Cocx & Geertruij "Geertje" Overes

2.
woman‎Margje "Maria" Overes‏‎
Geboren ‎6 sep 1813 Alphen (ZH)
[tekst]
Bij de geboorteaangifte waren aanwezig: Thomas Blom, 39jr, en Barend Tinkelhoff, 41 jaar, bouwlieden the Alphen

Begraven ‎na 1869
Beroep: Rentenierster
[tekst]
in 1868

[Tekst]
Marrigje was ongehuwd.
Bij de boedelbeschrijving van haar vader op 06-08-1868 werd zij, rentenierster, wonend te Leuven (eerder te Megen), vertegenwoordigd door Gerrit, ook wel genaamd Gerardus, Overes Hendrikszoon, landbouwer, te Alphen.

3.
womanGeertje "Geertruida" Overes‏
Geboren ‎8 okt 1815 Alphen (ZH)
[tekst]
Bij de geboorteaangifte waren aanwezig: Dirk Overes, 30 jr, landman en Jan den Bouwmeester, 31jr, zonder beroep, beiden wonend te Alphen.
(geboorteaangifte: Dirk Overes)
Overleden ‎10 apr 1891 Alphen a/d Rijn‎, 75 jaar

4.
man‎Pieter Overes‏‎
Geboren ‎2 aug 1817 Alphen en Rietveld
[tekst]
Bij de geboorteaangifte waren aanwezig: Maarten Krommenhoek, 33jr, koperslager, en Peter Floor, 42 jr, veldwachter, beiden woonachtig te Alphen en Rietveld.

Overleden ‎15 dec 1818 Alphen a/d Rijn
[tekst]
Het overlijden werd aangegevn door vader Bart Overes, 35 jr, bouwman en Jacob van Muijen, 41 jr, schipper, oom van de overledene.
‎, 1 jaar (overlijden aangifte: Bartholomeus "Bart" Overes, Jacob Janse van Muijen (Muijden))2e huwelijk
man‎Bartholomeus "Bart" Overes‏‎


Gehuwd ‎13 mei 1821 Alphen a/d Rijn
[tekst]
Getuigen bij het huwelijk waren:
Dirk Overes, 36 jr, bouwman, Alphen, broer bruidegom, Gerrit Overes, 21 jr, bouwman, Alphen, neef bruidegom,
Jan Zeijerveld, 27 jr, kastelein, Alphen, broer bruid en Jacobus Zeijerveld, 30 jr, bouwman, Woerden, broer bruid.
annotatie afkondigingen 29-04-1821 en 06-05-1821 te Alphen.
(huwelijksgetuige Dirk Overes, Gerrit Overes) (28 jaar gehuwd) met:

womanJannigje "Johanna" Zeijerveld‏
Geboren ‎8 jul 1798 Aarlanderveen
[tekst]
Familienaam ook Zijerveld.
Volgens haar huwelijks akte d.d. 13-05-1821, werd abusievelijk de naam Zuidervelt i.p.v. Zeijerveld vermeld in het doopboek.

Gedoopt ‎8 jul 1798 Alphen a/d Rijn
Overleden ‎28 feb 1850 Alphen a/d Rijn
[tekst]
Begraven te Alphen a/d Rijn, op het RK kerkhof.
‎, 51 jaar
Begraven ‎4 mrt 1850 Alphen a/d Rijn
[Tekst]
Jannigje Zijderveld bezat 2 percelen land in de Rijneveldse polder onder Alphen (kadastraal D 325 en 326), verkregen voor notaris Cornelis Kempenaar te Woubrugge op 18-09-1837.
[Bron: Notaris archief Alphen: Toegangsnr: 112.2.01; Inventarisnr: 144]

Kinderen:

1.
manAdrianus Overes‏
Geboren ‎14 feb 1822 Alphen en Rietveld
Overleden ‎28 feb 1901 Mijdrecht‎, 79 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
in 1868

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Johannes Theodorus Cocx & Geertruij "Geertje" Overes
[Tekst]
Op 16-02-1869 bracht Adrianus Overes een bod uit van fl 8.300,- uit op 9 bunder, 15 roe, 24 el hooiland gelegen in de Rijneveldse polder.
Het land was onderdeel van de ca. 19 bunder grote boerderij in de Steekter en Rijneveldse polder, onderdeel van de erfenis van zijn vader Bart Overes.
Het land wordt samen met de boerderij voor een hoger bedrag afgemijnd; Adrianus ontangt het trekgeld: fl 100,- .
[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935; Inventarisnummer: 144]

Adrianus Overes verkreeg bij akte van 18-11-1878 voor notaris Maarschalk, te Boskoop, een perceel wei- of hooiland en water, in de Rijneveldse Polder, te Alphen, kadastraal D, 157, 172 en 426, groot 2 hectaren 46 aren 30 centiaren.

In 1901 werd verkoop van het onroerend goed bevolen door de rechtbank te Utrecht op 11-10-1901, en lieten de erven het land veilen in het logement van Klaassen, te Boskoop als volgt:
1. Johannes Snelderwaard, landbouwer, te Oudshoorn, gehuwd met Maria Overes; gemachtigde van Rutgeres Lommerse, zonder beroep, te Rotterdam, gehuwd met Johanna Overes; voorts van Willem Pieter Omtzicht, landbouwer, te Mijdrecht, gehuwd met Anna Overes; en als toeziend voogd over Petronella Overes.
2. Gijsbertus Lommerse, landbouwer, te Alphen, gehuwd met Cornelia Overes; ook als voogd over Adrianus Overes, een zoon van wijlen Bartholomeus Overes; en als toeziend voogd over Adrianus; en Jacoba Overes, kinderen van wijlen Petrus Overes.
3. Mattheus Andreas Streng, landbouwer, te Alphen, gehuwd met Anna Overes, dochter van wijlen Bartholomeus Overes.
4. Foeko Bakker Schut, kandidaat-notaris, te Alphen, gemachtigde van Johanna den Balfer, te Reeuwijk, weduwe Petrus Overes, voor zich en als moeder van en voogdesse over Adrianus; en Jacoba Overes.
5. Jan Moons, landbouwer, te Alphen, toeziend voogd over genoemde Adrianus Overes.
6. Foeko Bakker Schut, kandidaat-notaris, te Alphen, als gemachtigde van Theodorus Erkelens, veehouder, te Nes en Zwaluwenbuurt, gemeente Nieuwer-Amstel, als voogd over petroenlla Overes.

Erfgenamen zijn zijn vijf kinderen: Johanna, Maria, Cornelia, Anna, en Petrus, ieder voor een zesde gedeelte; de drie kleinkinderen Anna; Adrianus; en Petronella Overes, bij plaatsvervulling voor hun overleden vader Bartholomeus Overes, zoon van de erflater, samen voor een zesde gedeelte.
Petrus Overes, gehuwd met Johanna den Balfer, is inmiddels op 06-09-1901 overleden, nalatende tot zijn erfgenamen zijn twee kinderen Adrianus; en Jacoba Overes, zodat tot het aandeel van wijlen Petrus Ovedres gerechtigd zijn: zijn weduwe Johanna den Balfer voor de helft en de kinderen ieder voor een kwart.
Koper werd Aaltje van 't Riet, voor ƒ 9.958.


[bron: Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935; Inventarisnummer: 194]

2.
man‎Jan "Johannes" Overes‏‎
Geboren ‎19 apr 1823 Alphen en Rietveld
Overleden ‎27 jun 1840‎, 17 jaar

3.
manArie Overes‏
Geboren ‎20 apr 1827 Alphen en Rietveld
[tekst]
Bij de geboorteaangifte waren aanwezig: Thomas Blom, 50jr, bouwman, en Jan van 't Wout, 34jr, bouwman, beiden wonend te Alphen en Rietveld.

Overleden ‎24 jul 1901 Oudshoorn‎, 74 jaar
Beroep: Landbouwer
Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Johannes Theodorus Cocx & Geertruij "Geertje" Overes, huwelijksgetuige: Johannes Overes & Maria Pieternella Leusen
[Tekst]
In 1859 wordt Arie Overes genoemd als pachter van boerderij "Over het Veen" onder Alphen aan het Goudsche Rijpad. Verpachter was de familie Stratenus.
Op 22 oktober 1859 wordt de boerderij met weilanden in de Steekt en Reyneveldschen polder, groot 28 bunder, 08 roe, 11 el, bij opbod verkocht door Notaris J.L. Klaverwyden te Leiden.
De kapitale, welgelegen Bouwmanswoning, verhuurd tot 1 mei 1864 aan Arie Overes, omvatte, twee hooi- of graanbergen, zomerhuis, karnmolen, wagenschuur, varkenshok, dorschvloer, stalling voor 6 paarden en 42 koeien.


Bij de boedeldeling van zijn vader op 06-08-1868 wordt Arie Overes te Alphen genoemd als huurder, van diens 18 bunder grote boerderij in de Steekt en Rijneveldse polder onder Alphen.
Arie huurde de boerderij voor ƒ 50 per morgen, voor de tijd tot 2 jaar na het overlijden van de erflater.

Tot mei 1869 woont Arie in wijk S (de Steekt) in Alphen aan de Rijn. Dit is het gebied langs de Rijn aan de Zuid Oost zijde van Alphen beginnend bij Gouwsluis, richting Zwammerdam. De Steekt was een van de vijf wijken van Alpen en Rietveld.

In mei 1869 verhuist hij naar Oudshoorn, Wijk-1 nr.1. Hij wordt dan pachtboer op de Boerderij Meervliet in de Lagewaard (Gnephoek) onder Alphen tegen Koudekerk a/d Rijn.
Boerderij Meervliet, werd op 17-04-1809 gekocht door Margaretha van Boven, van Pieter Spijker en Leendert Ciggaer als executeurs van het testament van Jan Spijker.
Margaretha van Boven was weduwe van Cornelis Stratenus, de (groot)vader van de familie Stratenus, van wie Arie en vader Bart eerder Over 't Veen pachtte.
Meervliet werd in 1809 omschreven als, een huismanswoning bestaande uit een huis, zomerhuis, schuur en 2 hooibergen met verder getimmerte met bijbehorende landen en dijkgronden, groot 24 morgen 388 roeden, in de Gnephoekse polder buitendijks, belend ten oosten Cornelis Voorbij, ten Westen de wetering of grens van Koudekerk, ten Zuiden de Lagewaardse dijk of uitweg en ten Noorden de landen in de droogmakerij en de dijkgrond van Leendert Kalkoven. Koopsom 10.800 gulden.

Negen maanden na zijn overlijden in 1901 wordt op 16 april 1902 een gedeelte van de veestapel en de inventaris, door zijn weduwe Overes "om contant geld" verkocht. De pacht van Meervliet wordt ovegenomen door Hendrik Kranenburg.
Zijn enige nog levende zoon Jan Overes was inmiddels sinds 1892 pachtboer op hofstede Kaliwoengoe, die naast Meervliet was gelegen.

4.
manWillem Overes‏
Geboren ‎15 mei 1830 Alphen en Rietveld
Overleden ‎1 dec 1905 Hazerswoude‎, 75 jaar
Beroepen: Zonder beroep
[tekst]
in 1888
, Landbouwer
[tekst]
in 1868

[Tekst]
28-4-1849 werd Pieter van Wilgen plaats vervanger voor dienstplichtige Willem Overes (Barts zoon) bij de nationale militie.
Pieter van Wilgen, ongehuwd, was een zoon van Pieter van Wilgen en Sara Ruit; lasthebbers Piter Dirk Christiaan Luca

[Bron: Notariele akten Gouda ]

5.
man‎Bart Overes‏‎
Geboren ‎15 mei 1830 Alphen en Rietveld

6.
womanGeertruij "Geertje" Overes‏
Geboren ‎3 aug 1831 Alphen en Rietveld
Overleden ‎2 mrt 1910 Bodegraven‎, 78 jaar
[Tekst]
Geertje Overes koopt op 05-05-1900 een perceel grond in de Prins Hendrikstraat te Bodegraven voor fl 150,- van architect Johan Herman Eshuijs, waarschijnlijk om daar door hem een huis op te laten bouwen; (kadastraal C 1785).
Haar boerderij Raadwijk aan de Zuidzijde in Bodegraven had zij sinds 1894 verpacht aan Bartholomeus Vink; De boerderij werd verkocht na haar overlijden op 7 maart 1911, aan de weduwe J. Spruijt uit Laag Nieuwkoop.
Waarschijnlijk vestigde zij zich in 1894 al op het dorp (D124, later DZ 47) zoals wordt vermeld in het BR Bodegraven (1890-1900).
Op 16 maart 1911 werd haar inboedel verkocht, in haar sterfhuis aan de Wilhelmina straat; o.a diverse luxe meubels, een piano, een antieke staande klok met orgelspeelwerk, zilveren bestek, juwelen, en gouden sieraden, waaronder een gouden kap, ketting met boot en een kerkboek met gouden slot.
Waarschijnlijk kwamen de antieke klok, de juwelen en sieraden uit de winkel/erfenis van de familie Cocx uit Amsterdam.

7.
woman‎Sijgje Overes‏‎
Geboren ‎15 aug 1834 Alphen en Rietveld
Overleden ‎28 dec 1834 Alphen a/d Rijn‎, minder dan 1 jaar oud


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl