Web Site   

woman‎Anna "Antje" Meijster‏‎, dochter van Christianus "Kors" Meijster en Wilhelmina "Willemijntje" van Wissen‏.
Gedoopt ‎4 apr 1770 Voorschoten RK doopgetuigen: Cornelis Willemse Posthoorn en Antje Korsen Rennerswael. (doopgetuige: CornelisWillemse Posthoorn, Antje Corsdr Remmerswaal), overleden ‎11 jan 1846 Wassenaar Haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Adrianus den Hollander, 49jr, bouwman, en door gebuur Pieter Knijnenburg, 31 jr, arbeider, beiden wonend te Wassenaar.‎, leeftijd ongeveer 75 jaar (overlijden aangifte: Arie den Hollander). Beroep: Bouwvrouw t.t.v overlijden.

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Agatha "Aagje" den Hollander, Cors "Korstiaan" Meester, Johannes Janszn Obdam

Ondertrouwd ‎27 apr 1792 Wassenaar.
Gehuwd ‎13 mei 1792 Wassenaar, leeftijd ongeveer 22 jaar Bij de volkstelling in Wassenaar van 1829 woonden de kinderen Jannetje en Antje nog thuis. (46 jaar gehuwd) met:

manHendrik "Heijn" den Hollander‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 28 jaar, zoon van Arij den Hollander en Agie Pieters "Agatha" Santvliet‏.
Gedoopt ‎3 okt 1763 Wassenaar (doopgetuige: Maria Pietersdr "Marijtje" van der Voort, Hermanus Hendrikszn "Manus" de Hollander), overleden ‎20 mrt 1839 Wassenaar Zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Adrianus den Hollander, 42jr, en door Jacobus van der Kleij, 42jr, gebuur, beiden bouwlieden, wonend te Wassenaar.‎, leeftijd ongeveer 75 jaar (overlijden aangifte: Arie den Hollander). Beroepen: Bouwman, Tapper (‎± 1782) In 1782 worden er opnieuw admissien voor neeringdoenden uitgegeven (toeg.nr. 524). Hendrik Arisz den Hollander "Flessiaan" komt daarin voor, wonend aan de Heereweg onder Maaldrift., Koopman (‎± 1810) Volgens het Registers van Patenten over de jaren 1810-1811 staat Hendrik vermeld met Patent nr. 166 onder: "kooplieden in veldvrugten en levend vee" (afd.2, art. 31; bijdrage fl. 1,10 )

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Agatha "Aagje" den Hollander, Cors "Korstiaan" Meester, Johannes Janszn Obdam.
overlijden aangifte: Agatha "Agie" den Hollander
Hendrik koopt op 18 december 1797 van Jan Volkering in Wassenaar voor 500 gulden een "Huijs, Erve, en omtrent 80 Roeden Land staande en gelegen onder Wassenaar aan de Heereweg...." Op het huis rust een schuld van 300 gulden. Het huis wordt op 15 mei 1798 getransporteerd.
Waarschijnlijk betrof het het huis aan de Straatweg in Wassenaar nabij de Maaldrift, waar later Het Leydsche Tolhuis (in) werd gevestigd. (kadastraal percelen 541 t/m 545; Wassenaar sectie C, 2e blad, Stevenshofpolder).
N.B. Jan Volkering trouwde in 1806 met Willemijntje Zandbergen uit Katwijk a/d Rijn, dochter van dr van Pancras Zandbergen en Marijtje Reinierre Pepels.


.
Na het overlijden van zijn ouders verkopen Hendrik en zijn broer Pieter volgens akte op 05-02-1805 hun erfdeel in het onroerend goed aan broer Jan, voor de som van fl 475,-. Het betreft een Huis aan den Deijl, 3 hond teelland bij Kortendorp en nog 2 hond, 40 roe teelland eveneens bij Kortendorp. (Kortendorp lag in Wassenaar waar nu de Ammontjeslaan - Maaldrift is.)
(Het huis Aan den Deijl werd in 1815 door Jan Opdam, weduwnaar van Keetje Wassenaar, eerder echtgenote van Jan den Hollander (overleden), verkocht voor fl 425,- aan Jan Korel.)
.
Eveneens op 5 febr 1805 koopt Hendik den Hollander van Leendert - en Maria Raaphorst, weduwe van Pieter Vijverberg, (de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Apolonia Leendertsdr van Haastert wedu van Leendert Raaphorst), een Huijsmanswooning, Hooijbarg en verder Getimmerte aan 't Amenlaantje of Kortendorp met Weij, Hooij en Teellanden met Custingbrief groot een duizend drie honderd guldens" op naam van de verkopers. De Huismanswoning heeft dan nr. 166.; het weij, hooij en teelland is groot, 2 morgen, 5 hond, en 40 roe ( W3 Bon 29); belend als volgt:
NO het Amenlaantje of Kortendorp
ZO wed. van Jacobus van der Klaauw
ZW Pieter van der Kleij
NW de Kortewatering
Deze woning en hooijberg zijn de voorloper van huidige boerderij van den Hollander aan het Ammonslaantje in Wassenaar
.
Op dezelfde dag verkoopt Hendrik zijn huijs en erve met 80 roeden land aan de Heereweg aan Jacobus van der Peet "voor vijf honderd guldens met Custingbrief van drie honderd guldens en tweehonderd guldens contant". Dit huis kocht hij op 15-05-1798 van Jan Volkering voor hetzelfde bedrag.
.
Hendrik, kocht op 28-03-1806 1-morgen, 1-hond en 30-roeden teeland van Johannes Nell in de Stevenshofpolder te Wassenaar. De aankoop werd gefinancieerd met een Lening van Louwrens Beijnen tbv fl 350,-
(het areaal is na 1813 gelijk aan 1 bund, 3 roe, 5 el, en betrof kadastrale percelen 570 en 571; Wassenaar sectie C, 2e blad, Stevenshofpolder, gelegen aan de Molensloot, op de grens met Voorschoten).
.
Op 26-05-1815 worden de teellanden in Kortendorp verkocht aan Arij Vijverberg voor fl 260,--, maar op dezelfde dag koopt Hendrik den Hollander deze teellanden weer van Arij Vijverberg voor fl 260,--.
Tevens wordt de hypotheekakte van fl 440,-- geroyeerd, die uitgegeven was op 08-12-1808 door de weeskamers te Wassenaar, op naam van Cornelia (Keetje) Wassenaar, weduwe van Jan den Hollander, betreffende het Huys en Erve aan den Deyl onder Wassenaar en 5 Hond 40 Roeden teelland.
Toen Keetje Wassenaar in 1813 overleed nam Hendrik deze hypotheekbrief over als voogd over de kinderen van zijn broer Jan en Keetje Wassenaar.
.
In akte 31 (26 mei 1815) verleden ten overstaan van de heer Vrederechter van Canton den Hage, getekend door Hendrik den Hollander (zwager van Keetje Wassenaar overleden op 04-10-1813 ) verklaart Hendrik dat er op 4-10-1813 in een familieraad besloten was dat hij voogd werd van de drie minderjarige kinderen van Jan den Hollander en Keetje Wassenaar en verklaart hij: "Uit de weesmannen van Wassenaar en Zuydwijk te hebben ontvangen en overgenomen deze hypotheekbrief groot in kapitaal 440,- gulden, welke hypotheekbrief voort spruitende ter zake van het aandeel of de erfportie der gemelde drie minderjarige kinderen competerende in de boedel door wijlen harer vader Johannes den Hollander en wijlen harer moeder Cornelia Wassenaar" .
De drie minderjarige kinderen waren Aagje Leendert en Arendje den Hollander
(N.B. Competeren: behoren, aangaan, schuldig zijn, toebehoren)

++++++++++++++++++++++++
Hendrik was geregistreerd in het "Registre Civique" (kiesgerechtigden) in 1811 te Wassenaar.
In 1829 waren Lambertus van der Plas, 18jr geb Wassenaar, en Bart van der Spek, 22jr geb Wassenaar, bouwmansknecht bij Hendrik.
Kinderen:
1.
womanAgatha "Agie" den Hollander‏
Gedoopt ‎23 aug 1793 Wassenaar (doopgetuige: Johannes "Jan" den Hollander, Cornelia van der Meulen), overleden ‎26 jan 1835 Wassenaar Overlijdens aangifte door Vader Hendrik den Hollander 71 jr, en neef Cornelis van der Drift, 47jr, bouwman.‎, leeftijd ongeveer 41 jaar (overlijden aangifte: Hendrik "Heijn" den Hollander). Beroepen: Bouwvrouw, Naaister (‎van ± 1810 tot ± 1811) Volgens het Registers van Patenten over de jaren 1810-1811 staat Aagje in 1810 vermeld met Patent nr. 168 (nr. 157 in 1811) onder: "naaivrouwen of naaisters" (afd.2, art. 32; bijdrage 8 stuivers)

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Antje den Hollander

2.
manChristianus "Cors" den Hollander‏
Geboren ‎2 feb 1795 Wassenaar, gedoopt ‎3 feb 1795 Wassenaar (doopgetuige: Wilhelmina "Willemijntje" van Wissen, Gerrit Meijster), overleden ‎21 feb 1872 Zoeterwoude Overlijden werd aangegeven door Peter Klumpert, 46jr, veldwachter en Cornelis van der Poel, 28jr, bouwman, beiden wonend te Zoeterwoude; beiden geen familie.‎, leeftijd 77 jaar. Beroep: Bouwman op boerderij Wilstee; lokaal bekend als de "Balkenende" boerderij (Bospolder-1)

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Antje den Hollander.
overlijden aangifte: Adrianus den Hollander, Maria den Hollander.
huwelijksgetuige: Johannes den Hollander & Geertruida Hartveld
Cors den Hollander verkoopt op 12-03-1828 aan zijn broer Arie een weiland aan de Paapweg, groot 1/2 morgen, 1 hont, en 228 roe. (ref: akte 74 notaris van den Bergen te Wassenaar).
.
In 1827 vestigde Cors zich in Leiderdorp: Kerkwijk nr.165. Hij was waarschijnlijk pachtopvolger van Cornelis Bergman en Pieternel Graven.
Ook in 1833, toen zijn dochter Marijtje stierf, woonde hij met vrouw en kinderen Adrianus en Hendrik in Leiderdorp, Kerkwijk no.165; dit was een boerderij in de Bospolder, aan de Dwarswetering, die lokaal later bekend stond als de "Balkenende boerderij".
Tijdens de volkstelling 1829 waren inwonend Jacob Groen in `t Woud geb.te Leimuiden (1808-1829 uit Woubrugge), Arie Vogel geb.Woubrugge (1815-1829 uit Leiderdorp), en Neeltje de Beste geb.Leiderdorp (1810-1828 uit Rijpwetering).
Tijdens de Volkstelling 1839 was inwonend Cornelia Hollander 23 jr uit Alkemade en Johannes Zwetsloot 18 jr uit Leiderdorp. In BR 1850-1860 wordt Maria Noordoven (geb. 1926) uit Wassenaar als inwonend genoemd.
.
In 1846 kocht Cors de ouderlijke boerderij aan de Ammontjeslaan in Wassenaar, uit de boedel van zijn moeder Annetje Meester.
Hij bleef echter in Leiderdorp wonen, en de boerderij in Wassenaar werd waarschijnlijk verpacht aan zijn broer Adrianus den Hollander, die gehuwd was met Cornelia Breero. In 1873 gaat de Wassenaarse boerderij over naar zijn zoon Arij, die toen trouwde met Cornelia van der Poel
.
In 1847 wordt Cors samen met P. Versluys benoemd tot molenmeester en in 1854 en 1856 wordt hij genoemd als bestuurslid van de Boschpolder.
.
Cors pachte de 29 bunder grote boerderij in Leiderdorp met de naam Welstee (of Wilstee) van de Douarière Augusta Leopolda Catharina van Pallandt, geboren in 1778 te Ommen. Zij staat vermeld als eigenaresse van de boerderij in de eerste kadastrale registers van 1832 (OAT's). Augusta was de weduwe van Jonkheer Dr. Mr. Frederic August van Leyden, geboren in 1768 te Haarlem. Zij erfde de woning en het land van haar man, die in 1821 te Den Haag overleed. Frederic August had de boerderij in 1820 gekocht van Charles Thomas van Goor den Oosterlingh, de schout van Leiderdorp.
Augusta van Pallandt, die overleed in 1844 en Frederik van Leijden hadden geen kinderen, en daarom kwam een gedeelte van hun bezittingen, o.a. boerderij Welstee via een legaat van Augusta in bezit van haar nicht Aleida Hermannia Christina van der Wijck, gehuwd in 1838 te Warmond met Graaf Otto Leopold van Limburg Stirum, geb in 1801 te Arnhem. Aleida was de dochter van Augusta's zus: Barones Woltera Geertruida van Pallandt, geb. 1779 in Ommen, gehuwd met Mr. Hendrik van der Wijck Heer van Archem.

(N.B. Charles Thomas van Goor den Oosterling had de ruim 34 morgen grote boerderij in 1810 gekocht voor fl 9.250,-- van Matthias Petrus van Ruijten, vachtenbloter te Leiden, getrouwd met Johanna Maria van Bemmel. Het echtpaar had de boerderij tot 1 mei 1811 verhuurd aan Cornelis Zandvliet)


Vanaf 20 december 1869 woonde Cors met vrouw Jannetje en zoon Arij, op de Hooge Rijndijk no. 68 (later 67) in Soeterwoude. Arij vertrekt op 18 April 1873 (tr.datum met 1e vrouw Cornelia van der Poel in Zoeterwoude) naar Wassenaar.


3.
manArie den Hollander‏
Gedoopt ‎23 okt 1796 Wassenaar (doopgetuige: Petrus "Pieter" den Hollander, Maria Pietersdr "Marijtje" van der Voort), overleden ‎22 jun 1891 Wassenaar‎, leeftijd ongeveer 94 jaar. Beroep: Bouwman

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Hendrik "Heijn" den Hollander, Anna "Antje" Meijster, Johannes "Joes" van Leeuwen, Cornelia den Hollander
Arie den Hollander koopt op 12-03-1828 van broer Cors den Hollander, een weiland aan de Paapweg, groot 1/2 morgen, 1 hont, en 228 roe. (ref: akte 74 notaris van den Bergen te Wassenaar).
.
Inwonend in 1829 bij Arie den Hollander en Cornelia Breeroo was Jacobus Zonneveld 65jr geb. Wassenaar, rooms, arbeider
.
Volgens de de inventaris van de nalatenschp van zijn moeder Antje Meester d.d. 05-02-1846, huurde Arie van zijn moeder ongeveer achtentwintig roeden teelland, voor twaalf gulden in het jaar.
.
Arie den Hollander kocht op 08-05-1846 van Leendert Grevers land in de Stevenshofjespolder en wel kadaster sectie C nrs. 583, 584, 585, 586.
.
Als Arie's broer, Christianus (Cors), in 1846 de ouderlijke boerderij aan de Ammontjeslaan in Wassenaar koopt, uit de boedel van hun moeder Annetje Meester, wordt deze boerderij waarschijnlijk verpacht aan Arie. Christianus zelf blijft in Leiderdorp wonen.
In 1873 gaat de Wassenaarse boerderij over naar Christiaan's zoon Arij, die toen trouwde met Cornelia van der Poel.
Arie gaat dan waarschijnlijk wonen in een kleine huisje op de hoek Maaldrift/Ammontjeslaan.
.
Bij de boedelverdeling d.d. 10-03-1870 van Catharina Maria Hooijmans wordt Arie den Hollander genoemd als voogd over Adrianus Hendricus den Hollander, de minderjarige zoon van de overleden Hendricus den Hollander en Johanna Maria van Pijlen.
[ref: Boedelinventaris d.d. 10 maart 1870; Notaris Thomas Johannes van Bergen te Wassenaar; akte nr 20.]

4.
womanCornelia den Hollander‏
Geboren Wassenaar (Zuidwijk), gedoopt ‎7 nov 1798 Wassenaar (doopgetuige: Cornelia "Keetje" Wassenaar, Johannes "Jan" den Hollander), overleden ‎9 jan 1851 Wassenaar Zij werkte bij haar overlijden (huis nr. 83) bij Maarten Koot, getrouwd met Apolonia Kok, te Wassenaar.
Overlijdensaangifte gedaan door: Arie den Hollander 54 jr, bouwman, broeder, en Frans Oltshoorn, 64 jr, bouwman, gebuur, beiden wonend te Wassenaar. Cornelia woonde in huisnr 83 bij overlijden.
‎, leeftijd ongeveer 52 jaar (overlijden aangifte: Arie den Hollander). Beroep: Dienstbode

5.
womanWillemijntje "Mijntje" den Hollander‏
Geboren ‎18 okt 1800 Wassenaar, gedoopt ‎18 okt 1800 Wassenaar (doopgetuige: Dirkje van Wisse, Dirk Heijnen), overleden ‎4 jul 1867 Lisse overlijden aangegeven door schoonzoon Gerrit van der Klugt 52 jr, arbeider en Johannes Petrus Zijlman, 48jr, veldwachter, bekende van de overledene.‎, leeftijd 66 jaar (overlijden aangifte: Gerrit van der Klugt). Beroep: Dienstbaar in Noordwijk t.t.v. haar huwelijk in 1821; werkster 1845

6.
woman‎Jannetje "Johanna" den Hollander‏‎
Gedoopt ‎23 apr 1803 Wassenaar (doopgetuige: Pieter Huibertsz van Leeuwen, Divertje Arisse Spruijt), overleden ‎13 apr 1846 Wassenaar Johanna bleef ongehuwd‎, leeftijd ongeveer 42 jaar. Beroep: Veehoudster
14 dagen voor haar overlijden kocht Johanna nog vier koeien, een paard, een partij hooi, zestien kippen en een haan en diverse landbouw werktuigen uit de boedel van haar overleden moeder. Blijkbaar was zij boerin te Wassenaar.

7.
manPieter den Hollander‏
Geboren ‎4 mei 1805 Wassenaar, gedoopt ‎4 mei 1805 Wassenaar (doopgetuige: Petronella "Pieternel" van Haastert, Petrus "Pieter" den Hollander), overleden ‎27 feb 1879 Wassenaar‎, leeftijd 73 jaar. Beroep: Bouwman in 1829
Pieter den Hollander wordt op een kaart van 1854 aangegeven als eigenaar van een boerderij naast Bellensteijn aan de Oostdorperweg in Wassenaar. Dit is de huidige boerderij Nooitgedacht, gelegen aan de Oostdorperweg nr. 201.
De boerderij is gesticht in de late Middeleeuwen; de oudste vermelding (maar hij is veel ouder) dateert van 1581.
De boerderij was toen in handen van jonkheer Jan Paets (van kasteel Santhorst). Jan Paets is door Alva het land uit gezet omdat hij "heulde" met de Geuzen.
In de 17e eeuw was jonkheer van Berchem eigenaar, daarna, via zijn dochter Elisabeth kwam de boerderij in bezit van jonkheer Willem van Rijt.
In 1658 werd de boerderij aan Dirck Corneliszn van Roon verkocht. Pachter op dat moment was Hendrik Dirxz van Veen.
Aan het eind van de 17e eeuw wordt Cornelis Pieterszn Raephorst als eigenaar genoemd. In de 18e eeuw wordt nog genoemd als eigenaar Tijs Janse van Rijn, Dirk Cornelisse Briolé, Cornelis Pieters Adegeest, Jan Tetterode, en Jacoba Adegeest.
Pieter den Hollander kocht de boerderij op 24 november 1835 van Adriana Oosterveer, weduwe van Cors Bartsz Remmerswaal, voor fl 1800,- , volgens akte van transport, gepasseerd bij Notaris Anthonius v Bergen te Wassenaar.
Bij een boedelscheiding in 1869 vertegenwoordigde de boerderij een waarde van fl 3400,- , en werd omschreven als: "Een woning met boomgaard, moestuin, teel- en weiland, staande en gelegen onder Wassenaar, in het Oostdorp". De kadastrale nummers: Sectie B 418 t/m 425, omvatte 2 bunder, 95 roe, 70 el.
.
In 1870 leent Pieter den Hollander fl 2000,- aan Gerrit Ruijgrok; onderpand waren 5 percelen weiland in de Oosterdorper polder onder Wassenaar (sectie B nr's 655 t/m 659). Gerrit Ruijgrok had deze weilander in 1870 verkregen uit de erfenis van zijn ouders.
.
Inwonend bij Pieter en Catharina in 1829 waren: Anthony Peters 78jr geb Bakel (geh. met Christina Willems 80jr geb Wel), Andries Peters 38 jr geb Wassenaar, arbeider, geh. met Johanna Sijnen 34 jr geb Den Haag, en hun kinderen Maria 10jr, Hendrik 7jr, en Jacoba 3jr allen geb te Wassenaar.

8.
woman‎Mietje "Maria" den Hollander‏‎
Geboren ‎9 aug 1807 Wassenaar, gedoopt ‎10 aug 1807 Wassenaar (doopgetuige: Jan Groenewegen, Mietje "Anna Maria" van Veldhoven), overleden ‎5 jun 1881 Moergestel Haar overlijden werd aangegeven door Johannes van der Loo, 47jr, landbouwer en Jan van Hulten 41jr, hoefsmid, beiden wonend te Moergestel.‎, leeftijd 73 jaar. Beroepen: Bouwmeid (‎van ± 1829) in 1829, bij Leendert van der Post geh. met Johanna Coxhoorn, Non (‎van ± 1835 tot 5 jun 1881) Liefdezuster
Volgens de boedelscheidings akte van haar moeder was Maria ongehuwd in 1846, en wonend te Delft.
T.b.v de afwikkeling van de nalatenschap van haar moeder heeft zij een machtiging verleend aan haar broer Pieter, welke machtiging zij ondertekend met "Zuster Maria den Hollander".

In het bevolkings register van Tilburg (periodes 1869-1879 en 1880-1890), wordt zij vermeld als zijnde woonachtig te Moergestel.

9.
womanPetronella den Hollander‏
Geboren ‎7 apr 1809 Wassenaar, gedoopt ‎7 apr 1809 Wassenaar (doopgetuige: Petronella "Pieternel" van Haastert, Petrus "Pieter" den Hollander), overleden ‎9 feb 1844 Voorburg Aangegeven op 10 febr. door Arie Tas, 41j, bouwman, buurman, Voorburg en Jan van Dijk, 52j, winkelier, buurman, Voorburg‎, leeftijd 34 jaar. Beroep: Bouwmeid te Wassenaar in 1829
Bij de volkstelling in 1829 was Petronella bouwmeid bij Dirk van der Kley, 30jr, gehuwd met Cornelia van der Ham, 28jr.

10.
womanAntje den Hollander‏
Geboren ‎13 jun 1811 Wassenaar, gedoopt ‎14 jun 1811 Wassenaar (doopgetuige: Agatha "Agie" den Hollander, Christianus "Cors" den Hollander), overleden ‎21 dec 1878 Stompwijk‎, leeftijd 67 jaar. Beroep: Bouwvrouw in 1868 volgens overlijdensakte van zoon Petrus

11.
woman‎Apollonia den Hollander‏‎
Geboren ‎6 mrt 1813 Wassenaar Getuigen bij de geboorte aangifte: David Lelieveld 76j arbeider wonende huis nr 63 en Augustinus Erbe 41j verwersknegt wonende huis nr 252 te Wassenaar.
.
(geboorteaangifte: ‎8 mrt 1813)


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander