Web Site  

man‎Arie van der Geest‏‎
Geboren ‎10 okt 1732 Zoeterwoude
[tekst]
Doopgetuigen: Cors en Apollonia Arisse van der Geest.

Overleden ‎22 jan 1795 Warmond‎, 62 jaar
[Tekst]
Door zijn huwelijk met Trijntje Dirks Meijster kwam Arie op de boerderij aan de "ouw d'AA" van Gerrit Vink, de overleden echtgenoot van Trijntje Meijster. Na het overlijden van Arie vd Geest hertrouwde Marijtje Vromestein met Willem Kortekaas, die het bedrijf toen toen beheerde.
Na het overlijden van Marijtje, verliet Willem de boerderij aan de Zwarteweg, en hertrouwde in Warmond met Cornelia Franken.
Het bedrijf wordt in 1809, na het overlijden van Marijtje, overgenomen door Jacob Corneliszn van Egmond, getrouwd met Anna Cornelisdr Borst.
De boerderij , gelegen aan de Zwarte weg nr. 4 onder Oud Ade, is tegenwoordig mooi gerestaureerd, en is niet meer als boerenbedrijf in gebruik.

Gebeurtenis Poldermeester
[tekst]
van de Vrouwe-Vennepolder

Gehuwd ‎17 nov 1766 Alkemade
[tekst]
Op 25 october 1766 voor notaris Albertus Kleijnenbergh te Leiden, benoemt Trijntje Dirkse Meester
weduwe van wijlen Gerrit Hendriksz Vinck, wonende op de Oude Aa onder de heerlijkhejt van Alkemade haar aanbehuwd broeder Hendrik Hendriksz Vinck, wonend in de Zeven Huizen en haar goede bekende Arij Jacobsz van der Geest, wonende op de Oude Aa, tot voogd over haar minderjarige kinderen.
Op dezelfde dag schenkt Trijntje bij de notaris aan haar vier kinderen uit haar eeste huwelijk: Antje 10jr, Hendrik 9jr, Albertus 7jr en Clazina 5jr, ieder de som van fl 200,- , uit te keren op hun trouwdag, of bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd.

Op 11 April 1767 maakten Arij Jacobsz van der Geest en Trijntje Dirkse Meijster wonende op de Oude Aa onder de heerlijkhejt van Alkemade, hun testament op bij notaris Albertus Kleijnenbergh notaris te Leiden.
Trijntjes zwager Hendrik de Vink wordt als voogd benoemd over hun eventueel minderjarige kinderen en Trijntjes eventuele minderjarige kinderen uit haar eerste huwelijk, indien indien een van beiden vroeg zou overlijden.
(9 jaar gehuwd) met:

womanTrijntje Dirks Meijster‏
Geboren ‎voor 1735
[tekst]
Dochter van Dirk Pieters Meyster en Claesgen Janse van der Marck (bron: Geestverwanten).

Overleden ‎20 feb 1776 Oud Ade‎, minimaal 41 jaar
Begraven ‎Warmond, 1e huwelijk met: Gerrit Hendriksz "Geert" Vink, ‎2e huwelijk met: Arie van der Geest


2e huwelijk
man‎Arie van der Geest‏‎


Ondertrouwd ‎6 apr 1777 Warmond.
Gehuwd ‎20 apr 1777 Warmond
[tekst]
Arij woonde "op de Rijpweetering" tijdens zijn ondertrouw in 1677; Marijtje woonde in Warmond.
Het bruidspaar woonde te Oud Ade volgens de RK huwelijksakte.

Gehuwd (religieus) ‎21 apr 1777 Rijpwetering (17 jaar gehuwd) met:

womanMaria Pietersdr "Marijtje" Vromestein‏
Geboren ‎Warmond (Vrouwe Ven)
[tekst]
Dopeling geboren te "Ven"; doopgetuigen: Cent Pieterszn van Kobelesweij en Jacoba Jans Vromestijn, vervangen door Dirkje Jans Kortekaas.

Gedoopt ‎5 mei 1754 Rijpwetering (doopgetuige: Dirkje Jans Kortekaas)
Overleden ‎8 apr 1808 Alkemade‎, ongeveer 53 jaar, ‎1e huwelijk met: Arie van der Geest, 2e huwelijk met: Willem Kortekaas

Kinderen:

1.
manPetrus "Pieter" van der Geest‏
Geboren ‎Oud Ade
[tekst]
Doopgetuigen: Frans Pieterszn Vromenstein en Neeltje Pieterse Vromenstein

Gedoopt ‎23 feb 1780 Oud Ade
Overleden ‎14 dec 1851 Warmond
[tekst]
Overleden aan het Zijleijnde
‎, ongeveer 71 jaar
Beroep: Bouwman
[Tekst]
Piet van der Geest woonde op de boerderij "Zijleinde" in Warmond aan de Zijpe, een zijarm van de Kaag.
Oorspronkelijk was deze boerderij bewoond door Gijsbert van der Schot, veehouder, die ongeveer 73 morgen land bezat in de ‘Butterhuys’ (= Boterhuispolder) en ongeveer 28 morgen in de Sweylanderpolder. [ Zie verder onder Gijsbert vd Schot]

Piet van de Geest pachtte deze boerderij van het Amsterdamse armenkantoor.
[Bron: het Boek “Geestverwanten” van Theo van der Poel ]

Op 17 April 1821 wordt boelhuis gehouden op: "de Huismans-Woning Zijl-einde aan of omtrent den Zijldijk in het Lageland onder Warmond, thans in huur gebruikt wordende door Pieter van der Geest".
Verkocht worden: diverse Meubilaire goederen en inboedel, zoals kabinetten, hoekbufetten, kasten, spiegels, tafels, stoelen, bedden . . . . . . .Porcelein, Engels en Deltsch aardewerk, . . . . . . . Rijtuigen, etc etc.
Het lijkt hier te gaan om de inboedel van Dirk Bus, die een jaar eerder overleed.
[bron: Leydse Courant, 11/04/1821; p. 2/2 ]

2.
womanJohanna "Jannetje" van der Geest‏
Gedoopt ‎15 aug 1786 Oud Ade
Overleden ‎15 nov 1813 Hazerswoude‎, ongeveer 27 jaar


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl