Header image  

Door: Leo den Hollander
 
 
    HOME
 

Onderzoek naar afkomst Hendrik Hollander

Herkomst van Hendrik Hollander en Anna Verhoeven (2007 - 2012)

Huwelijks akten en onroerend goed Hendrik en AnnetjeOnderzoek naar afkomst Hendrik Hollander

Omstreeks 1950 werd reeds door L.J.A. den Hollander genealogisch onderzoek gedaan naar de afkomst en het nageslacht van Hendrik (den) Hollander. Bij de gegevens die hij destijds heeft verzameld, bevond zich onder andere een uitleg gedateerd 22 april 1953 door het Rijksarchief over de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Hendrik en Annetje. Ook de gegevens afkomstig van een familie den Hollander uit Oegstgeest, verkregen via S van der Kroft, zijn waarschijnlijk gebaseerd op dit onderzoek uit de vijftiger jaren.
Alle onderzoeken lopen vast op de geboorteplaats van Hendrik. Volgens de huwelijksakte uit ’s-Gravenhage zou hij in Wassenaar geboren zijn, maar alle naspeuringen tot nu toe hebben uitgewezen, dat Hendrik (de/den) Hollander daar niet geboren is. De eerste Hollanders die geboren worden in Wassenaar, zijn de kinderen van Hendrik en Annetje.
In de databank (www.familysearch.com) wordt een Hendrik den Hollander vermeld, geboren te Wassenaar in 1696. Gebleken is dat dit onjuist is; er is in Wassenaar in 1696 of rond dat jaar geen enkele Hendrik geboren en ook geen enkele (den) Hollander.
In de gegevens van S van der Kroft staat aangegeven dat Hendrik den Hollander werd geboren te Wassenaar op 8 februari 1705. Dit is waarschijnlijk ook niet juist. Er is toen een Hendrik Roeland Schas geboren en op de doopaangifte staat dan de naam Hendrik Roeland. Mogelijk is dit foutief gelezen als Hendrik Holland(er). Er is op 9 september 1705 in Wassenaar wel een Hendrik geboren, zoon van Harman Gerritsz. van Rijn. Deze Hendrik is echter overleden op 6 oktober 1705. Harmen van Rijn krijgt overigens ook een zoon Gerrit, die gereformeerd gedoopt wordt te Valkenburg op 3 juni 1703. In de doopakte staat iets vermeld, waarvan ik alleen “Wassenaar” heb kunnen ontcijferen. De vrouw van Harmen van Rijn, moeder van Gerrit, is J. Barendregt.
De namen Harman en Gerrit zijn op zich overigens wel interessant omdat deze namen voorkomen bij zijn kinderen, de doopgetuigen. Volgens de "vernoemingsregels" is dan voor Hendrik een inschatting te maken van het gezin waar hij deel van uitmaakte. Dit leidt dan tot het volgende relaties:
Harman (de/den) Hollander, trouwde Marijtje; uit dit huwelijk komen voort (in willekeurige volgorde en mogelijk incompleet):
1. Hendrik (de/den) Hollander 2. Gerrit de Hollander 3. Anna (de) Hollander.
Wellicht is Marij Aris, een van de getuigen bij het kerkelijk huwelijk van Hendrik en Annetje, zijn moeder en is zoon Arie door Hendrik en Annetje vernoemd naar de vader van Marij. DIT IS ECHTER EEN INSCHATTING!
Het zoeken naar de geboorteplaats van Hendrik heeft zich vooral geconcentreerd in Zuid-Holland omdat Hendrik en Annetje in Wassenaar woonden, en de gegevens van Wassenaar zich lange tijd bevonden in het Rijksarchief te Den Haag, waar zich eveneens de gegevens van andere plaatsen in Zuid-Holland bevinden. De gegevens van Wassenaar zijn in 2003 weer ondergebracht in de gemeente zelf.

Bron: Jacques Hollander.