Web Site  

woman‎Catharina van Swieten‏‎
Geboren ‎19 mei 1805 Voorschoten
Overleden ‎10 feb 1837 Wassenaar‎, 31 jaar
Beroep: Dienstmeid
[tekst]
t.t.v. haar huwelijk

Ondertrouwd ‎20 okt 1828 Wassenaar.
Gehuwd ‎14 nov 1828 Wassenaar
[tekst]
Huwelijks getuigen:
Franciscus Johannes Wilmsen, 35j, wagenmaker, Petrus Wilhelmus Altorf, 28j, smit
Johannes de Jong, 26j, kledermaker en Jasper van der Mark, 29j, schoenmaker.
.
(8 jaar gehuwd) met:

manPieter den Hollander‏
Geboren ‎4 mei 1805 Wassenaar
Gedoopt ‎4 mei 1805 Wassenaar (doopgetuige: Petronella "Pieternel" van Haastert, Petrus "Pieter" den Hollander)
Overleden ‎27 feb 1879 Wassenaar‎, 73 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
in 1829
, ‎1e huwelijk met: Catharina van Swieten, 2e huwelijk met: Petronella van Leeuwen
[Tekst]
Pieter den Hollander wordt op een kaart van 1854 aangegeven als eigenaar van een boerderij naast Bellensteijn aan de Oostdorperweg in Wassenaar. Dit is de huidige boerderij Nooitgedacht, gelegen aan de Oostdorperweg nr. 201.
De boerderij is gesticht in de late Middeleeuwen; de oudste vermelding (maar hij is veel ouder) dateert van 1581.
De boerderij was toen in handen van jonkheer Jan Paets (van kasteel Santhorst). Jan Paets is door Alva het land uit gezet omdat hij "heulde" met de Geuzen.
In de 17e eeuw was jonkheer van Berchem eigenaar, daarna, via zijn dochter Elisabeth kwam de boerderij in bezit van jonkheer Willem van Rijt.
In 1658 werd de boerderij aan Dirck Corneliszn van Roon verkocht. Pachter op dat moment was Hendrik Dirxz van Veen.
Aan het eind van de 17e eeuw wordt Cornelis Pieterszn Raephorst als eigenaar genoemd. In de 18e eeuw wordt nog genoemd als eigenaar Tijs Janse van Rijn, Dirk Cornelisse Briolé, Cornelis Pieters Adegeest, Jan Tetterode, en Jacoba Adegeest.
Pieter den Hollander kocht de boerderij op 24 november 1835 van Adriana Oosterveer, weduwe van Cors Bartsz Remmerswaal, voor fl 1800,- , volgens akte van transport, gepasseerd bij Notaris Anthonius v Bergen te Wassenaar.
Bij een boedelscheiding in 1869 vertegenwoordigde de boerderij een waarde van fl 3400,- , en werd omschreven als: "Een woning met boomgaard, moestuin, teel- en weiland, staande en gelegen onder Wassenaar, in het Oostdorp". De kadastrale nummers: Sectie B 418 t/m 425, omvatte 2 bunder, 95 roe, 70 el.
.
In 1870 leent Pieter den Hollander fl 2000,- aan Gerrit Ruijgrok; onderpand waren 5 percelen weiland in de Oosterdorper polder onder Wassenaar (sectie B nr's 655 t/m 659). Gerrit Ruijgrok had deze weilander in 1870 verkregen uit de erfenis van zijn ouders.
.
Inwonend bij Pieter en Catharina in 1829 waren: Anthony Peters 78jr geb Bakel (geh. met Christina Willems 80jr geb Wel), Andries Peters 38 jr geb Wassenaar, arbeider, geh. met Johanna Sijnen 34 jr geb Den Haag, en hun kinderen Maria 10jr, Hendrik 7jr, en Jacoba 3jr allen geb te Wassenaar.

Kinderen:

1.
manHenricus den Hollander‏
Geboren ‎8 apr 1829 Wassenaar
Overleden ‎11 apr 1896 Wassenaar‎, 67 jaar
Beroepen: Watermolenaar, Bouwman
[tekst]
in 1878

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Leendert Ruijgrok & Johanna Mense, huwelijksgetuige: Cornelis den Hollander & Maria van der Drift, geboorteaangifte: Petronella Maria den Hollander
[Tekst]
Op 27 mei 1896, 1.5 maand na het overlijden van Hendricus, werd zijn boedel door Notaris Broeksmit op zijn boerderij in het Oostdorp te Wassenaar in het openbaar verkocht: 6 melkkoeien, 8 kalveren, 7 jongere kalveren, bouw en melkgereedschappen, hooi, stro etc, alsmede het meublilair.
bron: Leidsch Dagblad, 26/05/1896; p. 8/8

Gebeurtenis Gemeenteraadslid (‎van 25 apr 1895)
[tekst]
bron: Leidsch Dagblad, 20/04/1896; p. 1/12

2.
man‎Hendrik den Hollander‏‎
Geboren ‎10 dec 1830 Wassenaar
Overleden ‎3 jan 1831 Wassenaar‎, 0 jaar

3.
woman‎Petronella den Hollander‏‎
Geboren ‎16 feb 1832 Wassenaar
Overleden ‎17 feb 1832 Wassenaar‎

4.
womanPetronella "Pietje" den Hollander‏
Geboren ‎2 dec 1833 Wassenaar
Overleden ‎27 aug 1911 Monster‎, 77 jaar

5.
woman‎Anna "Johanna" den Hollander‏‎
Geboren ‎25 mei 1835 Wassenaar
Overleden ‎6 feb 1882 Wassenaar‎, 46 jaar
Beroep: Dienstbode

6.
woman‎Hendrica den Hollander‏‎
Geboren ‎2 feb 1837 Wassenaar
Overleden ‎31 mei 1904 Monster‎, 67 jaar
Beroep: Dienstbode


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl