Web Site  

woman‎Aleid van Gelre‏‎
Geboren ‎± 1177 Zutphen
Overleden ‎12 feb 1218
[tekst]
Tijdens haar overlijden nam haar man Willem I deel aan de vijfde kruistocht.
‎, ongeveer 41 jaar

Gehuwd ‎1197 Stavoren
[tekst]
Willem-I en Aleid kregen 5 kinderen:
- Ricardis
- Ada (van Holland van Rijnsburg), werd omstreeks 1239 abdis van de abdij van Rijnsburg.
- Floris, die Willem I als Floris IV in 1222 opvolgde,
- Otto, die als Otto III in 1234 bisschop van Utrecht werd,
- Willem, getrouwd met een dochter van de Heren van Adingen (= Edingen ; fr: Enghien in Henegouwen)
(N.B. de dochter Aleijt van deze Willem van Holland trouwde met Dirk III, (de achtste) Heer van Brederode; Drossaart van Holland.)
(20 of 21 jaar gehuwd) met:

manKruisvaarder
[tekst]
In de derde (1189) en vijfde (1217) kruistocht.
Willem I van Holland Graaf van Holland‏‎
Geboren ‎± 1165 's Gravenhage
Overleden ‎4 feb 1222
[tekst]
Willem I werd begraven in de Abdij van Rijnsburg.
‎, ongeveer 57 jaar
Begraven ‎Rijnsburg, ‎1e huwelijk met: Aleid van Gelre, 2e huwelijk met: Maria van Brabant Hertogin van Brabant Keizerin van Duitsland Gravin van Holland
[Tekst]
Willem I, bijgenaamd de gek (waarschijnlijk vanwege zijn vechtlust), bracht zijn jeugd door in Schotland.
Hij was de derde zoon van graaf Floris III en Ada van Schotland, en werd vernoemd naar zijn oom William the Lion, (Willem I de Leeuw, Gaelisch: Uilliam Garm, Willem de Harde), koning van Schotland van 1165 tot zijn dood in 1214.

Het Graafschap Holland was van Willems vader Floris III overgegaan op zijn broer Dirk VII. Willem betwiste echter het eigendom van het Graafschap, en toen Dirk VII in 1203 overleed werd zijn enige dochter Ada, gravin van Holland.
Zij trouwde op 15 jarige leeftijd Lodewijk II van Loon, om het bezit van het Graafschap veilig te stellen.
Willem accepteerde Ada echter niet als Gravin van Holland, en riep zichzelf uit tot Graaf van Holland, hetgeen resulteerde in de Loonse oorlog, (1203-1206).
Ada, op weg naar de begrafenis van haar vader in Leiden, werd belaagd door vazallen van Willem. Zij verschanste zich op de burcht in Leiden, die vervolgens door Philips van Wassenaar, werd ingenomen.
Ada werd door haar oom geïnterneerd op Texel. Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden.
Lodewijk van Loon was aanvankelijk aan de winnende hand, maar vanaf 1205 keerde het tij ten voordele van Willem. Hij werd gesteund in Zeeland, Kennemerland en Rijnland en zijn leger was sterker.
Lodewijk trok zich begin 1206 terug uit Holland, maar werd achtervolgd door Willem en in een gevecht aan de Zijl verslagen.
Op 14 oktober 1206 werd er vrede gesloten met het Verdrag van Brugge; Hoewel Zeeland en de streek rond Geertruidenberg aan Willem werden toegewezen, en de rest van Holland aan Lodewijk, was Willem feitelijk toch de Graaf van Holland, en noemde zichzelf in 1210 gewoon: Comes Hollandiae ("Graaf van Holland").

Graaf Willem I heeft veel roem vergaard door zijn deelname aan de vijfde kruistocht.
Tijdens zijn bewind werd de opkomst van de steden bevorderd. Hij verleende stadsrechten aan Middelburg, Dordrecht, Geertruidenberg en mogelijk ook aan Leiden.
Ook werden een aantal belangrijke waterstaatkundige werken uitgevoerd, waaronder de bedijking van de Grote Waard en de aanleg van de Spaarndam.
Hij gaf bovenden een belangrijke aanzet tot het ontstaan van de hoogheemraadschappen.

Zie: Willem I van Holland

Kind:

1.
manFloris IV van Holland Graaf van Holland‏
Geboren ‎24 jun 1210
Overleden ‎19 jul 1234 Corbie (Fr)
[tekst]
Floris overleed tijdens een toernooi te Corbie in Frankrijk; hij werd begraven in de Abdij van Rijnsburg.
‎, 24 jaar
Begraven ‎Rijnsburg
[Tekst]
Floris IV volgde zijn vader op in 1222. De eerst paar maanden, tot hij op zijn twaalfde jaar meerderjarig geworden was, onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Floris IV huwde voor 1224 te Antwerpen met Machteld van Brabant. Hij was tien jaar daarvoor, op 5 november 1214, al met haar al verloofd toen hij nog maar vier jaar oud was. Machteld zelf was op het moment van deze verloving 14 jaar oud en al kort daarvoor weduwe geworden.
Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren:
- Willem die zijn vader in 1234 als Willem II opvolgde,
- Hendrik,
- Floris die bekend werd als Floris de Voogd,
- Machteld,
- Aleid die huwde met Jan van Avesnes
. . .(met haar zoon Jan II werd het Eerste Huis van Holland na de dood van Jan I, de zoon van Floris V, opgevolgd door het Huis van Henegouwen),
- Margaretha, die Herman van Hennenberg huwde.
.
Floris IV breidde zijn gebied uit met het Land van Altena.
Hij twistte verschillende keren met de Utrechtse bisschop Otto van Lippe, maar stond deze in 1227 toch bij in zijn strijd tegen de Drenten.
In 1229 kocht hij een hof waar hij met de bouw van een jachthuis in het latere 's-Gravenhage de basis legde voor het grafelijk verblijf.
In 1234 nam Floris deel aan de "kruistocht" tegen de Stedingers, een groep boeren in het Elbegebied van het Bisdom Bremen, die weigerden de kerkelijke tienden te betalen en als heidenen werden beschouwd.
Floris IV behaalde roem in verschillende tournooien; in 1234 werd hij tijdens een van deze tournooien te Corbie in Frankrijk gedood.
(bron: Stamboom familie Tijhoff)
.


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl