Web Site   

woman‎Agatha "Agie" den Hollander‏‎
Gedoopt ‎23 aug 1793 Wassenaar (doopgetuige: Johannes "Jan" den Hollander, Cornelia van der Meulen)
Overleden ‎26 jan 1835 Wassenaar
[tekst]
Overlijdens aangifte door Vader Hendrik den Hollander 71 jr, en neef Cornelis van der Drift, 47jr, bouwman.
‎, leeftijd ongeveer 41 jaar (overlijden aangifte: Hendrik "Heijn" den Hollander)
Beroepen: Bouwvrouw, Naaister (‎van ± 1810 tot ± 1811)
[tekst]
Volgens het Registers van Patenten over de jaren 1810-1811 staat Aagje in 1810 vermeld met Patent nr. 168 (nr. 157 in 1811) onder: "naaivrouwen of naaisters" (afd.2, art. 32; bijdrage 8 stuivers)


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Antje den Hollander

Ondertrouwd ‎31 jan 1819 Wassenaar.
Gehuwd ‎12 feb 1819 Wassenaar, leeftijd ongeveer 25 jaar
[tekst]
Huwelijks getuigen waren:
Gijsbertus van Blombergen, 29 j, kantoorbediende; Joannes Vogels, 28 j, timmerman, Jasper van Leeuwen, 50 j veldwachter, en Augustinus Erbe, 46jr, veldwachter, allen wonend te Wassenaar.
.
In 1846 was Cors den Hollander voogd over de vijf, dan nog in leven zijnde, minderjarige kinderen van Agatha en Leonardus, nl Arie, Antje, Catharina, Johannes en Wilhelmina Zonneveld.
Hendrik Zonneveld en Jan Overgaauw, een zwager van Leonardus, getrouwd met Jacoba Zonneveld, waren toeziend voogd.
(15 jaar gehuwd) met:

manLeonardus "Leendert" Zonneveld‏, leeftijd bij huwelijk 29 jaar
Geboren ‎9 mrt 1789 Wassenaar
[tekst]
Doopgetuigen: Jan Cnelis van der Drift, en Geertje Cnelis van der Drift.

Overleden ‎19 aug 1834 Wassenaar
[tekst]
Overlijdens aangifte door Neef Cornelis van der Drift, 47jr, bouwman, en gebuur Willem van de Moosdijk, 54jr, bouwman, beiden wonend te Wassenaar.
‎, leeftijd 45 jaar
Beroepen: Boerenknecht, Bouwman
[tekst]
In 1829 was Nicolaas Breroe, 17 jr geb Wassenaar, bouwmansknecht bij Leendert

Kinderen:

1.
womanMaria Zonneveld‏
Geboren ‎5 dec 1819 Wassenaar
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte: Hendrik Gevers, 61jr, wagemakersbaas, en Hendrik Houtappel, 32jr, kledermaker, beiden wonend te Wassenaar.

Overleden ‎22 mei 1893 Voorburg‎, leeftijd 73 jaar

2.
manHenricus Zonneveld‏
Geboren ‎7 apr 1821 Wassenaar
[tekst]
Bij de geboorte aangifte door de vader, waren de volgende getuigen aanwezig:
Joseph Altorff, 70jr, smitsbaas, en Jan Korbee,40 jr, broodbakker, beiden wonend te Wassenaar.

Overleden ‎20 feb 1849 Wassenaar
[tekst]
Aangifte gedaan door Cornelis v Leeuwen, 24jr, arbeider, en Jacobus Remmerswaal, arbeider, 26jr, beiden geburen van de overledene te Wassenaar.
‎, leeftijd 27 jaar
Beroep: Arbeider
[tekst]
t.t.v. zijn huwelijk

[Tekst]
Ten tijde van zijn huwelijk was Henricus milicien (met verlof) bij het derde regiment infanterie.

3.
man‎Jan Zonneveld‏‎
Geboren ‎23 jun 1822 Wassenaar
Overleden ‎22 jun 1829 Wassenaar‎, leeftijd 6 jaar

4.
manAdrianus Zonneveld‏
Geboren ‎8 aug 1823 Wassenaar
[tekst]
Bij de geboorte aangifte door de vader, waren de volgende getuigen aanwezig:
Joseph Altorff, 72jr, smitsbaas, en Jan van der Velde, 37 jr, mede smitsbaas, beiden wonend te Wassenaar.

Overleden ‎15 mei 1877 Wassenaar
[tekst]
Aangifte van overlijden door Jacobus Theodorus Vogels, 32jr, kruidenteelder, en Johannes van der Velde, 25jr, bloemkweeker, beiden wonend te Wassenaar.
‎, leeftijd 53 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
t.t.v. zijn huwelijk; landbouwer bij overlijden

5.
woman‎Anna Zonneveld‏‎
Geboren ‎26 jan 1825 Wassenaar
Overleden ‎26 jan 1853 Wassenaar
[tekst]
Anna overleed ongehuwd.
‎, leeftijd 28 jaar

6.
woman‎Catharina Zonneveld‏‎
Geboren ‎3 okt 1826 Wassenaar
[tekst]
Bij de geboorte aangifte door de vader, waren de volgende getuigen aanwezig:
Jan Korbee, 46 jaar, en Theodorus van Caspel, 23 jaar, beiden broodbakkers te Wassenaar.

Overleden ‎27 jul 1849 Sassenheim
[tekst]
Overlijden aangegeven door Gerrit van Riessen, 63jr, tuinman, en Hendrik Verdegaal, 42jr, bouwman.
‎, leeftijd 22 jaar
Beroep: Dienstmeid

7.
woman‎Wilhelmina Zonneveld‏‎
Geboren ‎3 feb 1828 Wassenaar
Overleden ‎12 jun 1829 Wassenaar‎, leeftijd 1 jaar en 4 maanden en 1 week en 2 dagen

8.
man‎Petrus Zonneveld‏‎
Geboren ‎7 mei 1829 Wassenaar
Overleden ‎26 mei 1829 Wassenaar‎, leeftijd 2 weken en 5 dagen

9.
man‎Johannes Zonneveld‏‎
Geboren ‎7 mei 1829 Wassenaar
Overleden ‎27 mei 1829 Wassenaar‎, leeftijd 2 weken en 6 dagen

10.
manJohannes Zonneveld‏
Geboren ‎11 aug 1830 Wassenaar
Overleden ‎1 mei 1891 Voorhout
[tekst]
Aangevers: Leonardus Petrus Zonneveld, 25 jr, bloemkweeker, Voorhout en Gerardus de Waal, 38 jr, winkelier, Voorhout.
‎, leeftijd 60 jaar
Beroepen: Boerenknecht
[tekst]
Inwonend te Noordwijkerhout
, Tuinder
[tekst]
t.t.v. zijn huwelijk, en nog in 1866; bloemkweker bij overlijden.

11.
womanWilhelmina Zonneveld‏
Geboren ‎6 feb 1832 Wassenaar
[tekst]
Bij de geboorte aangifte door de vader, waren de volgende getuigen aanwezig:
Jan Korbee,50 jr, broodbakker, en Petrus Wilhelmus Altorf, 31jr, Smit, beiden wonend te Wassenaar.

Overleden ‎3 nov 1896 Haarlemmermeer‎, leeftijd 64 jaar
Beroep: Bouwvrouw

12.
man‎Leendert Zonneveld‏‎
Geboren ‎5 jan 1835 Wassenaar
Overleden ‎23 okt 1843 Voorburg
[tekst]
Overlijdens aangifte door Arie Tas, 40 jr, bouwman en Arie Meeuwis, 31 jaar, tuinman, beide goede bekenden van de overledene, beiden wonend te Voorburg.
‎, leeftijd 8 jaar
[Tekst]
Leendert woonde na het overlijden van zijn ouders in bij zijn tante Petronella den Hollander getrouwd met Gerardus van der Ham.


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl