Web Site  

man‎Franciscus Ernestus "Frans" van Someren‏‎
Gedoopt ‎6 mrt 1696 Oegstgeest
[tekst]
Doopgetuigen: Jan Leenderts en Maritje Willems.

Overleden ‎Vrouwe Venne
[tekst]
Aangifte van overlijden te Rijnsburg, in de classe fl 3,- .

Begraven ‎27 dec 1748 Rijnsburg
[Tekst]
Op 14 juni 1732 erfde Franciscus, als enige erfgenaam van zijn tante Agnieta van Someren een huis en erf aan de Oostzijde van de Jan Vossensteeg, op de hoek van de Kleine Steenhouwerspoort in Leiden.
Het huis was getaxeerd op fl 200,-
.
In "De Verponding van huizen in Rijnsburg en de Vrouweven ANNO 1733, wordt Frans Ernestus van Someren genoemd bij de "Huijsen op de Zuijtsvenne" met 2 huijsen sijnde een bouwoninge, 2.10.-.
Op 1-4-1744 wordt Frans van Someren, door de leenkamer van hofstede Warmond, bij overdracht door Jacob Meeusz. Klinkenberg, voor f 1560.-, beleend met 6 morgen land in Warmond, gelegen over de Zijl, in de "Butterhuispolder.
Het land was gelegen omtrent de "Trekweg langs de Zijl".
Op 27-3-1749 gaat dit leen over op Gijsbert van der Schot, voor Pieter van Someren, oud 2 jaar, "bij dode van Frans, diens vader".
[06.01.1749. Testament van Frans [Ernestus] van Zomeren (weduwnaar van Neeltje Pieters de Haas), overleden op de Vrouwevenne [‡ 27.12], dd. 13.11.1745 voor notaris Josué l’Ange Josuézoon te Leiden].

De 6 morgen land van de hofstede Warmond,waren achtereenvolgens in leen bij:
"6 morgen land in Warmond, (1565: gelegen over de Zijl; (1730: in de Butterhuispolder); (1744: in twee stukken naast elkaar)":
29-01-1421: Hendrik van der Does.
29-04-1448: Dirk van der Does bij dode van Hendrik, zijn vader.
17-10-1461: Willem van der Does bij dode van Dirk, zijn vader.
05-2-1510: Gerard van Lokhorst voor Adriana van der Does, weduwe van Jan van Lokhorst, zijn moeder, bij dode van Willem, haar vader.
08-03-1554: Willem van Lokhorst, ridder.
20-07-1565: Vincent van Lokhorst, neef van de leenheer, bij dode van Willem, zijn broer.
28-05-1601: Nikolaas van Matenesse, heer van Hazerswoude enz., voor Geertruida van Lokhorst bij dode van Vincent van Lokhorst.
18-09-1636: Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst, Sliedrecht enz., zwager van de leenheer, zoals zijn ouders.
16-01-1730: Jacob Meeusz. Klinkenberg.
01-04-1744: Frans van Someren bij overdracht door Jacob Meeusz. Klinkenberg voor f 1560.-.
27-03-1749: Gijsbert van der Schot voor Pieter van Someren, oud 2 jaar, bij dode van Frans, diens vader.
19-01-1764: Gijsbert van der Schot voor Lambertus, zijn zoon, oud 12 jaar, bij dode van Pieter van Someren, diens halfbroer.
22-03-1777: Hulde van Lambertus van der Schot.
15-05-1792: Dirk Bus voor Cornelia van der Schot, zijn vrouw, oud 37 jaar, te Amsterdam bij dode van Lambertus, haar broer.

Ondertrouwd ‎6 apr 1720 Oegstgeest.
Gehuwd ‎21 apr 1720 Oegstgeest met:

womanNeeltje Pietersdr de Haas‏
Geboren ‎12 jul 1693 Wassenaar
[tekst]
RK Doop 12-07-1693 te Wassenaar: Neiltie, dr van PieterJacobs {de Haes} en Crijnkie Roele.
getuigen: Jeroen Jacobs en Martie Jacobs.

Gedoopt ‎12 jul 1693 Wassenaar
Begraven ‎17 dec 1740 Rijnsburg
[tekst]
Het overlijden van Neeltje werd aangegeven te Rijnsburg, in de klasse van fl 3,-.

[Tekst]
[ 12.01.1741. Testament van Neeltje Pieters de Haas [‡ 17.12], huisvrouw van Frans [Ernestus] van Zomeren, dd. 01-03-1727 voor notaris Hendrik Wilmers te Leiden].

Kinderen:

1.
man‎Florentius Ernestus van Someren‏‎
Geboren ‎Warmond
[tekst]
Bij de RK doop van Florentius Ernestus van Someren waren aanwezig: de Hr. Florentius Ignatius van Alkemade, en Sophia Ernst Terwiska.

Gedoopt ‎29 okt 1721 Sassenheim (doopgetuige: Sophia Ernestus Terwisscha)

2.
woman‎Maria Jacoba van Someren‏‎
Geboren ‎Warmond
[tekst]
RK Doopgetuigen: De Hoog Ed. Heer Florentius Ignatius van Alkemade en Agnes van Someren.

Gedoopt ‎19 dec 1722 Sassenheim (doopgetuige: Angenietje (Agneta) "Agnes" van Someren)

3.
man‎Jacobus van Someren‏‎
Geboren ‎Warmond
[tekst]
RK doopgetuigen: Jan Leendertse en Marijtje Cornelis Meerburg.

Gedoopt ‎4 mrt 1725 Sassenheim

4.
woman‎Maria Franse van Someren‏‎
Geboren ‎Oud Ade (De Moppe)
[tekst]
RK doopgetuigen: Jeroen Pieterse en Antje Keese.

Gedoopt ‎13 apr 1728 Rijpwetering

5.
womanMaria Franse "Mietje/Maartje" van Zomeren‏
Geboren ‎Oud Ade (De Moppe)
[tekst]
RK Doopgetuigen: Jeroen Pieters de Haas en Antje Cornelisse Tetroe.

Gedoopt ‎12 feb 1730 Rijpwetering
Overleden ‎6 feb 1816 Hazerswoude
[tekst]
Marijtje overleed op 86 jarige leeftijd.
‎, ongeveer 85 jaar

6.
man‎Jacobus van Someren‏‎
Geboren ‎Oud Ade (De Moppe)
[tekst]
RK doopget: Leendert Boshuijsen en Marijtje Meerburg.

Gedoopt ‎21 mrt 1732 Rijpwetering

7.
man‎Jacobus van Someren‏‎
Geboren ‎Oud Ade (De Moppe)
[tekst]
RK doopget: Leendert Huijb Boshuijsen en Marijtje Corn Meerburg.

Gedoopt ‎6 aug 1736 Rijpwetering2e huwelijk
man‎Franciscus Ernestus "Frans" van Someren‏‎


Ondertrouwd ‎23 jan 1745 Rijnsburg.
Gehuwd ‎9 feb 1745 Warmond
[tekst]
Huwelijks aangifte te Rijnsburg in de klasse van fl 6,-.: Frans van Zomeren, weduwnaar van Neeltje Pietersdr de Haas, van de Vrouwe Ven, met Marijtje Pietersdr van der Post, Jonge Dochter te Warmond.
(48 jaar gehuwd) met:

womanMarijtje Pietersdr van der Post‏
Geboren ‎Katwijk a/d Rijn
Overleden ‎8 apr 1793 Warmond
[tekst]
Haar overlijden werd aangegeven door Jan Dijker, in de Classe van fl 30,-.
, ‎1e huwelijk met: Franciscus Ernestus "Frans" van Someren, 2e huwelijk met: Gijsbert van der Schot

Kind:

1.
man‎Pieter van Someren‏‎
Geboren ‎Vrouwe Venne
[tekst]
RK doopget: Pieter Pieterse van der Post en Trijntje Pieters van der Post.

Gedoopt ‎20 nov 1745 Rijpwetering
Overleden ‎± 1764‎, ongeveer 19 jaar
[Tekst]
Pieter van Someren was via zijn vader erfgenaam van het Leen van de hofstede van Warmond; 6 morgen land in Warmond, gelegen over de Zijl, in de "Butterhuispolder.
Omdat hij pas twee jaar oud was toen zijn vader overleed, beheerde Gijsbert van der Schot, die in oktober 1749 met zijn moeder trouwde, het leen, dat gelegen was aan de "trekweg langs de Zijl".
Omdat Pieter vroeg overleed, werd zijn halbroer Lambert van der Schot de erfgenaam.


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl