Web Site  

woman‎Margriete "Grietge" Verhaven‏‎
Geboren ‎19 mrt 1611 Rotterdam
Overleden ‎27 jan 1672 Rotterdam
[tekst]
Margriete werd 2,5 uur beluid, en werd begraven in de Grote Kerk aan de Blaeck, graf nr. 110; op de grafsteen een wapen met twee rozen en één ster.
‎, 60 jaar
Begraven ‎1 feb 1672 Rotterdam
Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Gerbrand van den Mierop Mr
[Tekst]
In 1645 verleent Margriete, weduwe van Hendrick Jans van den Myerop overleden te Delft, erfgenaam van Johan van de Mierop, overleden te Delft, een machtiging aan Gerrit van der Wel, notaris te Delft, om een huis genaamd "de Poelmarct", gelegen aan de Voorstraat in Delft, over te dragen aan Adriaen Jans Raepenburch, "cnoopenmaker" aldaar.
.
In 1646 prelegateert Margriete het grootste en beste landschapschilderij aan haar zoon, en linnegoed ter waarde van 200 gulden aan haar dochter; beiden werden tevens tot haar enige erfgenamen benoemd.
In 1647 herroept zij het testament van 1646,en benoemt haar kinderen tot haar erfgenamen; het schilderij van haar en haar man gaan naar haar zoon, een geldbedrag naar haar dochter. Het vruchtgebruik van haar goederen waaronder een huis aan het Westnieuwelant
en de verdeling van haar sieraden en klederen worden geregeld.
Tot voogden over haar kinderen worden benoemd: Dirck Daniels, Cornelis de Voogt, en David van Mierop.
.
In 1650 deelt Margriete in de nalatenschap van Frans en Dirck de Leeuw, die waarschijnlijk in het buitenland zijn overleden.
Samen met Davidt van den Mierop, {haar zwager}, coopman te Amsterdam, ontvant zij fl 500,-, voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen.
Het bedrag ontvangen zij van: hun nichten Cathalina, Elisabeth, Maria en Adriana, dochters van Rochus van Steenhuysen, van hun oom Hendrick Verdonck en van hun neven, Willem en Carel de Wolff.
.
In 1653 verleent Margareta een machtiging aan Jacob Tijsse, wonend onder Spijkenisse, om haar rechten te verdedigen inzake een stuk land genaamd "het oude hogelant".
.
In 1655 ontvangt Margriete samen met Davit van Mierop te Amsterdam, broer van haar overleden echtgenoot Hendrik van Mierop, een bedrag van ca fl 144,- uit handen van Jacob Schaek, executeur van de boedel van Aeltge Jansdr Verthoren. E.e.a ter voldoening van een obligatie ten laste van Aeltge Jansdr, op naam gesteld van Jan van Mierop.
(bron: Schenkenberg van Mierop)
.

Ondertrouwd ‎22 aug 1637 Rotterdam.
Gehuwd ‎13 sep 1637 Rotterdam
[tekst]
Ondertouw Delft 22-08-1637; Hendrick van den Myerop JM afkomstig van Delft trouwt met Margriet Verhaven JD van Rotterdam.
(7 jaar gehuwd) met:

manHendrik van den Mierop‏
Geboren ‎± 1612 Delft
Overleden ‎25 okt 1644 Rotterdam
[tekst]
Hendrik van den Mierop werd aanvankelijk, wegens een verbouwing van de toren, begraven aan de Blaak. Het graf werd gedeeld met ene Dieuwertje Aeryiens. Op 21 juli 1651 werd hij verdragen naar een graf, met als opschrift Heijdrik Jannssen van de Mierop. Op de grafsteen, met nummer 100, stond een wapen bestaande uit twee rozen, en een ster. (bron: Schenkenberg vd Mierop)
.
‎, ongeveer 32 jaar
Begraven ‎30 okt 1644 Rotterdam

Kind:

1.
manJohannes "Johan" van den Mierop Mr‏
Geboren ‎8 aug 1641 Rotterdam
Overleden ‎16 sep 1679 Rotterdam
[tekst]
Begraven in de St. Louwrenskerk (graf nr. 100); de klokken werden 3 uur geluid.
‎, 38 jaar
Begraven ‎20 sep 1679 Rotterdam
Beroep: Brouwer
[tekst]
in de brouwerij 't Roode Ancker

Gebeurtenis collecteur-weesverzorger (‎van 1666 tot 1667)
[tekst]
in de remonstrantse kerk.

Gebeurtenis luitenant (‎van 1669 tot 1672)
[tekst]
van de Rotterdamse schutterij.2e huwelijk
woman‎Margriete "Grietge" Verhaven‏‎


Ondertrouwd ‎3 sep 1655 Leiden.
Gehuwd ‎21 sep 1655 Spijkenisse
[tekst]
Op 02-09-1655 ondertrouwen te Rotterdam: Antonij van Schoten, JM van Leijden met Grietgen Verhaven, weduwe van Henrick Mierop, wonende Wijnstraat. Het huwelijk vond plaats op de hofstede te Spijkenisse, getuigen waren: Dirk van der Heij en Dirck de Vooght, beiden zwagers van de bruidegom.
Op 8 november 1655 vestigden Anthonius en Margriete zich te Leijden, ondanks de pest die daar toen heerste.
(bron: Schenkenberg van Mierop)
(16 jaar gehuwd) met:

manAntonij van Schooten‏
Geboren ‎± 1630
[tekst]
Zoon van Joannes Schotenus en Josina van Biervliet; gehuwd 22-07-1614 te Rotterdam.

Overleden ‎na 1675‎
[Tekst]
Als predikant liet Anthonij zich Anthonius Schotenus noemen.

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl