Web Site   

man‎Claes Jacops Versijll‏‎

[Tekst]
16-05-1607, Zwammerdam:
Claes Jacopsz, wonend te Bodegraven, draagt op aan zijn zoon Dirck Claesz Versijl 16 morgen 4 hond land met huis, berg, schuur en beplanting onder Zwammerdam en Bodegraven, strekkend van de Rijn tot aan de Oude weg, belend ten oosten Pieter Ariën Neel Jansz binnen de Neskade en over de kade Heijndrick Gerritsz, Claes Daniëlsze en Neeltgen, weduwe van Jan Haegensz c.s. en ten westen binnen en over de kade de weduwe van Cornelis Claesz Bruijn tot aan de Oud Bodegraafsedijk, en verder de twintig gaarden. Belast met 280 gulden hoofdsom. Gesteld onderpand: 6 morgen land in voornoemde hofstede.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811, Inventarisnr: 16, Pagi: 2 ]

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manDirck Claesz Versijll‏

[Tekst]
Dirck Claesz Versijl wordt in 1607 genoemd als erfgenaam van een hofstede met 16 morgen land te Bodegraven/Zwammerdam en wordt in 1607, 1615, 1622, 1640, 1641, 1642, 1650 en 1654 genoemd als belendend aan land in Bodegraven/Zwammerdam, Zuidzijde, in het Broekveld tot aan de Oud Bodegraafsedijk.

Kinderen van Dirck Claesz Versijll (waarschijnlijk)

> Ariaentgen Dircxdr Versijll
11-08-1645 verkoopt Dirck Pietersz van Lelijen, wonend aan de Linschoten, 3 morgen 75 roeden land in het Broekveld, hem ten huwelijk gegeven met Ariaentgen Dircxdr door Dirck Claesz Versijll, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de dwarssloot.
Koper is Huijch Hagensz, wonend aan de Zuidzijde van Bodegraven; belendenden zijn: ten oosten Dirck Claes Dirck Gerrewertsz en ten westen Dirck Dircxsz.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811, Inventarisnr: 20, Pag: 44v ]
N.B. 01-04-1677 nemen de kinderen van Dirck Pietersz Lelijenstein en Ariaentje Versijll hypotheek op een Afgebrande boerderij met twaalf morgen vier hond land in de polder Weijpoort.

> Machteltgen Dircx Verzijl; trouwt 15-12-1652 als weduwe van Arijen Jacobs (timmerman), wonende onder de juresdictie van Zwammerdam, voor het gerecht te Bodegraven, met Maerten Cornelisz van den Bos.
. in 1658 worden Claes Jansz Verwoert en Gerrit Jacobsz van der Horst als voogden genoemd over de kinderen van Machteltgen Dircxsdr Versijl, die getrouwt was met Maerten Cornelisz van den Bos .
.
> Trijntje (ook Stijntje genoemd) Dircks Versijll (Zie aldaar)


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl