Web Site   

man‎Hendrik Hendrksz Wiltenburg‏‎
Gedoopt ‎voor 1684 Bodegraven
Overleden ‎7 feb 1757 Bodegraven
[tekst]
Hendrik Wiltenburg geeft aan zijn vader Hendricus Wiltenburg.
‎, leeftijd ongeveer 73 jaar

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Cornelis Hendrikz Wiltenburg
[Tekst]
Op 30-1-1717 verkopen Hendrik Hendriksz Wiltenburg en Dirk Pietersz Groenevelt, getrouwd met Maria Hendriksdr Wiltenburg, beiden wonend te Bodegraven, aan hun broer Cornelis Hendriksz Wiltenburg, mede wonend te Bodegraven, 2/3 deel van 3 1/2 morgen land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot aan een dwarssloot, belend ten oosten Jan Pot c.s. en ten westen de heer van Broekhuijsen;
nog 2/3 deel van 7 morgen 2 1/2 hond land, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot in de Wonnewetering, belend ten zuiden Cornelis Jansz Verhoeff en ten noorden Jan Ghijsz Wiltenburg. Het overige 1/3 deel behoort al aan de koper. Oude koopbrieven van 28-03-1680 en 05-05-1689. Koopsom 500 gulden.
Bron: Groene Hart Archieven: protocollen Zwammerdam 1706-1722, inventarisnr. 26, blz. 109v .
------------------------------------------
Op 25-3-1721 neemt Hendrik Hendriksz Wiltenburg een hypotheek van fl. 250,- ; onderpand is een huis en erf gelegen aan het Jaagpad. Hypotheek gever is Jan Hendrikse Barneveld.
Belendingen: (N) Jaagpad, (Z) de buursloot, (O) Aaltje Stoffels, (W) Frederik van Kleeff.
De hypotheek is afgelost op 12 januari 1726. (zie akte hieronder).
Bron: Groene Hart Archieven: Hypotheek akte Bodegraven inventarisnr 4, aktenr. 056, blz 82v.
-----------------------------------------
Op 12-1-1726 kopen Pieter Groeneveld, Maria Wiltenburg en Hendrik Wiltenburg, van Jan Hendrikse Barneveld een huis en erf gelegen aan het Jaagpad, voor de som van fl 470,-
Belendingen: (N) de Rijn, (Z) de gemene buursloot, (O) weduwe Stoffel Gerritsz Kamerik, (W) Frederik van Kleeff (w)
Bron: Groene Hart Archieven: Transport akte Bodegraven inventarisnr. 4, aktenr. 220, blz 305v.
-----------------------------------------
Op 20-6-1729 nemen Hendrik Hendrikse en Maria Hendrikse Wiltenburg een hypotheek over op weyland voor de som van fl. 1000 van Maria Cornelia de Cocq, weduwe van mr. Theodorus Diert. De hypotheeksom bedraagt fl 1000 t.l.v. Pieter Cornelisz Ramp.
Retroacta: Betreft akte 5/092; zie 5/090
Bron: Groene Hart Archieven: Transport akte Bodegraven inventarisnr. 5, aktenr. 094, bld 137
----------------------------------------
Op 2-10-1729 neemt Hendrik Hendrikse Wiltenburg fl 1000,- hypoteek op een boerderij met 11 morgen land.
Hypotheekgever: erven Pieter Cornelisz Ramp.
Belendingen: (N) de Meije landscheiding, (Z) de Rijn, (O) weduwe Gerrit Willemsz van Vliet, (W) erven Hugo van Strijen.
Bron: Groene Hart Archieven: hypotheek akte, inventarisnr. 5, aktenr 102, bld 146v.
-----------------------------------------
Op 29-4-1730 nemen Pieter Aelbertsz Groeneveld en Hendrik en Maria Wiltenburg hypotheek op boerderij Vrijburg met 14m 2h land in gelegen in de Zuidzijderpolder.
Hypotheekgever: Jan Maartensz Bos.
Belendingen: (N) de Rijn, (Z) de Zuidzijderkade, (O) weduwe Thomas de Zitter, (W) Jacob Lambregts.
Hoofdsom hypotheek: 1500; afgelost op 1 mei 1771
Bron: Groene Hart Archieven: hypotheek akte, inventarisnr. 5, aktenr. 124, blz. 169.
-----------------------------------------
Op 22-06-1741 wordt Hendrik Hendriksz door zijn zus Maria Hendriksz Wiltenburgh, weduwe en enig erfgenaam van Dirk Pietersz Groenevelt, wonend te Bodegraven benoemd tot haar enige erfgenaam, samen met de twee kinderen van haar overleden broer Cornelis Hendriksz Wiltenburgh, met namen Aaltje en Marrigje Cornelisdr Wiltenburgh. Als voogden over de minderjarige erfgenamen stelt zij Claas Egbertse Vreem en Frederick Blommesteijn, beiden wonend te Bodegraven
Bron: Groene Hart Archieven: protocollen Zwammerdam 1738-1759: inventarisnr. 28, blz 259v.
---------------------------------------
Op 9-9-1743 transporteren Hendrik Wiltenburg en Maria Wiltenburg, weduwe Dirk Groenevelt een hypotheek op een huis en erf, nr.89 gelegen in Bodegraven dorp, aan het Jaagpad, aan Theunis van Leeuwen en Andries Domburg.
Belendingen: (N) Rijn en jaagpad, (Z) gemeene buursteeg, (O) Aeltje Aelberts van der Giessen, (W) Theunis van Leeuwen.
Koopsom: 400
Bron: Groene Hart Archieven: Transport akte: inventarisnr 6, aktenr. 197, blz 247.
-----------------------------------------
Op 01-06-1752 stelt Maria Hendrikse Wiltenburgh, weduwe en enige erfgenaam van Dirk Pietersz Groenevelt, wonend te Bodegraven, wegens overlijden van de voogden, nu tot voogden over haar minderjarige erfgenamen aan Hendrik Hendriksz Wiltenburgh, Pieter Hendriksz Wiltenburgh en Dirk Dirkse Verhoeff, allen wonend te Bodegraven.
Bron: Groene Hart Archieven: protocollen Zwammerdam 1738-1759: inventarisnr. 28, blz. 261.
----------------------------------------

Ondertrouwd ‎3 apr 1717 Bodegraven.
Gehuwd (religieus) ‎13 apr 1717 Bodegraven
[tekst]
Ondertrouw te Bodegraven: Hendrik Hendrikz Wiltenburg JM van Bodegraven met Jannetje Cornelis Spruijt JD van Oukoop, wonende alhier, beiden onder de classe van fl 3,-- (tptaal fl 6,-- )
(ongeveer 39 jaar gehuwd) met:

womanJannetje Cornelisse Spruijt‏
Geboren ‎± 1690 Oukoop
Overleden ‎11 aug 1783 Bodegraven
[tekst]
Begraven op het koor nr. 22.
‎, leeftijd ongeveer 93 jaar
Begraven ‎13 aug 1783 Bodegraven
[Tekst]
Op 30-5-1761 neemt Jannigje Cornelis Spruijt, weduwe Hendrik Hendriksz Wiltenburgh hypotheek van Marritje Hendrikse Boer, weduwe van Gerrit van den Berg als hypotheekgever.
Onderpand is de boerderij Jagtwijk met 28m 3h land.
Belendingen: (N) Meijekade, (Z) Rijn, (O) Pieter Keijsers Armen, (W) Jan Claase van der Pauw.
Hoofdsom hypotheek: 4000; Hypotheek is afgelost op 14 augustus 1789. [1]
-------------------------------------
Op 27-5-1769 neemt Hendrik Hendrikse Wiltenburg hypotheek van Hendrik van Leeuwen als hypotheekgever.
Onderpand is de boerderij Jagtwijk met 40m 3h land.
Belendingen: (N) Meijekade, (Z) Rijn, (O) Pieter Keijsers Armen, (W) Hendrik van Leeuwen en Claas Janse Pauw.
Hoofdsom hypotheek: 1000; de hypotheek is afgelost op 14 augustus 1789. [2]
-------------------------------------
Bron: Groene Hart Archieven: Bodegraven hypotheek akten: inventarisnr 8
[1] aktenr. 008, blz 8.
[2] aktenummer 222, bladzijde 188v

Kinderen:

1.
manHendricus Hendriksz Wiltenburg‏
Geboren ‎± 1730
Overleden ‎3 okt 1771 Bodegraven
[tekst]
Overlijden aangegeven door zijn broer Pieter.
Begraven op het koor nr. 22.
‎, leeftijd ongeveer 41 jaar (overlijden aangifte: Pieter Hendriksz Wiltenburg)
Begraven ‎7 okt 1771 Bodegraven

2.
manPieter Hendriksz Wiltenburg‏
Geboren ‎1736 Bodegraven
Gedoopt ‎1736 Woerden
Overleden ‎9 nov 1805 Zevenhoven en Noorden‎, leeftijd 68 of 69 jaar

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Hendricus Hendriksz Wiltenburg


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl