Web Site   

man‎Hendrik Hollander‏‎
Geboren ‎± 1695
[tekst]
Geboorte plaats en datum van Hendrik Hollander zijn niet bekend.

Overleden ‎31 mei 1751 Wassenaar
[tekst]
Op 1 juni 1751 werd aan de kerk van Wassenaar het "Regt van de Dood kleede" betaald ten bedrage van 1 gulden, 6 stuivers.
‎, leeftijd ongeveer 56 jaar (overlijden aangifte: ‎31 mei 1751)
Begraven ‎1 jun 1751 Wassenaar
Beroepen: Handelde o.a in onroerend goed, Arbeider
[tekst]
Volgens een lijst van belastingplichtigen in 1747 wordt Hendrik's beroep vermeld als ‘arbeijder’ ; tevens is er een indicatie dat hij "tuijnnier", geweest zou zijn, maar mogelijk staat dit foutief in de lijst vermeld.


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Joanna van Lancen.
overlijden aangifte: Joannes Wilhelmus Daniël "Daniël" Verhoeven, Harman de Hollander, Jacoba "Koba" den Hollander
[Tekst]
De volgende link geeft informatie omtrent de aankoop van onroerend goed van Hendrik.
.
In juli 1725 kocht Hendrik van de Heer Graaf Johan Hendrik van Wassenaer, Heer van Obdam de lammeren Thiend van Warmont.
Tevens was Hendrik in 1725 borg bij de aankoop van de lammeren Thiend van Warmont door Pieter Cornelisse Ruijgrok, voor fl 15=10=:.

Gebeurtenis Weerbare man (‎21 aug 1747)

Ondertrouwd ‎24 mrt 1724 Wassenaar.
Gehuwd ‎9 apr 1724 's Gravenhage, leeftijd ongeveer 29 jaar
[tekst]
Het wettelijk huwelijk werd geregistreerd bij de "Duitsche kerk" in Den Haag. Het gebouw was gelegen aan het Noordeinde, en stond later bekend als "de Engelse kerk".
Getuigen bij het RK kerkelijk huwelijk te Wassenaar waren Marij Aris en Cornelia Martens.
De volgende link geeft meer informatie omtrent het huwelijk van Hendrik en Annetje.
Op een lijst aangemaakt bij de invoering van ‘de nieuwe Tax in 1747 is aangegeven dat Hendrik’s gezin bestond uit meer dan 8 Hoofden’ , er waren geen inwonende knechten of dienstboden (dienstbaren), en geen koeien, vaarsen, paarden.

Gehuwd (religieus) ‎16 apr 1724 Wassenaar (huwelijksgetuige (religieus): Marij "Marij" Aris, Cornelia "Cnelia" Martens) (27 jaar gehuwd) met:

womanAnna Gertrudis "Annetje" Verhoeven‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 29 jaar
Gedoopt ‎16 jan 1695 Duiven
[tekst]
RK doopgetuigen: Nicolas van Anraht en Petronella Verhoeven
Voor wat betreft de afkomst van Annetje Verhoeven wordt verwezen naar deze LINK.
.
(doopgetuige: Petronella "Naleke" Verhoeven)
Overleden ‎24 aug 1783 Wassenaar
[tekst]
Op 26 aug werd aan de kerk van Wassenaar het "Regt van de Dood kleeden" betaald; 16 stuivers, voor " 't Slegte kleed".
‎, leeftijd ongeveer 88 jaar (overlijden aangifte: Arij den Hollander, ‎24 aug 1783)
Begraven ‎26 aug 1783 Wassenaar

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Johannes van Noort

Kinderen:

1.
man‎Harman de Hollander‏‎
Gedoopt ‎16 mei 1724 Wassenaar (doopgetuige: Willemina "Willemijntje / Guihelma" Verhoeven, Gerrit "Gerrit" de Hollander)
Overleden ‎26 mei 1724 Wassenaar
[tekst]
Harmen werd begraven op het Koor van de kerk in Wassenaar; kosten 1 gulden, 16 stuivers.
‎ (overlijden aangifte: Hendrik Hollander)
Begraven ‎27 mei 1724 Wassenaar

2.
manJohannes "Jan" de Hollander‏
Gedoopt ‎18 sep 1725 Wassenaar
[tekst]
Bij de doopakte van Johannes werd de naam "de hollander" geregistreerd, op de attestatie in Gorinchem voor zijn tweede Huwelijk werd de naam "Jan Hollander" gebruikt.
Alle nakomelingen van Johannes zijn vervolgens als "Hollander" geregistreerd.
N.B. in divers aktes in Gorinchem werd echter ook regelmatig Jan den Hollander genoteerd.
.
(doopgetuige: Stijntje Grosman, Derck (Theodorus) "Dirk (Derk, Derrick)" Verhoeven)
Overleden ‎28 aug 1791 Gorinchem
[tekst]
bron: Parochieboeken arch.nr. 211 te Gorinchem; lijst van overledenen geregistreerd bij de Franciscaner "missiepost Gorinchem".
‎, leeftijd ongeveer 65 jaar
Begraven ‎31 aug 1791 Gorinchem
Beroepen: Herbergier, Warmoezenier (‎van 1767 tot na 1783)

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Daniel(is) Hermansz "Daan" Hollander, Joannes Henricus Hollander, Joannes Hollander.
huwelijksgetuige (religieus): Johannes Rochusz & Catarina van Dousborgh
[Tekst]
Jan behoorde vanaf ca 1767 tot het "Warmoeziers- of Groengilde" in Gorinchem.
Hij werd geregistreerd als "baas" ; later wordt ook zijn zoon (ongenaamd; maar moet Hendrik zijn), ingeschreven als 'bases soon'.
In 1771 verlaat die zoon het gilde. (Wellicht toen al vertrokken naar Rotterdam?). Hendrikus was (ook) tuinder.
In 1783 is Jan nog steeds 'baas'. Hij heeft geen knechten gehad die ook ingeschreven werden bij het gilde. (bron: JH)

Jan Hollander en Digna Doesburg kochten in 1768 voor f.300,- een huis in de Molestraat, van hun zwager Jacob Pietersz van Aghthoven, die meerdere huizen bezat in Gorinchem.

In 1788 bij het aangaan van een lening bij chirurgijn M.E. Meuleman blijkt Jan ook een boomgaard te bezitten buiten de stadsmuren, ten westen van de Kanselpoort.
In een boek over Oude namen van Huizen en Straten in Gorinchem staat over dit gebied ten westen van de Kanselpoort geschreven:
"Over de Gracht buiten deze poort wordt 1760-1804 vermeldt een kamp bouwland genaamd "De Zeven Provincien".
(de Kanselpoort is afgebroken, en het gebied waar deze boomgaard lag, is nu volledig bebouwd).
In 1785 was Jan Rokos, de zwager van Jan Hollander eigenaar van de boomgaard; als Jan Rokos in 1787 kinderloos overlijdt, vererft de boomgaard naar zijn schoonzuster Digna v Dousborgh, de vrouw van Jan Hollander.
.
Later wordt zoon Hendrik eigenaar van het huis in de Molestraat, die op 26-09-1792 zijn boer Samuel machtigt om het huis te verkopen. (Archief Gorinchem, akte not. H. Van Aken Arch. 89, Not.nr.44, invr.nr. 4353, p.258)
“Hendrik den Hollander, wonende te Rotterdam, doch zijnde thans alhier,...... magtig te maken sijnen broeder Samuel den Hollander, woonagtig binnen dese stad, om over te dragen aan Adrianus van Hooydonck huis en erve staande en gelegen aan de Oostzijde van de Molestraat.....”
.
De boomgaard komt na het overlijden van Jan in het bezit van M.E. Meuleman, die Executeur testamentaire was van Jan Rokos.
.

.

3.
manArij den Hollander‏
Gedoopt ‎21 jun 1727 Wassenaar (doopgetuige: Gerrit Jansz "Gerrit" van Wouw, Willemina "Willemijntje / Guihelma" Verhoeven)
Overleden ‎27 dec 1804 Wassenaar
[tekst]
het overlijden van Arij werd aangegeven door zoon Jan, de begafeniskosten bedroegen 3 gulden.
‎, leeftijd ongeveer 77 jaar (overlijden aangifte: Johannes "Jan" den Hollander)
Begraven ‎30 dec 1804 Wassenaar
Beroep: Veehouder
[tekst]
waarschijnlijk ook bouwboer (gemengd bedrijf) of tuinder vanwege aankoop teelland.


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Joanna (Johanna) "Anna" Hollander, Anna (Johanna) Hermansdr "Antje" Hollander, Hendrik Hermansz "Hendrik" den Hollander, Arij Arienszn Santvliet, Dirkje Ariensdr Santvliet.
overlijden aangifte: Anna Gertrudis "Annetje" Verhoeven, Agie Pieters "Agatha" Santvliet, Petrus den Hollander
[Tekst]
In 1756 wordt Arij den Hollander genoemd als de eigenaar van het Huis nr 305, aan den Deijl van zijn vader Hendrik Hollander.
[ ref. Legger van de Verpondinge over de Huijsen in Wassenaer en Zuijdwijk 1734 - 1786]

Ary den Hollander wordt in 1769 vermeld in Wassenaar op een inventarisatie aangaande veepest.
Hij had aanvankelijk 9 runderbeesten. Uiteindelijk overlijden er 8 wordt, en wordt er maar 1 beter.
Een samenvatting, zoals die staat in de ‘Generale lijste of Legger der Besmette Stallen, Zieke, Gestorven, en Gebeterde Runderbeesten sedert 12 Apriln 1769’ (toeg.nr. 536b folio 6). (bron RH).
Ary was daarmee een middel-grote boer; Grote boeren hadden wel 45 beesten, kleine boeren een paar.
.
Op 29-02-1772 gingen Arij en Aagje Santvliet een lening aan van f 120,-- (bron: RvS).
.
Op 29-02-1772 worden Arij en Agatha genoemd op de inventaris lijst van de failliete boedel van Mr. Pieter Pielat, ontvanger en rentmeester van den Hove van Holland. Arij en Agatha zouden een som van 31 gulden/10 stuivers tegoed hebben, wegens "een Handschrift door A. Hollander en zijn vrouw Aagje Santvliet, den 25 Meij 1766"
Het is niet duidelijk waarom Arij en Aagje een dergelijk verzoekschrift? ingediend hadden.
.
Op 29 april 1790 compareert Arij voor de Schout (en Baljuw Adriaan van der Does) en Schepenen (Bart Langevelt en Jan Nel) van Wassenaar.
Tevens verschijnt daar dan Dirk Jasz Haastert, die mede namens de erfgenamen in de boedel van zijn overleden vrouw Apolonia Leendertsdr van Haestert, 188 roeden teelland in het Kortendorp onder Wassenaar verkoopt aan Arij den Hollander voor de som van 200 gulden contant betaald.
Apolonia Leendertsdr van Haestert was eerder weduwe en boedelhoudster van Jacob Philipszoon van der Salm. Hun kinderen en echtgenoten waren dus mede eigenaar van het teelland te weten:
- Jacobus van der Lely gehuwd met Marijtje Jacobsdr de oudere van der Salm
- Leendert Jacobsz van der Salm
- Pieter van der Kley gehuwd met Apolonia van der Salm.
- Ary van der Salm gehuwd met Marijtje Jacobsdr de jongere van der Salm, wonend te Voorhout.
.
De belendingen van het teelland waren als volgt:
Noord Oost: Huig van der Salm
Zuid Oost Cornelis Bijersbergen
Zuid West: de koper zelf; Arij had dus al eerder land verworven aldaar.
Noord West: het buurpad.
.
Op 25 okt 1801 maakt Arij zijn testament op waarin hij zijn huis aan Den Deijl, 3 hond teelland bij het Kortendorp, en zijn inboedel, toewijst aan zijn zoon Jan.
E.e.a. wordt dan gewaardeer op fl 320,-.

4.
woman‎Jacoba "Koba" den Hollander‏‎
Gedoopt ‎7 aug 1730 Wassenaar (doopgetuige: Anna "Anna" de Hollander, Jacobus "Cobus" Verhoeven)
Overleden ‎21 aug 1730 Wassenaar‎ (overlijden aangifte: Hendrik Hollander)

5.
woman‎Maria "Marijtje" de Hollander‏‎
Geboren Wassenaar
[tekst]
Doop getuigen: Marij Verhoeven (of van Roeven) en Daniel Verhoeven.

Gedoopt ‎20 nov 1731 Wassenaar (doopgetuige: Joannes Wilhelmus Daniël "Daniël" Verhoeven, Maria Willemina "Marij" Verhoeven)
Overleden ‎25 jul 1808 Abcoude
[tekst]
Op 25 juli 1808 is in Abcoude een "Maria Hollander" begraven in een 'ijgen graf'; kosten: 3 gulden en 4 stuivers.
Waarschijnlijk is dit Marijtje de Hollander uit Wassenaar, omdat zij "Hollander" genoemd werd, en evenals haar broer Dirk, een betaalde begrafenis kreeg. Bron JH: 17-02-06
‎, leeftijd ongeveer 76 jaar

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Joanna (Johanna) "Anna" Hollander, Anna (Johanna) Hermansdr "Antje" Hollander, Johannes "Jan" den Hollander

6.
manDirck de Hollander‏
Gedoopt ‎7 jan 1734 Wassenaar (doopgetuige: Anna "Anna" de Hollander, Jacobus "Cobus" Verhoeven)
Overleden ‎10 mrt 1790 Abcoude-Proostdij
[tekst]
Dirk is overleden/begraven op 10 maart 1790 in een 'ijgen graf';
kosten: 1 gulden en 4 stuivers voor 'opene van de kerk'; 1 gulden en 8 stuivers voor 'opene van t graf'; 8 guldens voor 't luijden'; 12 stuivers voor 'de baar'; Totaal: 11 gulden en 4 stuivers.

Op de grafsteen van Ariaantje in de N-H kerk van Abcoude staat de naam:"Dirk Hollander"
‎, leeftijd ongeveer 56 jaar (overlijden aangifte: Eldert den Hollander)
Beroep: Boer
[tekst]
op de boerderij "door velen nooit gedacht" aan t' Gein in Abcoude

[Tekst]
Dirk Hollander was knecht bij Jan Jansz Reeuwijk van juni 1748 tot 1 mei 1749.
Jan Janszn Reeuwijk was tot die tot 1 mei 1749 pachter van "seekere woninge en Landerijen, staande ende geleegen in de baronnije van Wassenaer, voorbij de Laanhoek". Pachtheer was Willem Scheerken, notaris te Leiden.
Op 8 maart 1750 getuigde Dirk, bij notaris Johannes van Klinkenberg te Leiden, tegen zijn werkgever Jan Janszn Reeuwijk, die werktuigen en rogge weggenomen had, die het eigendom zouden zijn van zijn pachtheer.
Medegetuige was de "meijt" Marijtje Leenderts van Meurs, een nicht van Jan Reeuwijk.

.
10 april 1769: Dirk Hollander en Arriaantje Loenen, echtelieden, woonachtig op de boerderij van de hofstede Vredelust lenen ƒ 600 middels een obligatie ten behoeve van de erfgenamen van Sara van Leuvenig, "zonder enige interessen", doch met de belofte ieder jaar ƒ 100 of meer af te lossen.
In februari 1770 was nog niets van de lening afgelost, adus vermeld in de nalatenschap van Sara van Leuvenig, weduwe van Pieter de Clerq. De obligatie werd overgenomen door Pieter de Clercq jr. (1731-1807), die ook de buitenplaats Vredelust uit de boedel verkreeg.


28 juni 1770: verkoop in de herberg De Drie Roskammen te Weesp bij Anthoni van Wyk; 30 gezonde Limburgse Ossen lopende in het land van A. van Wyk, te bevragen bij Dirk de Hollander op Vredelust aan 't Geyn.


01 mei 1772: eindigde de pachtovereenkomst van Dirk van de boerderij die behoorde bij de buitenplaats Vredelust onder Weesperkarspel aan het Gein.
Volgens een huurcedul werd de huur daarna overgenomen door Pieter de Haas voor drie of zes jaren vanaf 1 jan. en 1 mei 1772, voor 600 gulden per jaar.
De betreffende 18e eeuwse boerderij van Vredelust bestaat nu nog, en draagt dezelfde naam. De buitenplaats Vredelust, die in bezit was van de zeer vermogende doopsgezinde familie De Clercq, is echter volledig verdwenen.
(Zie: VREDELUST)

Op 26-2-1771 regelen Dirk Hollander en Symen van Caspel, voor notaris Antipas Tredee te Abcoude, de erfenis van hun vier voogdijkinderen van Caspel.
De erflaatsters waren de zussen Annetje- en Henrikje Gijsberts van 't Ent, dochters van Gijsbert Claesse van 't Ent (overleden) en Geertje Jacobse Bos, ("Aflyveg").

Symen van Caspel, wonend te Baambrugge is voogd over zijn 3 kinderen Pieter, Geertje en Annetje van zijn eerste vrouw Annetje Gijsberts van 't Ent.
Dirk Hollander is voogd over Pieter Gerritsz van Caspel, de zoon uit het eerste huwelijk van zijn vrouw Ariaantje van Loenen met Gerrit van Caspel. (Gerrit, de broer van Symen, was eerder gehuwd met Hendrikje Gijsberts van 't Ent).

De kinderen Pieter, Geertje en Annetje erven samen de ene helft, en Pieter Gerritszn de andere helft van Huizen en landerijen in de Broekzijder polder, aan 't Geijn onder Abcoude, als volgt:
1. Huis en woninge en schuur met 26 morgen, 250 roe land in gebruik door Gerrit Symens van Proosdye.
. . (deze 26 morgen is inclusief 10 morgen land die oorspronkelijk behoorde bij het huis het Haentje; zie 3 hieronder)
2. Huis en erf genaamd het Hennetje, gelegen tussen de dijk en 't water; verhuurd aan Gerrit Evertse Randera.
3. Huis, houten loods en erve genaamd het Haentje, verhuurd aan Barend ter Melkergij.

De huur en het vruchtgebruik, na aftrek van kosten, werden op naam gesteld van de kinderen van Caspel.
Dirk Hollander wordt als beheerder van de regeling benoemd; het bezit blijft voorlopig onverdeeld, maar moet op naam van de vier erfkinderen van Caspel gesteld worden.

N.B.: Gijsbert Claesse van 't Ent wordt al in 1739 genoemd als eigenaar, exploitant van de herberg 't Haentje en omstreeks 1770 woonde zijn weduwe Geertje Jacobse Bos met kleindochter Geertje van Caspel in het Hennetje.

Op 17-01-1777 (akte 203 bij notaris A. Goudoever te Utrecht) verleent Pieter van Caspel (Symenszn), wonend te Baambrugge aan Helmert van Dam, procureur hove van Utrecht, een machtiging om te procederen tegen Dirck de Hollander "omme Dirk de Hollander te roepen en verpligten tot het doen rekening ende verantwoordinge wegens de administratie die hij gehad ende gevoerd heeft en nog oefent aangaande de Huys en Landen en Hofstede dewelke tusschen hem als in huwelijk hebbende Ariaantje Loenen en haar soontje ten eenre en den comparant met zijn twee susters ter anderen sijde, gemeen en onverdeelt sijn ende voorts denselven Dirk Hollander in qualiteyt voor te roepen, noodzaken en verpligten tot het delen en scheyden van die Effecten, naar Regt behoren".

Op 23-04-1778 (akte 231 bij notaris A. Goudoever te Utrecht) verhuurt Symen van Caspel aan Dirk de Hollander, de helft van een huysmanswoninge, bergh en schuur en ca.26 mergen 230 roeden weyland gelegen in 't Geyn, in de Broeksylderpolder, onder Abcoude Proostdye geregt. De andere helft had Dirk al onder beheer, omdat zijn vrouw Ariaantje Loenen en haar voorzoon Pieter Gerritsen van Caspel deze in 1771 geërfd hadden van Geertje Jacobs Bos.
In 1778 blijkt Dirk Hollander dan de hele woning te bewonen, en in huur te hebben.
Symen van Caspel, de broer van Gerrit van Caspel, was vruchtgebruiker van de andere helft van het onroerend goed, dat verworven was via zijn overleden echtegnote Annetje Gysberts vant Endt. Annetje Gijsberts was de zus van Hendrikje Gijsberts van ’t End, de eerste echtgenote van Gerrit van Caspel.
De huur is voor de duur van één jaar; de huursom bedraagt fl250,-; op 5 apr 1779 wordt de huur met nog een jaar verlengd (akte 255 bij notaris A. Goudoever te Utrecht)

Op 23-04-1778 (akte 230 bij notaris A. Goudoever te Utrecht) sluiten Symen van Caspel en Dirk de Hollander, die ieder als hierboven beschreven, voor de helft beheerder/vruchtgebruiker waren van het Huys genaamd het Hennetje, een huurcontract met Pieter Oostwaart. Pieter huurt "het Hennetje", dat hij al eerder in huur had, voor de duur van één jaar, voor de som van 66 gulden.
Het Hennetje stond in 't Geyn, onder Abcoude Proostdye geregt.
Op 5 apr 1779 wordt de huur onder gelijke voorwaarden met nog een jaar verlengd (akte 257 bij notaris A. Goudoever te Utrecht).

Eveneens op 23-04-1778 (akte 229 bij notaris A. Goudoever te Utrecht) verhuren Symen van Caspel en Dirk de Hollander, ieder voor de helft, aan Antoni van Nydeeken, voor de duur van één jaar, "seekere Huysinge en Herberge, Kolfbaan en verdere opstal mitsgaders het tuyntje daarbij behorende, genaamd Het Haantje, staande ende gelegen in 't Geyn onder Abcoude Proosdye geregt.
De herberg werd verhuurd, compleet met een geschilderde toonbank, een geschilderd "Rook schut", enige planten in de "Schoorstede", etc. Antoni, die het pand al eerder in huur had, betaalde een huurprijs van 103 gulden.
De huur wordt één jaar later op 5 apr 1779 onder gelijke condities met nog één jaar verlengd. (akte 256 bij notaris A. Goudoever te Utrecht).

Gebeurtenis Schepen (‎van 1786!)
[tekst]
van Abcoude

7.
manHermanus Hendrikszn "Manus" de Hollander‏
Gedoopt ‎11 apr 1736 Wassenaar
[tekst]
Bij zijn RK doop aangegeven als Harmen de Hollander; RK doopgetuigen: Jan ende Piternel Wansijn.
(Aagenomen wordt dat de doopgetuigen Jan van Wassing/ van Lancen is met zijn echtgenote Pieternel Onderwater).
In latere gegevens (huwelijk en doop van zijn kinderen) staat de naam Hermanus en ook Manus den Hollander vermeld.
(doopgetuige: Pieternel Teunis Onderwater, Jan van Wassing (van Lancen) (van de Werven) (van Walsum))
Overleden ‎16 jan 1814 Wassenaar
[tekst]
Overleden op 79 jarige leeftijd volgens de overl akte (bron: RvS).
‎, leeftijd ongeveer 77 jaar (overlijden aangifte: Jacob Gordijn, Govert van Wouw)
Beroep: Arbeider

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Henricus "Hendrik" Hollander, Hendrik "Heijn" den Hollander, Johannes "Jan" den Hollander.
overlijden aangifte: Maria (Melchiorina) Jobsdr "Meinsje" Gordijn, Maria Hollander.
huwelijksgetuige: Hendrik den Hollander & Apolonia "Pleuntje" van der Meulen
Gebeurtenis Weerbare man (‎19 nov 1784)


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl