Web Site   

man‎Dirck Claesz Versijll‏‎
Zoon van Claes Jacops Versijll en N.N.‏.

[Tekst]
Dirck Claesz Versijl wordt in 1607 genoemd als erfgenaam van een hofstede met 16 morgen land te Bodegraven/Zwammerdam en wordt in 1607, 1615, 1622, 1640, 1641, 1642, 1650 en 1654 genoemd als belendend aan land in Bodegraven/Zwammerdam, Zuidzijde, in het Broekveld tot aan de Oud Bodegraafsedijk.

Kinderen van Dirck Claesz Versijll (waarschijnlijk)

> Ariaentgen Dircxdr Versijll
11-08-1645 verkoopt Dirck Pietersz van Lelijen, wonend aan de Linschoten, 3 morgen 75 roeden land in het Broekveld, hem ten huwelijk gegeven met Ariaentgen Dircxdr door Dirck Claesz Versijll, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de dwarssloot.
Koper is Huijch Hagensz, wonend aan de Zuidzijde van Bodegraven; belendenden zijn: ten oosten Dirck Claes Dirck Gerrewertsz en ten westen Dirck Dircxsz.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811, Inventarisnr: 20, Pag: 44v ]
N.B. 01-04-1677 nemen de kinderen van Dirck Pietersz Lelijenstein en Ariaentje Versijll hypotheek op een Afgebrande boerderij met twaalf morgen vier hond land in de polder Weijpoort.

> Machteltgen Dircx Verzijl; trouwt 15-12-1652 als weduwe van Arijen Jacobs (timmerman), wonende onder de juresdictie van Zwammerdam, voor het gerecht te Bodegraven, met Maerten Cornelisz van den Bos.
. in 1658 worden Claes Jansz Verwoert en Gerrit Jacobsz van der Horst als voogden genoemd over de kinderen van Machteltgen Dircxsdr Versijl, die getrouwt was met Maerten Cornelisz van den Bos .
.
> Trijntje (ook Stijntje genoemd) Dircks Versijll (Zie aldaar)

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
womanTrijntje Dircks Versijll‏
Overleden ‎voor 1689
[tekst]
24-12-1689 worden de erven van Trijntje Dircx Versijll genoemd als belendend aan een huis, erf en lijnbaan in het oostelijk deel van het dorp Bodegraven.
[Bron: Schepenakten Bodegraven, 1689 - 1689; Invent nr. 3, Aktenr. 119, pag nr. 54v ]

[Tekst]
14-05-1669; Zwammerdam:
Trijntgen Dircxdr, weduwe van Cornelis Willemsz Wiltenburch koopt van Annetgen Cornelisdr {Ponsen}, weduwe van Ansem Pietersdr wonend te Bodegraven, met Floris Dircxsz van Neut, haar zwager als voogd, 2 1/2 morgen land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot het land van Cornelis Huijgen, belend ten oosten Willem Carssen en ten westen de rentmeester Nieupoort. Koopsom 950 gulden.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Toegangsnr. 114.1.02; Invent nr. 22, pag. 8]
.
14-05-1671 en 10-06-1680 Zwammerdam;
Genoemd Trijntje Dircksz, weduwe van Cornelis Willemsz Wiltenburgh als belendend aan 2 1/2 morgen land in het Broekveld, van Willem Corssen van Leeuwen.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Toegangsnr. 114.1.02; Invent nr. 23, pag. 18, en nr. 24 pag 112v]
.
07-06-1678; Ambacht Bodegraven
Stijntje Dircx Versijl transporteert aan Daem Jansz Hogenes een erf met afgebrand huis in het dorp Bodegraven.
[Bron: Schepenakten Bodegraven, 1678 - 1678; Invent nr.2, Akte nr. 71, Folionr. 41 ]
.
08-06-1679; Ambacht Bodegraven
Stijntje Dircxe Versijll transporteert, samen met de weduwe van Claes Jansz Verwoert, een boerderij met zes morgen land in de Noordzijderpolder aan Arijen Eliasz van Ameijde.
[Bron: Schepenakten Bodegraven, 1679 - 1679; Invent nr. 2, Aktenr. 104, Folionr. 63v ]


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl