Web Site   

man‎Gerrit van Caspel‏‎
Geboren ‎± 1732
Begraven ‎6 jun 1767 Abcoude
[Tekst]
Gerrit was na de dood van zijn oom Gerrit, eigenaar van Huis Zorgvrij in Baambrugge, samen met zijn broer Sijmen.
Zijn broer Pieter en zus Jannetje waren zijn voogden totdat hij meerderjarig werd.

Gehuwd ‎12 mei 1754 Abcoude, leeftijd ongeveer 22 jaar
[tekst]
Op 30-10-1754 dragen Gerrit van Kaspel gehuwd met Hendrikje Gysberts van Tent, wonend te Bambrugh, een obligatie van f 700,- ten laste van provincie, over aan Machtilda Rynvis, gehuwd met Cornelis van Bosvelt, predicant te Jutphaas.
(ref: Notaris H v Dam, Archief Utr: aktenummer 171)

Op 01-04-1758 verkoopt Gerrit van Caspel aan de Heer en Mr. Joan Teschemaker, secretaris van Wyk by Duursteede, een obligatie groot fl 1.000, - t.l.v. de provincie Utrecht.
(ref: Notaris O. van der Schroeff, Utrecht, akte nr. 40)

Op 26-04-1760 verkoopt Gerrit van Caspel wonend in 't Gijn een obligatie ten laste van de provincie Utrecht groot fl 700,- , aan de Heer Jan de Heger.
Gerrit was voor 1/3 mede eigenaar van deze obligatie, die op naam stond van Sijmen van Caspel, en die verkregen was uit de erfenis van wijlen zijn oom Gerrit Symense van Caspel, volgens de boedelscheiding van 21-08-1749 voor notaris Tredee te Abcoude.
(ref: Notaris O.H. van Schroeff, Utrecht; akte nr. 61)
(6 of 7 jaar gehuwd) met:

womanHendrikje Gijsbertse van 't Ent‏, leeftijd bij huwelijk 26 of 27 jaar
Geboren ‎1727
Overleden ‎1761‎, leeftijd 33 of 34 jaar


2e huwelijk
man‎Gerrit van Caspel‏‎


Ondertrouwd ‎22 mei 1762 Weesp.
Gehuwd ‎6 jun 1762 Abcoude, leeftijd ongeveer 30 jaar
[tekst]
Gerrit, wonend in Weesperkarspel (onder Weesp), was weduwnaar van Gijsbertje van ’t End, Adriana woonde onder Ouderkerk; trouwkosten fl 6,-.
Op 11 maart 1763 Gerrit additioneel fl24,- te Weesperkaspel betalen omdat aanvankelijk "kwalijk aangifte" was gedaan van derde klasse, maar dat gebleken was dat hij in de eerst klasse behoorde te trouwen, waarvoor hij bovendien een bekeuring ontving.
Adriana van Loenen (JD) woonde "onder Ouderkerk, Betoog geligt om tot Abcou te trouwen", vermeldt het trouwboek van Ouder-Amstel. Vijf jaar later werd Gerrit op hun huwelijksdag begraven in Abcoude.
(5 jaar gehuwd) met:

womanAdriana "Ariaantje" Loenen‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 23 jaar
Geboren Ouderkerk
[tekst]
Ariaantje werd vernoemd naar haar grootmoeder van moeders kant: Ariaantje Cornelis Vogel.

Gedoopt ‎12 apr 1739 Abcoude
Overleden ‎1 dec 1811 Abcoude
[tekst]
Ariaantje werd begraven in de N.H.-kerk van Abcoude "op het choor" in een eigen graf: "Hier zijn begraven Ariaantje Loenen/weduwe/Dirk Hollander/eertijts weduwe/Gerrit van Kaspel/en haar zoon/Pieter van Kaspel/Gerritszoon/uit haar eerste huwelijk verwekt."
.
‎, leeftijd ongeveer 72 jaar
Begraven ‎7 dec 1811 Abcoude, ‎1e huwelijk met: Gerrit van Caspel, 2e huwelijk met: Dirck de Hollander
[Tekst]
Ariaantje zal als meisje van 17, 18 jaar waarschijnlijk op Bijlmerlust gewoond hebben.
Vader Eldert hielp zijn kinderen regelmatig met geld. Ariaantje ‘kreeg’ via hypotheekakten of onderhandse leningen in totaal fl 6.100,00 van haar vader.

Moeder Trijntje verdeelde in 1789 (hoogbejaard) haar bezittingen onder de kinderen; Ariaantje kreeg net als de andere kinderen fl 14.000,--!
Verder erft Ariaantje blijkens de erfdeling van haar vader Ellert op 13-03-1789, o.a nog 8 bunder, 51 roe land in de Gein en Gaasperpolder onder Ouder-Amstel, aan de Straatweg nabij Abcoude.
Op 4-02-1800 verkoopt haar zoon Pieter van Caspel zijn efdeel, bestaand uit 1/4 deel van de boerderij "door velen niet gedacht", het huis het Haantje, en het huis het Hennetjr, aan zijn moeder Ariaantje.
Op 17-8-1802, wordt zij volledig eigenaresse van de boerderij "van velen niet gedacht" blijkens de scheidingsakte te Abcoude voor Notaris Wilhelmus van Gulpen.

4 sept. 1790: Verkopen Roelof Oostwaard en zoon Jan de herberg ‘t Zwaentje aan Jan Pool, makelaar te Amsterdam, die het koopt voor rekening van Adriana Loenen, wed. van Dirk Hollander (1.600 gulden).
[Gaardersarchieven Weesperkarspel, nr. 86, inv. …]

17.8.1802 maakte Ariaantje haar testament op voor Notaris Wilhelmus van Gulpen te Abcoude.
Zij verklaarde "de Bezorging en Directie haarer Begraaffenisse mitsgaders de wijse op welken, geheel en al te demandeeren en over te laten aan haaren jongsten soon Eldert Hollander." Vervolgens "verklaarde zij te willen en te begeeren dat geduurenden de tijd van ses weeken na haar afsterven haaren Boedel (.....) geheel en al zal moeten blijven in dien Staat als dezelve op haar sterfdag gevonden zal worden mitsgaders dat haar Huishouden tot zoo lange zal moeten voortduuren op de bij haar gewoone wijse en de Kosten deswegens uit haaren Boedel betaald zullen moeten worden."

De twee enige erfgenamen zijn haar zoon Pieter van Caspel en Eldert Hollander.
Zoon Eldert kreeg als prelegaat, tot een waarde van fl 6.000,-- de boerderij "Van Veelen niet Gedagt", het huis genaamd "het Haantje", het huis genaamd "het Hennetje" en het huis genaamd "het Zwaantje". De rest moest gelijk tussen Pieter en Eldert verdeeld worden.

Bron: Rutger Loenen, Austerlitz.

Kind:

1.
manPieter Gerritsz van Caspel‏
Gedoopt ‎19 jan 1766 Weesp
[tekst]
NG doopgetuigen: Treijntje Loenen en Geertje Jacobse Bos.
(doopgetuige: Geertje Jacobsdr Bos)
Overleden ‎14 nov 1813 Abcoude-Proostdij‎, leeftijd ongeveer 47 jaar
Beroep: Veehouder
[tekst]
in 1812, vermeld in akte van Scheiding d.d. 13 apr 1812 van moeder Ariaantje Loenen.

[Tekst]
Op 26-2-1771 erft Pieter Gerritsz van Caspel, 5 jaar oud, uit het bezit van Geertje Jacobs Bos, eertijds weduwe van Gijsbert Claesse van 't Ent. Geertje en Gijsbert hadden twee dochters, Hendrikje- en Annetje Gijsberts van 't Ent.

Pieter Gerritszn van Caspel was de zoon uit het tweede huwelijk van Gerrit van Caspel met Ariaantje Loenen; Gerrit van Caspel was eerder gehuwd met Hendrikje Gijsberts van't Ent. Ariaantje Loenen, Pieter Gerritsz' moeder, weduwe van Gerrit van Caspel, was inmiddels hertrouwd met Dirk Hollander, die optrad als voogd over Pieter Gerrtisz van Caspel.

Pieters erfenis bestaat uit de helft van:
= een boerderij met ruim 26 morgen land gelegen in de Broekzijder polder aan het Gein onder Abcoude Proosdije gerecht.
= een huis en erf genaamd het Hennetje nabij voornoemde boerderij gelegen aan 't Gein, "tusschen den Dijk en 't Geynwater".
= een huis, houten loods en erf genaamd het Haantje, eveneens aan 't Gein in de Broekzijderpolder.

De andere helft van voornoemd onroerend goed gaat naar Pieter, Geertje en Annetje van Caspel, de kleinkinderen van Annetje Gijsberts van 't Ent gehuwd met Symen van Caspel. Zij was de zus van eerder genoemde Hendrikje Gijsberts van 't Ent.


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl