Web Site   

man‎Johannes "Jan" den Hollander‏‎
Gedoopt ‎28 feb 1770 Wassenaar (doopgetuige: Maria "Marijtje" de Hollander, Hermanus Hendrikszn "Manus" de Hollander)
Overleden ‎21 dec 1805 Wassenaar‎, leeftijd ongeveer 35 jaar

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Agatha "Agie" den Hollander, Cornelia den Hollander.
overlijden aangifte: Arij den Hollander
[Tekst]
Na het overlijden van zijn ouders verkopen Hendrik en zijn broer Pieter volgens akte op 05-02-1805 hun erfdeel in het onroerend goed aan broer Jan, voor de som van fl 475,-.
Het betreft een Huis aan den Deijl, 3 hond teelland bij Kortendorp en 2 hond, 40 roe teelland eveneens bij Kortendorp. (Kortendorp lag in Wassenaar waar nu de Ammontjeslaan Maaldrift is.)

Volgens een akte van 26-05-1815 deelt Jan Opdam, de tweede echgenoot van Keetje Wassenaar, de nalatenschap van de dan overleden Keetje, met de 3 minderjarige kinderen van Jan den Hollander en Keetje en met zijn zoon Jan Opdam uit zijn eigen huwelijk met Keetje.
Het Huijs aan den Deijl wordt dan verkocht voor vier honderd vijf en twintig gulden aan Jan Korel.
De teellanden in Kortendorp worden verkocht aan Arij Vijverberg voor twee honderd zestig gulden, maar op dezelfde dag koopt Hendrik den Hollander deze teellanden weer van Arij Vijverberg voor twee honderd zestig gulden .
Verder is er in de boedel een hypotheekacte, uitgegeven door de weeskamers gedateerd 08-12-1808 te Wassenaar, op naam van Cornelia (Keetje) Wassenaar, weduwe van Jan den Hollander, met 3 minderjarige kinderen. Onderpand is het Huys en Erve aan den Deyl onder Wassenaar en 5 Hond 40 Roeden teelland.
Toen Keetje Wassenaar overleed nam Hendrik den Hollander deze hypotheekbrief over; Hendrik was voogd over de kinderen van zijn broer Jan.
Volgens akte van 26-05-1815 wordt deze hypotheek geroyeerd.

In akte 31 (26 mei 1815) verleden ten overstaan van de heer Vrederechter van Canton den Hage, getekend door Hendrik den Hollander (zwager van Keetje Wassenaar overleden op 04-10-1813 ) verklaart Hendrik dat er op 4-10-1813 in een familieraad besloten was dat hij voogd werd van de drie minderjarige kinderen van Jan den Hollander en Keetje Wassenaar en verklaart hij: "Uit de weesmannen van Wassenaar en Zuydwijk te hebben ontvangen en overgenomen deze hypotheekbrief groot in kapitaal 440,- gulden, welke hypotheekbrief voort spruitende ter zake van het aandeel of de erfportie der gemelde drie minderjarige kinderen competerende in de boedel door wijlen harer vader Johannes den Hollander en wijlen harer moeder Cornelia Wassenaar" .
De drie minderjarige kinderen waren Aagje Leendert en Arendje den Hollander
(N.B. Competeren: behooren, aangaan, schuldig zijn, toebehooren)
.

Gehuwd ‎3 jun 1798 Wassenaar, leeftijd ongeveer 28 jaar (7 jaar gehuwd) met:

womanCornelia "Keetje" Wassenaar‏, leeftijd bij huwelijk 28 jaar
Geboren ‎30 nov 1769 Schipluiden
[tekst]
RK doopgetuigen: Leendert Raaphorst en Pleuntie Halvehout (ook Pleuntje Raephorst)

Gedoopt ‎30 nov 1769 Schipluiden
Overleden ‎29 aug 1813 Wassenaar‎, leeftijd 43 jaar (overlijden aangifte: ‎31 aug 1813)
Beroep: Winkelierster (‎van ± 1810 tot ± 1811)
[tekst]
Volgens het Registers van Patenten over de jaren 1810-1811 staat Cornelia in 1810 vermeld met Patent nr. 182 (nr. 83 in 1811) onder: "winkeliers" (afd.1, art. 18; bijdrage 1 gulden)


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Cornelia den Hollander, ‎1e huwelijk met: Johannes "Jan" den Hollander, 2e huwelijk met: Jan Willemszn "Joannes" Obdam

Kinderen:

1.
womanAgatha "Aagje" den Hollander‏
Geboren ‎3 mei 1799 Wassenaar
Gedoopt (doopgetuige: Hendrik "Heijn" den Hollander, Anna "Antje" Meijster)
Overleden ‎27 jan 1842 's Gravenhage
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door Adam van Wouw, 38 jaar, en Willem Adrianus van Zant, 23 jaar, bidders, beiden wonend te 's Gravenhage.
‎, leeftijd 42 jaar

2.
manLeendert "Leen" den Hollander‏
Geboren ‎28 nov 1801 Wassenaar
Gedoopt (doopgetuige: Marijtje Wassenaar, Petrus "Pieter" den Hollander)
Overleden ‎1 dec 1830 Naaldwijk‎, leeftijd 29 jaar

3.
womanAdriana "Arendje" den Hollander‏
Geboren ‎1 jan 1805 Wassenaar
Gedoopt (doopgetuige: Barbara Batje, Coos Wassenaar)
Overleden ‎16 dec 1879 Wassenaar‎, leeftijd 74 jaar
Beroep: Dienstbode


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl