Web Site   

man‎Cornelis Hendrikz Wiltenburg‏‎
Gedoopt ‎1685 Bodegraven
[tekst]
Ook wel Wittenburgh genoemd.
.

.

Overleden ‎14 sep 1723 Bodegraven
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door Hendrik Wiltenburgh, broer van Cornelis Hendriks; classe fl 3,-.
‎, leeftijd ongeveer 38 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Hendrksz Wiltenburg)

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Geertruij Jans "Geertje" Verwoert
[Tekst]
19-04-1723; Ambacht Bodegraven.
Cornelis Hendrikz Wiltenburg, weduwnaar van Geertje Jans, wordt genoemd als hyptheekgever over een Boerderij met 13 morgen land in de Noordzijderpolderin Bodegraven.
Het betreft waarschijnlijk uitkoop van Aaltje en Maria Wiltenburg (voogd Tomas Hartsprong).
[Bron: Schepenakten Bodegraven; invent nr 4, akte 127, folio 188]

Gehuwd ‎1705 Woerden, leeftijd ongeveer 20 jaar
[tekst]
Kinderen van Cornelis Hendriksz en Geertruij Janse, vermeld in het RK doopboek van Woerden:
Petronella gedoopt 17-11-1706; getuige: in plaats van Petronella Hendrix: Catharina Jans. (N.B. Catharina Jans is frequent doopget bij RK dopen in Woerden)
Petronella gedoopt 17-07-1708; getuige: Maria Hendrixze.
Maria (Marrigje) gedoopt 05-06-1710; getuige: Catharina Wiltenburgh.
Aaltje, getrouwd met Vegter Cornelisse Mooij; zij woonden aan de Uijtterweg te Aalsmeer.
- - - - (Doopget bij de RK dopen van hun Kinderen in De Kwakel o.a.: Hendrick Derckse Groenevelt met zijn moeder Maria Hendr Wiltenburg (1734); Maria Hendriks Wiltenburg (1727, 1734, 1739, 1743);

Op 15-01-1723 geeft Cornelis Hendrikse Wiltenbiurg het lijk aan van Maria Jans Verwoerd, Jongedochter, overleden te Bodegraven, ongetrouwd; classe fl3,-; Leges fl 6,-.

Op 19-04-1723 worden genoemd bij de weeskamer Bodegraven:
- Cornelis Hendriksz Wiltenburg en Lijsbeth Maartensz Verkleij {echtgenote}
- Maria Jans Verwoert
- Aaltje Cornelis Wiltenburg
- Maria Cornelis Wiltenburg
- Claas Egbertsz Vreem {trouwt dec 1724 met Lijsbeth Maartens Verkleij}
- Thomas Hartsprong (voogd)

Op 04-03-1727 worden genoemd bij de weeskamer Bodegraven:
- Aaltje Cornelis Wiltenburg en Veghter Cornelisz Mooij {echtgenoot}
- Maria Cornelis Wiltenburg
- Cornelis Hendrikz Wiltenburg
- Thomas Hartsprong
(14 of 15 jaar gehuwd) met:

womanGeertruij Jans "Geertje" Verwoert‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 29 jaar
Gedoopt ‎10 mei 1676 Bodegraven
[tekst]
Bij de RK doop van dochter Petronella in 1706 werd de moeder Geertrudis Jans van Woert genoemd.
.

Overleden ‎28 jun 1720 Bodegraven
[tekst]
Aangegeven door Cornelis Hendrikz Wiltenburg, het lijk van zijn vrouw genaamd Geertje Jans Verwoert, als gehoorend onder de classe van fl 3,-.
‎, leeftijd ongeveer 44 jaar (overlijden aangifte: Cornelis Hendrikz Wiltenburg)
[Tekst]
Op 25-01-1727 wordt Geertje Jans Verwoerd genoemd als huwelijkspartner in een transport akte van een Huis en Erf in de Noordzijder poldervan Bodegraven.
Tevens worden genoemd Cornelis Jans Verwoerd (transportant), de erven van Jan Jans Verwoerd, Willem Vermij (transportant) en Cornelis Jansz Verburgh (acceptant).
Belend zijn: de weduwe van Jan Blok, en Beukel Sijmonsz Ravensbergh.
[Bron: Schepenakten Bodegraven, 1727 - 1727; invent nr. 5; Akte nr. 6 ]
.

Kind:

1.
womanMaria Cornelisse "Marrigje" Wiltenburgh‏
Gedoopt ‎5 jun 1710 Woerden
[tekst]
RK doopregistratie: "Filia Cornelii Hendrixse Wittenburgh et Geertrudis Jans; Susc. Catharina Wittenburgh.


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Dirk Overes, Cornelia Gerritse Overes, Dirk Overes
[Tekst]
Op 02-02-1784 verkochten Maria Wiltenburg, weduwe van Dirk Verhoef, wonend te Zwammerdam, en Pieter Wiltenburg, wonend te Bodegraven, bij veiling aan Maarten Hofland, wonend te Bodegraven, 2 morgen land in de Dronen, strekkend van de Rijndijkse Wagenweg tot aan de Miensloot, belend ten oosten de erfgenamen van Bartholomeus Bik en ten westen Cornelis de Jong en Willem van der Starre. Koopsom 1750 gulden.2e huwelijk
man‎Cornelis Hendrikz Wiltenburg‏‎


Ondertrouwd ‎8 nov 1721 Bodegraven.
Gehuwd ‎nov 1721, leeftijd ongeveer 36 jaar
[tekst]
Ondertrouw Zwammerdam 08-11-1721: Cornelis Hendriks Wiltenburgh wonende tot Bodegraven met Lijsbet Maartens Vercleij van Swammerdam; van de bruijd ontfangen: fl 6,- [Gaarder]
Ondertrouw Bodegraven: Cornelis Hendriks Wiltenburg, weduwnaar van Geertje Jans Verwoert van Bodegraven, met Lijsbeth Maartens Verkleij, JD van Swammerdam; classe fl 6,- voor de bruidegom.
(1 jaar gehuwd) met:

womanLijsbeth Maartens "Elisabeth" Verkleij‏, leeftijd bij huwelijk 31 of 32 jaar
Geboren ‎16 nov 1689 Reeuwijk
[tekst]
Dochter van Maarten Cornelisse Verkleij (ook van der Kleij) en Annetje Willemsdr Heij.
[Bron: Stamboom van der Poel ]

Overleden ‎11 okt 1727 Bodegraven
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door haar echtgenoot Klaas Vreem; classe fl 6,-
‎, leeftijd 37 jaar, ‎1e huwelijk met: Cornelis Hendrikz Wiltenburg, 2e huwelijk met: Claas Egberts Vreem

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl