Web Site   

man‎Johannes "Jan" de Hollander‏‎, zoon van Hendrik Hollander en Anna Gertrudis "Annetje" Verhoeven‏.
Gedoopt ‎18 sep 1725 Wassenaar Bij de doopakte van Johannes werd de naam "de hollander" geregistreerd, op de attestatie in Gorinchem voor zijn tweede Huwelijk werd de naam "Jan Hollander" gebruikt.
Alle nakomelingen van Johannes zijn vervolgens als "Hollander" geregistreerd.
N.B. in divers aktes in Gorinchem werd echter ook regelmatig Jan den Hollander genoteerd.
.
(doopgetuige: Derck (Theodorus) "Dirk (Derk, Derrick)" Verhoeven, Stijntje Grosman), overleden ‎28 aug 1791 Gorinchem bron: Parochieboeken arch.nr. 211 te Gorinchem; lijst van overledenen geregistreerd bij de Franciscaner "missiepost Gorinchem".‎, leeftijd ongeveer 65 jaar, begraven ‎31 aug 1791 Gorinchem. Beroepen: Herbergier, Warmoezenier (‎van 1767 tot na 1783)

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Daniel(is) Hermansz "Daan" Hollander, Joannes Henricus Hollander, Joannes Hollander.
huwelijksgetuige (religieus): Johannes Rochusz & Catarina van Dousborgh
Jan behoorde vanaf ca 1767 tot het "Warmoeziers- of Groengilde" in Gorinchem.
Hij werd geregistreerd als "baas" ; later wordt ook zijn zoon (ongenaamd; maar moet Hendrik zijn), ingeschreven als 'bases soon'.
In 1771 verlaat die zoon het gilde. (Wellicht toen al vertrokken naar Rotterdam?). Hendrikus was (ook) tuinder.
In 1783 is Jan nog steeds 'baas'. Hij heeft geen knechten gehad die ook ingeschreven werden bij het gilde. (bron: JH)

Jan Hollander en Digna Doesburg kochten in 1768 voor f.300,- een huis in de Molestraat, van hun zwager Jacob Pietersz van Aghthoven, die meerdere huizen bezat in Gorinchem.

In 1788 bij het aangaan van een lening bij chirurgijn M.E. Meuleman blijkt Jan ook een boomgaard te bezitten buiten de stadsmuren, ten westen van de Kanselpoort.
In een boek over Oude namen van Huizen en Straten in Gorinchem staat over dit gebied ten westen van de Kanselpoort geschreven:
"Over de Gracht buiten deze poort wordt 1760-1804 vermeldt een kamp bouwland genaamd "De Zeven Provincien".
(de Kanselpoort is afgebroken, en het gebied waar deze boomgaard lag, is nu volledig bebouwd).
In 1785 was Jan Rokos, de zwager van Jan Hollander eigenaar van de boomgaard; als Jan Rokos in 1787 kinderloos overlijdt, vererft de boomgaard naar zijn schoonzuster Digna v Dousborgh, de vrouw van Jan Hollander.
.
Later wordt zoon Hendrik eigenaar van het huis in de Molestraat, die op 26-09-1792 zijn broer Samuel machtigt om het huis te verkopen. (Archief Gorinchem, akte not. H. Van Aken Arch. 89, Not.nr.44, invr.nr. 4353, p.258)
“Hendrik den Hollander, wonende te Rotterdam, doch zijnde thans alhier,...... magtig te maken sijnen broeder Samuel den Hollander, woonagtig binnen dese stad, om over te dragen aan Adrianus van Hooydonck huis en erve staande en gelegen aan de Oostzijde van de Molestraat.....”
.
De boomgaard komt na het overlijden van Jan in het bezit van M.E. Meuleman, die Executeur testamentaire was van Jan Rokos.
.

.

Gehuwd ‎2 nov 1748 Utrecht, leeftijd ongeveer 23 jaar Huwelijk te Utrecht: Jan Hendrikse Hollande J.M. te Zuijlen met Dina van Doesburg J.D. op de Beschuitmarkt
RK huwelijk te Utrecht in de Walsteeg statie: Joannes Hollander en Digna van Doesburg, getuigen: Elizabeth Hendrix en Cornelius Dus.
(N.B.-1 Elizabeth Hendrix is bij vele huwelijken getuige, dus waarschijnlijk is zij geen familie)
(N.B.-2 De Walsteeg statie was een schuilkerk in de Walsteeg, niet te verwarren met de latere Walsteeg kerk die in 1850 aan de Mariaplaats gebouwd werd ter vervanging van de schuilkerk.)
(N.B.-3 Cornelis Dus trouwt 15-01-1731 RK in de Walsteeg statie met Petronella van Rossum; "vele getuigen")

Op 1 januari 1788 laten Jan en Dingena bij notaris H. van Aken hun testament opmaken (arch.nr.89, notarisnr. 44, toeg.nr. 4317 (1784-1788), akte 76.

Gehuwd (religieus) ‎2 nov 1748 Utrecht (39 jaar gehuwd) met:

womanDingena Christina "Digna" van Dousborgh‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 29 jaar, dochter van Petrus Jansen van Dousborgh en Wilhelmina Dirx van Cuijck‏.
Geboren Wijck RK gedoopt als Digna in de Sint Catharina Parochie te Heusden, get: Roelof van Cuijck en Hendrina van Dousborgh., gedoopt ‎1 okt 1719 Heusden, overleden ‎10 jan 1788 Gorinchem bron: Parochieboeken arch.nr. 211 te Gorinchem; lijst van overledenen geregistreerd bij de Franciscaner "missiepost Gorinchem".‎, leeftijd ongeveer 68 jaar, begraven ‎14 jan 1788 Gorinchem

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Henricus "Hendrik" Hollander, Daniel(is) Hermansz "Daan" Hollander, Joannes Henricus Hollander
Kinderen:
1.
womanWilhelmina Francina Hollander‏
Geboren ‎sep 1749 Gorinchem, gedoopt ‎11 sep 1749 Gorinchem (doopgetuige: Hendrina (Henrica) van Dousborgh (Doesburgh)), overleden ‎22 dec 1829 's Gravenhage De overlijdens akte te den Haag vermelt dat "Wilhelmina Hollander, geboren te Gorinchem, weduwe was van Machiel Jorg, en de dochter was van Hendrik Hollander en Willemina van Doesburg ! !.‎, leeftijd 80 jaar (overlijden aangifte: ‎24 dec 1829)

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Joannes Henricus Hollander, Samuel Michael Hollander, Gerardus Hermanus Hollander
Wilhelmina, RK geboren te Gorkum, kwam 27-8-1781 naar Den Haag;
N.B. op 21-6-1773 kwam er ook een Hendrik Hollander naar Den Haag RK geboren te Hulst!!??
.

2.
womanJoanna (Johanna) "Anna" Hollander‏
Geboren ‎nov 1750 Gorinchem RK doopget: Maria Hollander en Adrianus Hollander
N.B. doopdatum is slecht leesbaar; zou ook 7 november kunnen zijn.
.
, gedoopt ‎5 nov 1750 Gorinchem (doopgetuige: Maria "Marijtje" de Hollander, Arij den Hollander), overleden ‎16 jan 1840 Rotterdam Bij het overlijden aangegeven als Anna Maria Hollander.‎, leeftijd 89 jaar

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Margarita "Margaretha" Hollander, Henricus Joannes Hollander

3.
womanPetronella Hollander‏
Geboren ‎feb 1754 Gorinchem, gedoopt ‎9 feb 1754 Gorinchem (doopgetuige: Johannes Rochusz, Catarina van Dousborgh), overleden ‎29 aug 1796 Rotterdam Bij haar overlijden is zij aangegeven als 'Pieternella'.
Zij woonde op het Roosant, tegenwoordig Rode Zand; een straat in Rotterdam.
‎, leeftijd 42 jaar, begraven ‎31 aug 1796 Gorinchem. Beroep: visvrouw te Rotterdam Roosant, bij overlijden

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Dijna Henrica Hollander, Petronella Johanna Hollander

4.
manHenricus "Hendrik" Hollander‏
Geboren ‎feb 1756 Gorinchem RK doopget: Hermanus van de Hollander ("van de" doorgestreept) en Maria Hollander ("Maria Hollander" doorgestreept en vervangen door:) Digna Dousburgh {zijn moeder ???}., gedoopt ‎16 feb 1756 Gorinchem (doopgetuige: Dingena Christina "Digna" van Dousborgh, Hermanus Hendrikszn "Manus" de Hollander), overleden ‎27 mrt 1846 Rotterdam‎, leeftijd 90 jaar. Beroep: Tuinder Henricus behoorde tot 1771 tot het "Warmoeziers- of Groengilde" in Gorinchem. Waarschijnlijk vertrok hij toen naar Rotterdam alwaar hij in 1818 als Meester tuinder geregistreerd stond.

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Johanna Maria Hollander
Hendrik is eigenaar van het huis in de Molestraat, van zijn vader en Moeder. Hij machtigd in 1792 zijn broer Samuel om het huis te verkopen.
“Hendrik den Hollander, wonende te Rotterdam, doch zijnde thans alhier,...... magtig te maken sijnen broeder Samuel den Hollander, woonagtig binnen dese stad, om over te dragen aan Adrianus van Hooydonck huis en erve staande en gelegen aan de Oostzijde van de Molestraat.....”
(Transport Gorinchem 1792 Hendrik Hollander, Arch.nr.15 nr.599 p.37v).

5.
woman‎Maria Hollander‏‎
Geboren ‎jan 1759 Gorinchem, gedoopt ‎22 jan 1759 Gorinchem (doopgetuige: Johannes Rochusz, Catarina van Dousborgh), overleden ‎19 feb 1759 Gorinchem‎

6.
man‎Samuel Hollander‏‎
Geboren ‎mei 1761 Gorinchem, gedoopt ‎1 jun 1761 Gorinchem (doopgetuige: Maria van Dousborgh, Samuel Pijffer), overleden ‎12 dec 1794 Rotterdam Samuel overleed ongehuwd.‎, leeftijd 33 jaar, begraven ‎15 dec 1794 Rotterdam

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Anna Margarita "Margaretha" Hollander.
huwelijksgetuige (religieus): Jan "Jan" Milot & Joanna "Anna" Schipperheijn
In Gorinchem zijn de volgende transporten op de naam van Samuel Hollander gevonden:
1792 Samuel den Hollander, Arch.nr.15 nr.599 p.38 betreft tuin
1792 Samuel den Hollander, Arch.nr.15 nr.599 p.70 betreft huis
.

7.
man‎Joannes Hollander‏‎
Geboren ‎feb 1764 Gorinchem RK doopget: Joannes Rokkaers en Catharina van Doesburgh., gedoopt ‎23 feb 1764 Gorinchem (doopgetuige: Johannes Rochusz, Catarina van Dousborgh), overleden ‎9 apr 1764 Gorinchem‎2e huwelijk
man‎Johannes "Jan" de Hollander‏‎, zoon van Hendrik Hollander en Anna Gertrudis "Annetje" Verhoeven‏.

Ondertrouwd ‎13 sep 1788 Rotterdam.
Gehuwd ‎28 sep 1788 Rotterdam, leeftijd ongeveer 63 jaar Johannes en Anna gingen op 14 sept in ondertrouw in Gorinchem, met een attestatie van Rotterdam gedateerd 13 sept. "volgens resolutie van Hre Drossaard & Burgermren van Rotterdam".
"Den 14 Sept 1788 ondertrouwen Jan Hollander J.M. geb. te Wassenaar en wonende alhier met Anna Schipperhein J.D. geb. en woonende alhier".
Na de huwelijks afkondigingen in Gorinchem werd attestatie verleend om in Rotterdam te trouwen.
Voor het huwelijk in Rotterdam werd fl 3,- leges betaald. (bron: RH)
RK huwelijk in "Het Steiger" te Rotterdam: Joannes Hollander met Joanna Schipperhijn.
.

Gehuwd (religieus) ‎28 sep 1788 Rotterdam (2 jaar gehuwd) met:

womanJoanna "Anna" Schipperheijn‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 43 jaar, dochter van Johannes Schipperheijn en Petronella Kente‏.
Geboren Rotterdam RK doop in Het Steiger; doopget: Joanna van Tilburg en Elisabet Goris.
(N.B. Mogelijk is de vrouw van Johannes: Joanna Catharina Schipperhijn, gedoopt 24-07-1752 te Rotterdam; dochter van Joannes Schipperhijn en Petronella Kenten; getuige: Joanna Catharina Pits.)
, gedoopt ‎6 jan 1745 Rotterdam, overleden ‎16 apr 1809 Gorinchem bron: Parochieboeken arch.nr. 211 te Gorinchem; lijst van overledenen geregistreerd bij de Franciscaner "missiepost Gorinchem".‎, leeftijd ongeveer 64 jaar

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Joannes Hollander
1e huwelijk met: Johannes "Jan" de Hollander, 2e huwelijk met: Jan "Jan" Milot
Op 2 september 1791 laat Johanna Schipperheim, weduwe van Jan Hollander, een akte van uitkoop opmaken bij notaris H. van Aken (bron: RH)

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander